Про підтримку звернення Ковельської районної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансування дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в сільській місцевості, за рахунок коштів державного бюджету

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  .2020   /

   смт. Маневичі  

                                                                                    ПРОЄКТ

 

Про підтримку звернення Ковельської

районної ради до Верховної Ради України,

 Кабінету Міністрів України щодо

фінансування дошкільних навчальних

закладів, які знаходяться в сільській місцевості,

за рахунок коштів державного бюджету

 

    Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення Ковельської районної ради від         29 травня 2020 року №34/11-2 „Про звернення Ковельської районної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, щодо фінансування дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в сільській місцевості, за рахунок коштів державного бюджету”, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від №-/-, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Підтримати звернення депутатів Ковельської районної ради щодо фінансування дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в сільській місцевості, за рахунок коштів державного бюджету (додається).

2. Доручити виконавчому апарату районної ради направити це рішення зазначеним адресатам, а також  Ковельській районній раді Волинської області.

 

Голова ради                                                                                     А.М.Мельник

 Турик 21782

 

 

 

 

 

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 29 травня 2020 року №34/11-2

            м. Ковель

 

             

 

Про звернення Ковельської

районної ради до Верховної Ради України,

 Кабінету Міністрів України, щодо

фінансування дошкільних навчальних

закладів, які знаходяться в сільській місцевості,

за рахунок коштів державного бюджету

 

 

        Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

вирішила:

 

1. Ухвалити Звернення Ковельської районної ради Волинської області  до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України народного депутата України Степана Івахіва, щодо фінансування дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в сільській місцевості за рахунок коштів державного бюджету (текст звернення додається).

2. Доручити голові Ковельської районної ради Броїлу А.П. забезпечити направлення цього рішення  і тексту звернення зазначеним адресатам та до Волинської обласної ради і до районних рад області з метою його півдтримки.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань духовності, освіти, культури,охорони здоров’я, соціального захисту населення, у справах сім’ї, молоді, материнства і дитинства, фізичної культури і спорту.

 

Голова районної ради                                                            Андрій БРОЇЛО 

Олександр Титомир 51461

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

  Ковельської районної ради Волинської області до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансування дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в сільській місцевості за рахунок коштів державного бюджету.

 

            Ми, депутати  Ковельської районної ради, стурбовані ситуацією, яка склалась в районі з фінансуванням дошкільних навчальних закладів які знаходяться в сільській місцевості.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 14.11.2019 р. № 293-IX у 2020 році  із бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюються видатки на освіту в частині утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл.

Відповідно до  Закону України "Про дошкільну освіту", забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів, створення умов для одержання дітьми дошкільної освіти, організація наукового, програмно-методичного, кадрового, матеріального забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти належить до компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти здійснюється за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.

         Хоча  на законодавчому рівні забезпечено повну самостійність місцевих бюджетів, у тому числі шляхом збільшення дохідних джерел їх формування та розширення прав органів місцевого самоврядування, як в частині адміністрування податків і зборів, так і в частині визначення напрямів використання бюджетних коштів, однак реалізація зазначеного не забезпечує фінансовим ресурсом належного функціонування бюджетних установ, в тому числі закладів дошкільної освіти.

          За положеннями статті 53 Конституції України право на освіту  гарантовано кожному, держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Необхідно   зазначити,   що  доступність  дошкільної  освіти  є гарантією  права  кожного  на  здобуття  такої  освіти, якому кореспондує обов'язок держави забезпечити реалізацію цього права.       

 В рішенні Конституційного Суду України № 5-рп/2004 від 04.03.2004 року наголошується, що хоча прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб,  які їх замінюють, це  не  звільняє державу від зобов'язання забезпечити обов'язкову початкову освіту, оскільки  міжнародні акти гарантують права дітей на дошкільну освіту.

          З метою забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою в Ковельському районі функціонує 1 навчально-виховний комплекс, 12 закладів дошкільної освіти,  6 груп короткотривалого перебування,  11 підготовчих груп на базі закладів освіти, утримання яких повністю здійснюється за рахунок власних доходів місцевих бюджетів: районного,  сільських, селищних рад району, обсяг яких є недостатнім.

         Хоча дитячі дошкільні заклади є закладами освіти, вони виведені з освітньої субвенції та передані  на місцевий бюджет. Не дивлячись на прийняті державою директиви  з метою 70% охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою та 100% охоплення 5-річок цією освітою, з метою підготовки до школи, коштів на утримання садочків катастрофічно не вистачає, а сама держава самоусунулась від вирішення цього питання.

         Задекларовані державою освітні гарантії поступово перекладаються на бюджети громад, а це в свою чергу призводить до порушення основних принципів децентралізації. Відсутність коштів призводить до створення соціальної напруги.

Зважаючи на вищевикладене та з метою запобігання зростання соціальної напруги серед населення, через можливе зменшення груп дітей в закладах дошкільної освіти чи навіть їх закриття просимо передбачити на 2021 рік в Державному бюджеті України  кошти на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти.

 

 

 

                                                                                                       УХВАЛЕНО

                                                                               рішенням районної ради

                                                                                       від 29 травня 2020  року № 34/11-2