Про звернення Маневицької районної ради Волинської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України Палиці І.П., Констанкевич І.М., Гузя І.В., Івахіва С.П., Рубльова В.В., Стернійчука В.О.

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  2020   №                                                                                                                                        

   смт. Маневичі     

ПРОЄКТ

Про звернення Маневицької районної ради

Волинської області до Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів

України, народних депутатів України Палиці І.П.,

Констанкевич І.М., Гузя І.В., Івахіва С.П.,

Рубльова В.В., Стернійчука В.О. щодо логічного

завершення реформи децентралізації

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 19, 20 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", з метою логічного завершення реформи децентралізації, недопущення централізації влади, враховуючи рішення постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації від ---№ ---,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Схвалити звернення Маневицької районної ради Волинської області до Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України Палиці І.П., Констанкевич І.М., Гузя І.В.,    Івахіва С.П., Рубльова В.В., Стернійчука В.О. щодо логічного завершення реформи децентралізації (додається).

 

2. Доручити готові районної ради Мельнику А.М. забезпечити направлення цього рішення і тексту Звернення вказаним адресатам, а також Волинській обласній раді.

 

3. Оприлюднити це рішення на сайті Маневицької районної ради та в газеті "Нова доба".

 

Голова ради                                                                                       А.М.Мельник

 

Веремчук 0679878168

 

 

Звернення

Маневицької районної ради Волинської області до Президента

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

народних депутатів України Палиці І.П., Констанкевич І.М.,

Гузя І.В., Івахіва С.П., Рубльова В.В., Стернійчука В.О. 

щодо логічного завершення реформи децентралізації

 

Ми, депутати Маневицької районної ради Волинської області, глибоко стурбовані тим, що Кабінетом Міністрів України здійснюються дії, спрямовані на нелогічне завершення реформи децентралізації, в результаті чого порушується мета децентралізації, а саме: передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. 

Загроза для місцевого самоврядування матиме місце у випадку ухвалення окремих Постанов та Законів України Верховною Радою України без попередньої публічної презентації цілісного бачення децентралізації командою Президента України Володимира Олександровича Зеленського з одночасним внесенням на розгляд парламенту законопроєкту "Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації", яким би мало бути покладено фундамент нового конституційного ландшафту для самоврядування та територіальної організації влади.

Неприпустимою є ситуація, при якій представники місцевого самоврядування, експерти домовляються щодо змісту конституційної реформи в частині децентралізації, а в нормативних документах такі домовленості не враховуються.

Хочемо нагадати, що в рамках першої зустрічі з циклу публічних інклюзивних консультацій "Через консенсус – до змін у Конституцію у частині децентралізації" вдалось домовитись про спільне бачення лідерами місцевого самоврядування результатів реформи, яке можна резюмувати наступними тезами:

1. Має бути лише два рівні місцевого самоврядування – базовий (місцева рада) та регіональний (обласна рада).

2. Префекти (чи урядники) мають мати вичерпний перелік повноважень; обласна  рада мусить мати власний повноцінний виконавчий орган, який вона самостійно формує.  

3. Лише суд, і ніхто інший, може призупиняти рішення органів місцевого самоврядування до моменту винесення ним кінцевого рішення, префект, як і кожен громадянин, може бути лише суб’єктом звернення до суду.

4. Міський, селищний, сільський голова має бути головною посадовою особою у місцевій раді і повинен мати право головувати на сесіях відповідної місцевої ради.

5. Місцева рада і її голова, у випадку висловлення недовіри один до одного, тим самим ініціюють перевибори як голови так і ради одночасно.

6. Повноваження місцевого самоврядування поділяються на власні, де діє самостійність прийняття рішень щодо способів їх здійснення, та делеговані державою повноваження, де держава може встановлювати певні стандарти якості у випадку стовідсоткового фінансового забезпечення з державного бюджету.

7. Податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі має йти до бюджетів місцевих рад.

8. Зміни до Конституції України мають розглядатися нерозривно з пакетом змін до законодавства, які мають бути ухвалені на реалізацію змін до Конституції. 

З огляду на те, що процес завершення першого і другого етапу реформи пішов не за базовим сценарієм, фінальне бачення концепції завершення децентралізації не відоме, зміст наступного законопроєкту "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" не відомий, внесення окремих проєктів рішень щодо встановлення адміністративно-територіального устрою, в тому числі затверджений Кабміном проєкт постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", та оголошення виборів до районних рад разом з виборами до інших органів місцевого самоврядування, зокрема проєкт постанови № 3582 "Про призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних в містах, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 році" може законсервувати стару модель конституційного дизайну територіальної організації влади, але при цьому вже на новій адміністративно-територіальній основі, за якої від моменту ухвалення відповідних рішень та проведення виборів абсолютно всі громади будуть під районними радами та райдержадміністраціями, чого ніколи за роки незалежності не було.

Таким чином, може відбутись здійснення централізації влади, шляхом не доведення до логічного завершення процесу децентралізації, через голосування нового конституційного ландшафту. В такому сценарії існує ризик, що головними, після голів облдержадміністрацій, в територіальних громадах будуть не місцеві голови, а голови районних державних адміністрацій, які, на відміну від голів рад, не обираються громадянами.

Створення нового субрегіонального рівня та внесення відповідних змін в адміністративно-територіальний устрій і структуру органів місцевого самоврядування має відбуватися в логічний та послідовний спосіб. Реформа районного (субрегіонального) рівня повинна відбуватися після оприлюднення кінцевої архітектури децентралізації, що необхідно здійснити через фіналізацію консультацій, які розпочалися в лютому 2020 року, та закріпленням результату в законопроєкті "Про внесення змін в Конституцію України, щодо місцевого самоврядування та територіальної організації влади".

Реформа районів не може бути відірваною від загальної логіки реформи, закріпленої в новому тексті Конституції України, при цьому зміст нового адміністративно-територіального устрою неможливо зрозуміти, розкрити та закріпити не тільки без змін в Конституцію, але й без пакету законопроєктів щодо внесення змін в Бюджетний, Податковий, Господарський кодекси, законодавство про місцеве самоврядування та державні адміністрації, або ж їх реорганізацію в інститут “префекта” чи “урядника”.

Будь-яке відповідальне рішення має ґрунтуватися на системності та послідовності, а рішення про райони має базуватися на розумінні того, яку систему ми будуємо. Спочатку мають бути оприлюднені та зафіксовані всі проблемні питання, а саме повноваження районних державних адміністрацій, доля районних рад, бюджетні відносини, подальше розпорядження спільним комунальним майном територіальних громад та державним майном, що на їх балансі, тощо, а тільки потім повинні ухвалювати технічні рішення на виконання концепції.

З огляду на все вищенаведене ми просимо народних депутатів України відхилити проєкт постанови, запропонований Кабінетом Міністрів України, "Про створення та ліквідацію районів", а також проєкт постанови № 3582 "Про призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних в містах, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 році" та відправити їх на доопрацювання!

Ми закликаємо Президента України та Прем’єр-міністра України повернутися до консультацій з асоціацією міст України щодо завершення формування спільного консенсусного бачення децентралізації всіма зацікавленими сторонами, оперативно закінчити їх та оголосити кінцевий план завершення децентралізації, внісши відповідні законопроєкти на розгляд Верховної Ради України, розкривши тим самим комплексне бачення місця та ролі районного рівня в реформуванні, а потім привести запропоновані проєкти постанов у відповідність до вищевказаних документів.

 

 

Прийнято на _____________ сесії

Маневицької районної ради сьомого скликання