П Р О Т О К О Л №28

П Р О Т О К О Л   №28

засідання постійної комісії районної ради з питань сприяння

виконанню самоврядних функцій сільськими і селищними радами

та депутатської діяльності

 

 

смт. Маневичі                                                                                            25.09.2015                                                                                                                

 

Склад комісії – 7 чоловік

 

 

Присутні: Голова комісії – Власюк Михайло Олексійович

                    Члени комісії – Мандзюк Олексій Іванович, Ковердюк Олег Романович, Борбич Микола Федотович, Мурашко Олександр Володимирович.                                     

Запрошені:  

 

 

Цикалюк Галина Дмитрівна

Шпак Іван Іванович  -   

Войтко Валентина Володимирівна         -            

-

Будківський сільський голова.

 

Галузійський сільський голова.

 

Серхівський сільський голова.

 

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й:

 

1. Про вирішення індивідуальних запитів громадян депутатами Будківської сільської ради.

Інформує: Цикалюк Галина Дмитрівна – Будківський сільський голова.

 

2. Про практику використання депутатських запитів та запитань депутатами районної ради шостого скликання за 2014-2015 роки.

 

Інформує: Власюк Михайло Олексійович – голова комісії.

 

3. Про перспективи розвитку територіальних громад с. Галузія та с. Серхів.

 

Інформують: Шпак Іван Іванович - Галузійський сільський голова, Войтко Валентина Володимирівна – Серхівський сільський голова.

 

 

По першому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію Будківського сільського голови Цикалюк Галини Дмитрівни «Про вирішення індивідуальних запитів громадян депутатами Будківської сільської ради».

 

В и с т у п и л и: Ковердюк О.Р., Борбич М.Ф., Мандзюк О.І., Мурашко В.О., члени комісії, які запропонували інформацію Будківського сільського голови Цикалюк Г.Д., взяти до відома. Рекомендували сільському голові та депутатам сільської ради акцентувати увагу на порушених громадянами проблемних питаннях та їх оперативному вирішенні.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №28/1 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

 

По другому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію голови комісії Власюка Михайла Олексійовича «Про практику використання депутатських запитів та запитань депутатами районної ради шостого скликання за 2014-2015 роки».

 

В и с т у п и л и: Мурашко О.В., Борбич М.Ф.,  Мандзюк О.І., Ковердюк О.Р., члени комісії, які запропонували інформацію голови комісії Власюка М.О., взяти до відома. Рекомендували депутатам районної ради при підготовці для внесення на розгляд пленарних засідань депутатських запитів та запитань, чітко керуватися положеннями статей 21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №28/2 (додається). Голосували одноголосно.

 

По третьому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію Галузійського сільського голови Шпака Івана Івановича та Серхівського сільського голови Войтко Валентини Володимирівни «Про перспективи розвитку територіальних громад с. Галузія та с. Серхів».

 

В и с т у п и л и: Мурашко О.В., Власюк М.О., Ковердюк  О.Р., члени комісії, які запропонували інформацію Галузійського сільського голови Шпака І.І. та Серхівського сільського голови Войтко В.В., взяти до відома. Проведену роботу депутатів Галузійської та Серхівської сільських рад вважати результативною та рекомендували сільським головам і на далі концентрувати увагу на вирішенні питань розбудови населених пунктів зазначених сільських рад.

 

Голова комісії                                                                        М.О. Власюк

 

 

Секретар комісії                                                                          М.Ф. Борбич

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                             ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 25.09.2015  №28/1                      

                                                                                                                               

Про вирішення індивідуальних

запитів громадян депутатами

Будківської сільської ради

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Будківського сільського голови Цикалюк Галини Дмитрівни  «Про вирішення індивідуальних запитів громадян депутатами Будківської сільської ради»  відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію Будківського сільського голови Цикалюк Галини Дмитрівни  «Про вирішення індивідуальних запитів громадян депутатами Будківської сільської ради», взяти до відома.

 

2. Рекомендувати сільському голові та депутатам сільської ради акцентувати увагу на  порушених громадянами проблемних питаннях для їх  оперативного вирішення.

 

3. Рішення комісії обговорити на черговому сесійному засіданні сільської ради.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                             ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 25.09.2015  №28/2                      

                                                                                                                               

Про практику використання

депутатських запитів та запитань

депутатами районної ради

шостого скликання за 

2014-2015 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка Михайла Олексійовича «Про практику використання депутатських запитів та запитань депутатами районної ради шостого скликання за 2014-2015 роки»  відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.  Інформацію голови комісії Власюка Михайла Олексійовича «Про практику використання депутатських запитів та запитань депутатами районної ради шостого скликання за 2014-2015 роки», взяти до відома.

 

2. Рекомендувати депутатам районної ради при підготовці для внесення на розгляд пленарних засідань депутатських запитів та запитань, чітко керуватися положеннями статей 21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                             ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 25.09.2015  №28/3                      

                                                                                                                               

Про перспективи розвитку

територіальних громад

с. Галузія та с. Серхів

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Галузійського сільського голови Шпака Івана Івановича та Серхівського сільського голови Войтко Валентини Володимирівни «Про перспективи розбудови населених пунктів с. Галузія та с. Серхів» відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.  Інформацію Галузійського сільського голови Шпака І.І. та Серхівського сільського голови Войтко В.В. «Про перспективи розбудови населених пунктів с. Галузія та с. Серхів» взяти до відома.

 

2. Вважати  проведену роботу депутатів Галузійської та Серхівської сільських рад результативною та рекомендувати сільським головам і на далі концентрувати увагу на вирішенні питань перспективи розбудови населених пунктів сільських рад.

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк