П Р О Т О К О Л № 30

 П Р О Т О К О Л  № 30

 

  засідання постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації

                                                                             

                                                                                               від 30 вересня 2015 року                                      

Склад комісії: 8 чол.

Присутні:   

 

Голова комісії                        

Котеленець Віталій Дмитрович

Члени комісії      

Лінник Роман Павлович

 Артишук Анатолій Несторович

Сокол Микола Анатолійович

Мельник Ніна Миколаївна

 

Відсутні:                                 

        – Махновець Єлизавета Іванівна

– Макарчук Тетяна Юріївна

– Свентий Олександр Дмитрович

 

Запрошені:

 

Турик Віктор Андрійович

 

– начальник організаційного відділу районної ради

Гаврилюк Олександр Оксентійович

 

– начальник відділу  освіти райдержадміністрації

 

Бонгар Михайло Юлійович

 

– голова Маневицької районної ради фізкультурно-спортивного товариства „Колос”

 

П”ятигорик Євген Васильович

 

– Городоцький сільський голова

                           

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1. Про проект рішення районної ради „Про роботу відділу освіти районної державної адміністрації по виконанню делегованих повноважень щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку освітньої галузі району”.

Інформує: Гаврилюк Олександр Оксентійович – начальник відділу  освіти райдержадміністрації

 

2. Про проект рішення районної ради „Про присвоєння загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі імені Андрія Снітка”.

Інформує: Артишук Анатолій Несторович – депутат Маневицької районної ради.

 

3. Про введення 0,5 ставки тренера-викладача Гораймівської ДЮСШ „Кормин” при навчально - виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад села Городок.

Інформує: П”ятигорик Євген Васильович – Городоцький сільський голова

 

1. С л у х а л и:    інформацію  начальника відділу  освіти райдержадміністрації

О.О.Гаврилюка „Про проект рішення районної ради „Про роботу відділу освіти районної державної адміністрації по виконанню делегованих повноважень щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку освітньої галузі району”.

                              

В и с т у п и л и:  М.А.Сокол,     В.Д.Котеленець,  які  внесли пропозицію  погодитись із  запропонованим проектом рішення районної ради  та внести його для розгляду чергове пленарне  засідання ради. Рекомендувати районні раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

 

В и р і ш и л и: Рішення №30/1 прийняти (додається). Голосували  одноголосно.

  

2. С л у х а л и:    інформацію  депутата Маневицької районної ради А.Н.Артишука „Про проект рішення районної ради „Про присвоєння загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі імені Андрія Снітка”.

                             

В и с т у п и л и:  В.Д.Котеленець,  Р.П.Лінник,   М.А.Сокол, які  внесли пропозицію  погодитись із  запропонованим проектом рішення районної ради   та внести його для розгляду    на чергове пленарне  засідання ради. Рекомендувати районні раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

         

В и р і ш и л и: Рішення №30/2 прийняти (додається). Голосували одноголосно.

  

3. С л у х а л и:    інформацію      Городоцького сільського голови Є.В.П”ятигорика „Про введення 0,5 ставки тренера-викладача Гораймівської ДЮСШ „Кормин” при навчально - виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад села Городок”. 

                             

В и с т у п и л и:  В.Д.Котеленець,  Р.П.Лінник,   М.А.Сокол, які  запропонували рекомендувати постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Киричик І.М.) при черговому внесенні змін до районного бюджету передбачити кошти для введення 0,5 ставки тренера-викладача Гораймівської ДЮСШ „Кормин” при навчально - виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад села Городок  .      

В и р і ш и л и:  Рішення №30/3 прийняти (додається). Голосували одноголосно.

 

Голова комісії                                                                        В.Д.Котеленець

 

 

          УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.09.2015 №30/1

 

Про проект рішення районної ради

„Про роботу відділу освіти районної

державної адміністрації по виконанню

делегованих повноважень щодо забезпечення

відповідно до законодавства розвитку

освітньої галузі району”

 

              Відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації О.О.Гаврилюка, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації О.О.Гаврилюка взяти до відома.

          2. Погодитись із запропонованим проектом рішення районної ради „Про роботу відділу освіти районної державної адміністрації по виконанню делегованих повноважень щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку освітньої галузі району” і внести його для розгляду на пленарне засідання районної ради.

         3. Рекомендувати районні раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

 

 

 

Голова комісії                                                                     В.Д.Котеленець

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  .2015   /

   смт. Маневичі  

       ПРОЕКТ

Про роботу відділу освіти районної державної

адміністрації по виконанню делегованих повноважень

щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку

освітньої галузі району

 

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації від - .- .2015 №-/-,  районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Роботу відділу освіти районної державної адміністрації по виконанню делегованих повноважень щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку освітньої галузі району визнати такою, що в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

2. Рекомендувати начальнику відділу освіти райдержадміністрації О.О.Гаврилюку з метою результативного вирішення основних існуючих проблем в освітній галузі:

2.1. продовжити планомірну роботу по розвитку загальної середньої освіти та поліпшення матеріально-технічної бази освітніх установ;

2.2. наполегливо працювати над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій управління освітніми процесами, педагогічного менеджменту, інших інноваційних форм роботи для вдосконалення управлінської діяльності;

2.3. конструктивно та систематично вирішувати питання кадрового забезпечення навчально-виховних закладів;

2.4. створювати необхідні можливості для подальшого розвитку обдарованої учнівської молоді;

2.5. ефективно використовувати наявну матеріальну базу для позаурочної гурткової роботи з дітьми, формувати культуру здорового способу життя серед школярів;

2.6. посилити патріотичне виховання учнівської молоді, формуючи почуття високої свідомості та відданості конституційному обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

2.7. забезпечувати належні умови для навчання дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та з вадами психофізичного розвитку;

2.8. організовувати ефективну профорієнтаційну роботу, особливо з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів, спрямовуючи її в напрямку профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях;

2.9. системно працювати над практичним запровадженням заходів з енергозбереження в усіх навчальних закладах і освітніх установах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації  та заступника голови райдержадміністрації А.М.Мельника.

 

 

 

Голова ради                                                                                           Л.В.Веремчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.09.2015 №30/2

 

Про проект рішення районної ради

„Про присвоєння загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі

імені Андрія Снітка

 

              Відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію депутата Маневицької районної ради А.Н.Артишука, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію депутата Маневицької районної ради А.Н.Артишука взяти до відома.

          2. Погодитись із запропонованим проектом рішення районної ради „Про присвоєння загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі імені Андрія Снітка” і внести його для розгляду на пленарне засідання районної ради.

         3. Рекомендувати районні раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

 

 

 

Голова комісії                                                                     В.Д.Котеленець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  .2015   /

   смт. Маневичі  

                      ПРОЕКТ

 

Про присвоєння загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №1

смт.Маневичі імені Андрія Снітка

 

Розглянувши звернення депутата районної ради А.Н.Артишука про присвоєння імені Андрія Снітка загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі, враховуючи рішення постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації від - .2015 №-/-, беручи до уваги підсумки проведеного громадського обговорення із зазначеного питання, відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.05.2012 №4865-УІ,  районна рада

в и р і ш и л а:

 

1. Взяти до відома, що згідно рішення районної ради від 09.06.2011 №6/9 "Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району" права засновника загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі належать Маневицькій районній раді Волинської області.

2. Присвоїти загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі ім’я Андрія Снітка.

3.                Перейменувати загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 смт.Маневичі на загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів смт.Маневичі імені Андрія Снітка.

4. Затвердити у новій редакції Статут загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Маневичі №1 імені Андрія  Снітка (додається).

5. Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 смт. Маневичі Артишуку Анатолію Несторовичу забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням), постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації і з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

Голова ради                                                                                           Л.В.Веремчук

Турик 21782

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, сімї, молоді, спорту

та звязків із засобами масової інформації

 

РІШЕННЯ

 

від 30.09.2015 №30/3

 

 

Про введення 0,5 ставки тренера-викладача

Гораймівської ДЮСШ „Кормин”

при навчально - виховному комплексі

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний

навчальний заклад села Городок"

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Городоцького сільського голови Є.В.П”ятигорика „Про введення 0,5 ставки тренера-викладача Гораймівської ДЮСШ „Кормин” при навчально - виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад села Городок”, у відповідності до статті 47 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Інформацію Городоцького сільського голови Є.В.П”ятигорика взяти до відома.

          2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Киричик І.М.) при черговому внесенні змін до районного бюджету передбачити кошти для введення 0,5 ставки тренера-викладача Гораймівської ДЮСШ „Кормин” при навчально - виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад села Городок.

 

Голова комісії                                                                     В.Д.Котеленець