Протокол №21 від 18.07.2014

П Р О Т О К О Л   №21

засідання постійної комісії районної ради з питань сприяння

виконанню самоврядних функцій сільськими і селищними радами

та депутатської діяльності

 

 

смт. Маневичі                                                                                            18.07.2014  

 

 

Склад комісії – 7 чоловік

 

 

Присутні: Голова комісії – Власюк Михайло Олексійович

Члени комісії –Ковердюк Олег Романович, Мандзюк Олексій Іванович, Самчук Микола Сергійович, Поторась Анатолій Іванович, Борбич Микола Федотович      

 

    Запрошені:  

 

 

Марчук Вікторія Василівна

-

керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й :

 

1. Про проект рішення районної ради «Про повідомлення Маневицької районної виборчої комісії Волинської області та визнання повноважень депутата Маневицької районної ради».

2. Про проект рішення районної ради  «Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Сопронюка А.Ф».

 

3. Про проект рішення районної ради  «Про план роботи районної ради на друге півріччя 2014 року».

 

4. Про участь депутатів ради в роботі пленарних засідань та постійних комісій за 2013 рік та перше півріччя 2014 року.

 

5. Про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року.

 

6. Про хід виконання рішення постійної комісії від 04.04.2013 №14/1 «Про шляхи покращення фінансового забезпечення виконання повноважень селищними, сільськими радами району».

 

7. Про пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району.

 

8. Про проект рішення районної ради  «Про затвердження порядку денного тридцять дев’ятої чергової сесії районної ради шостого скликання».

 

По першому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюголови постійної комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної ради «Про повідомлення Маневицької районної виборчої комісії Волинської області та визнання повноважень депутата Маневицької районної ради».

 

В и с т у п и л и:  О.І. Мандзюк  та Потарась А.І., члени комісії, які запропонували схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/1 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По другому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюголови постійної комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Сопронюка А.Ф.».

 

В и с т у п и л и:  Ковердюк О.Р, та Потарась А.І., члени комісії, які запропонували схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/2 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По третьому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюголови постійної комісії Власюка М.О., « Про проект рішення районної ради «Про план роботи районної ради на друге півріччя 2014 року».

 

В и с т у п и л и:  Самчук М.С., та Борбич М.Ф., члени комісії,  які запропонували схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/3 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По четвертому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюголови постійної комісії Власюка М.О., «Про участь депутатів ради в роботі пленарних засідань та постійних комісій за 2013 рік та перше півріччя 2014 року».

 

В и с т у п и л и:  Ковердюк О.Р., Власюк М.О., та Самчук М.С., члени комісії,  які запропонували інформацію голови постійної комісії Власюка М. О.,  «Про участь депутатів ради в роботі пленарних засідань та постійних комісій за 2013 рік та перше півріччя 2014 року», взяти до відома, а також  відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» звернути увагу депутатів на обов’язок бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях комісії до складу яких вони входять. Рекомендувати голові районної ради озвучити інформацію на засіданні Президії районної ради.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/4 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По п’ятому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюголови постійної комісії Власюка М.О., «Про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року».

 

В и с т у п и л и:  Потарась А.І., Борбич М.Ф., члени комісії, які запропонували затвердити план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року, та дозволити голові постійної комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи постійної комісії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/5 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По шостому питанню:

 

С л у х а л и:інформаціюуправління фінансів райдержадміністрації Мандзюка О.І., «Про хід виконання рішення постійної комісії від 04.04.2013 року №14/1 «Про шляхи покращення фінансового забезпечення виконання повноважень селищними, сільськими радами району».

 

В и с т у п и л и:  Власюк М.О., Ковердюк О.Р., члени комісії,  які запропонували інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації О.І. Мандзюка взяти до відома, та глибше вивчати в межах територіальних громад перспективи додаткових надходжень до місцевих бюджетів, а управлінню фінансів райдержадміністрації ґрунтовно аналізувати основні та додаткові джерела формування дохідних частин бюджетів селищних та сільських рад.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/6 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По сьомому питанню:

 

С л у х а л и:  інформаціюкеруючого справами виконавчого апарату районної ради Марчук В.В., «Про пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району», що внесені депутатом районної ради Балаєвою І.Д.

 

В и с т у п и л и:  Власюк М.О., Борбич М.Ф., члени комісії, які запропонували схвалити запропоновані пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району, що внесені депутатом районної ради Балаєвою І.Д., та рекомендувати голові районної ради внести їх на розгляд сесії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/7 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

По восьмому питанню:

 

С л у х а л и:інформацію голови постійної комісії Власюка М.О «Про проект рішення районної ради  «Про затвердження порядку денного тридцять дев’ятої чергової сесії районної ради шостого скликання».

 

В и с т у п и л и:Поторась А.І, Самчук М.С., Ковердюк О.Р., члени комісії, які запропонували схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

 

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №21/8 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

 

 

Голова комісії                                                                        М.О. Власюк

 

 

Секретар комісії                                                                     М.Ф. Борбич

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/1                      

                                                                                                                               

Про проект рішення районної ради

«Про повідомлення Маневицької

районної виборчої комісії Волинської

області та визнання повноважень

депутата Маневицької районної ради»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної виборчої комісії Волинської області та визнання повноважень депутата Маневицької районної ради», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.  Інформацію голови комісії Власюка М.О. «Про проект рішення районної виборчої комісії Волинської області та визнання повноважень депутата Маневицької районної ради», взяти до відома.

 

2. Схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд  чергової сесії.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/2                      

                                                                                                                               

Про проект рішення районної ради

«Про дострокове припинення повноважень

депутата районної ради Сопронюка А.Ф.»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Сопронюка А.Ф.», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію голови комісії Власюка М.О. «Про проект рішення районної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Сопронюка А.Ф.», взяти до відома.

 

2. Схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд  чергової сесії.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/3                      

                                                                                                                               

Про проект рішення районної ради

«Про  план роботи районної ради

на друге півріччя 2014 року»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної ради «Про план роботи районної ради на друге півріччя 2014 року», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію голови комісії Власюка М.О. «Про проект рішення районної ради «Про план роботи районної ради на друге півріччя 2014 року», взяти до відома.

 

2. Схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд  чергової сесії.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/4                      

                                                                                                                               

Про участь депутатів ради

в роботі пленарних засідань

та постійних комісій за 2013 рік,

перше півріччя 2014 року

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О.,  «Про участь депутатів ради в роботі пленарних засідань та постійних комісій за 2013 рік, перше півріччя 2014 року»,  відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію  голови комісії Власюка М.О., «Про участь депутатів ради в роботі пленарних засідань та постійних комісій за 2013 рік, перше півріччя 2014 року», взяти до відома.

          2.Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» звернути увагу депутатів на обов’язок бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях комісій, до складу яких вони входять.

          3. Рекомендувати голові районної ради озвучити інформацію на засіданні Президії районної ради.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                             М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/5                      

                                                                                                                               

Про план роботи постійної комісії

на друге півріччя 2014 року

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О.,«Про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Затвердити   план  роботи постійної комісії на друге  півріччя  2014 року  ( додається).

2. Дозволити голові постійної комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи постійної комісії.

 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності на друге

півріччя 2014 року

 

П Л А Н

роботи комісії на друге півріччя 2014 року

 

І.  Участь у підготовці питання на сесійне засідання ради:

 

Про підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

ІІІ квартал

 

Про районний бюджет на 2015 рік

VІ квартал

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданні комісії:

 

 

   Про  основні положення, завдання  та етапи реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

ІІІ квартал

 

 

Про перспективи розбудови населених пунктів Цмінівської сільської ради у відповідності до вимог діючого законодавства

VІ квартал

 

 

ІІІ. Розгляд питань в порядку контролю: 

 

Про хід виконання  програми розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2012-2016 роки

ІІІ квартал

 

Про пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району

VІ квартал

 

ІV. Організаційна робота по виконанню рішень ради і власних рішень:

 

Виконання доручень по підготовці питань для розгляду на пленарних засіданнях

Постійно

Члени комісії

Участь у відзначенні державних, професійних свят та визначних дат

протягом півріччя

                                                     Члени комісії

 

Участь у проведенні Дня депутата, інших навчальних заходах

протягом півріччя

                                                     Члени комісії

 

V. Робота з громадськими організаціями  та населенням:

 

Організація прийому виборців депутатами районної ради по

сільських, селищних радах

 

Постійно

Члени комісії

 

Участь у пленарних засіданнях сільських і селищних рад

 

Постійно

Члени комісії

 

VІ. Інші заходи:

 

Висвітлення діяльності та матеріалів комісії в засобах масової інформації.

 

Члени комісії

Постійно

 

 

Голова комісії                                                   М.О. Власюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/6                      

                                                                                                                               

Про хід виконання рішення

постійної комісії  від 04.04.2013 №14/1

«Про шляхи покращення фінансового

забезпечення виконання повноважень

селищними, сільськими радами району»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністраціїМандзюка О.І., «Про хід виконання рішення постійної комісії від 04.04.2013 №14/1 «Про шляхи покращення фінансового забезпечення виконання повноважень селищними, сільськими радами району»,  відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Мандзюка О.І., «Про хід виконання рішення постійної комісії від 04.04.2013 №14/1 «Про шляхи покращення фінансового забезпечення виконання повноважень селищними, сільськими радами району», взяти до відома.

2. Рекомендувати селищним та сільським радам глибше вивчати в межах територіальних громад перспективи додаткових надходжень до місцевих бюджетів.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації ґрунтовно аналізувати основні та додаткові джерела формування дохідних частин бюджетів селищних та сільських рад.

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/7                      

                                                                                                                               

Про пропозиції щодо внесення змін до

Положення про трудове суперництво

між селищними і сільськими радами

 Маневицького району

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Марчук В.В., «Про пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району», що внесені депутатом районної ради Балаєвою І.Д., відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної ради Марчук В.В., «Про пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району», взяти до відома.

 

          2. Схвалити запропоновані пропозиції щодо внесення змін до Положення про трудове суперництво між селищними і сільськими радами Маневицького району та рекомендувати голові районної ради внести їх на розгляд сесії.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.07.2014  №21/8                      

                                                                                                                               

Про проект рішення районної ради

«Про затвердження порядку денного

тридцять дев’ятої чергової сесії

районної ради шостого скликання»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка М.О., «Про проект рішення районної ради «Про затвердження порядку денного тридцять дев’ятої чергової сесії районної ради шостого скликання»,  відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію голови комісії Власюка М.О. «Про проект рішення районної ради  «Про затвердження порядку денного тридцять дев’ятої чергової сесії районної ради шостого скликання», взяти до відома.

 

2. Схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк