Протокол №24 від 26.01.2015р.

П Р О Т О К О Л   №24

засідання постійної комісії районної ради з питань сприяння

виконанню самоврядних функцій сільськими і селищними радами

та депутатської діяльності

 

 

 

смт. Маневичі                                                                                            26.01.2015                                                                                                                

 

 

Склад комісії – 7 чоловік

 

 

 

Присутні: Голова комісії – Власюк Михайло Олексійович

                    Члени комісії –Мандзюк Олексій Іванович, Самчук Микола Сергійович,  Мурашко ОлександрВолодимирович, Борбич Микола Федотович, Ковердюк Олег Романович.

 

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й :

 

1. Про проект рішення районної ради  «Про районний бюджет на 2015 рік».

Інформує: Мандзюк Олексій Іванович – начальник управління фінансів Маневицької районної державної адміністрації.

 

2. Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року.

 

Інформує: Власюк Михайло Олексійович – голова комісії.

 

 

 

По першому питанню:

 

 

С л у х а л и: інформацію начальника управління фінансів Маневицької районної державної адміністрації Мандзюка О.І. «Про проект рішення районної ради «Про районний бюджет на 2015 рік».

 

В и с т у п и л и: Самчук М.С., Мурашко О.В., Власюк М.О., члени комісії, які запропонували схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд чергової сесії.

.

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №24/1 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

 

По другому питанню:

 

 

С л у х а л и: інформацію голови постійної комісії Власюка М.О., «Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року».

 

В и с т у п и л и:  Ковердюк О.Р., Борбич М.Ф., Мандзюк О.І., члени комісії, які запропонували затвердити план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року, та дозволити голові постійної комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи постійної комісії.

                       

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №24/2 (додається). Голосували одноголосно.

 

 

 

 

Голова комісії                                                                        М.О. Власюк

 

 

Секретар комісії                                                                          М.Ф. Борбич

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 26.01.2015  №24/1                      

                                                                                                                               

Про проект рішення районної ради

«Про районний бюджет на 2015 рік»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів  Маневицької районної державної адміністрації Мандзюка  Олексія Івановича «Про проект рішення районної «Про районний бюджет на 2015 рік», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.  Інформацію начальника управління фінансів  Маневицької районної державної адміністрації Мандзюка  Олексія Івановича «Про проект рішення районної «Про районний бюджет на 2015 рік», взяти до відома.

 

2. Схвалити відповідний проект рішення та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд  чергової сесії.

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 26.01.2015  №24/2

                                                                                                                               

Про план роботи постійної комісії

на перше півріччя 2015 року

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії Власюка Михайла Олексійовича «Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року», відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Затвердити   план  роботи постійної комісії на перше  півріччя  2015 року  ( додається).

2. Дозволити голові постійної комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи постійної комісії.

 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                         М.О. Власюк 

 

Постійна комісія з питань сприяння виконанню самоврядних функцій

сільськими і селищними радами та депутатської діяльності на перше

півріччя 2015 року

 

П Л А Н

роботи комісії на перше півріччя 2015 року

 

І.  Участь у підготовці питання на сесійне засідання ради:

 

Про районний бюджет на 2015 рік

І квартал

 

Про хід виконання Стратегічного плану сталого розвитку Маневицького району на 2009-2019 роки, затвердженого рішенням районної ради від 16.01.2009 №22/4

ІІ квартал

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданні комісії:

 

 

   Про  основні тенденції у формуванні селищних та сільських бюджетів

у 2015 році

І квартал

 

 

Про перспективи розвитку територіальних громад с. Галузія та с. Серхів.

                                                           ІІ квартал

 

 

ІІІ. Розгляд питань в порядку контролю: 

 

Про виконання районної цільової програми «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІ» на 2013-214 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.04.2013 року №25/7

І квартал

 

Про хід виконання  програми економічного і соціального розвитку Маневицького району на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 08.04.2014 №36/2

ІІ квартал

 

ІV. Організаційна робота по виконанню рішень ради і власних рішень:

 

Виконання доручень по підготовці питань для розгляду на пленарних засіданнях

Постійно

Члени комісії

Участь у відзначенні державних, професійних свят та визначних дат

протягом півріччя

                                                     Члени комісії

 

Участь у проведенні Дня депутата, інших навчальних заходах

протягом півріччя

                                                     Члени комісії

 

V. Робота з громадськими організаціями  та населенням:

 

Організація прийому виборців депутатами районної ради по

сільських, селищних радах

 

Постійно

Члени комісії

 

Участь у пленарних засіданнях сільських і селищних рад

 

Постійно

Члени комісії

 

VІ. Інші заходи:

 

Висвітлення діяльності та матеріалів комісії в засобах масової інформації.

 

Члени комісії

Постійно

 

 

Голова комісії                                                                           М.О. Власюк