Протокол №25 від 26.01.2015р.

П Р О Т О К О Л   №25

засідання комісії з питань законності, правопорядку,

благоустрою, торговельного і побутового обслуговування

 

смт. Маневичі                                                                                            26.01.2015                                                                                                                 

 

Склад комісії – 7 чоловік

 

Присутні: Голова комісії – Рейкін С.О.

                  Члени комісії – Ковальчук М.П., Пацаманюк М.І., Музичук А.А.,              Хурава Т.А.

 

    Запрошені:  

 

 

Мандзюк О.І.

-

начальник управління фінансів райдержадміністрації

 

В роботі комісії бере участь голова районної ради Л.В. Веремчук, заступник голови районної ради Федина М.В.

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й :

 

1. Про план роботи комісії на перше  півріччя 2015 року.

 

По першому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію голови постійної комісії Рейкіна С.О. «Про план роботи постійної  комісії на перше  півріччя 2015 року», який повідомив, що питання до проекту плану включені на підставі пропозицій, поданих до виконавчого апарату, та тих, що вже розглядалися радою попереднього скликання і перебувають на контролі, в процесі роботи його можна змінювати, доповнювати.

 

В и с т у п и л и: Музичук А.А., Пацаманюк М.І., Ковальчук М.П., Хурава Т.А., члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

 

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №25/1 (додається).

 

 

 

Голова комісії                                                                         С.О.Рейкін

 

Секретар комісії                                                                    М.П.Ковальчук

 

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                         

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку,

благоустрою, торговельного і побутового обслуговування

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від  26.01.2015   №25/1                       

 

Про план роботи постійної комісії

на перше півріччя 2015 року

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії   С.О.Рейкіна „Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року”, відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.     План роботи комісії на перше  півріччя 2015 року затвердити.

 

          2. Дозволити голові комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи.

 

 

 

 

Голова комісії                                                             С.О.Рейкін                         

 

 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку,

благоустрою, торговельного і побутового обслуговування

 

П Л А Н

роботи комісії на перше півріччя 2015 року

 

І. Взяти  участь у підготовці питання на сесійне засідання ради:

 

І квартал

 

Про проект рішення районної ради  «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури у Маневицькому районі

в 2014 році»

 

Про проект рішення районної ради «Про стан боротьби зі злочинністю,

охорони громадського порядку та результати діяльності

Маневицького РВ УМВС України у

Волинській області в 2014 році»

 

Про хід виконання рішення районної ради від 28.05.2014 №38/3

«Про проблему поширення пияцтва та алкоголізму в районі»

 

ІІ квартал

 

Про хід виконання Стратегічного плану сталого розвитку

Маневицького району на 2009-2019 роки, затвердженого рішенням

районної ради від 16.01.2009 №22/4

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданні комісії:

 

І квартал

                                                   

Про стан дотримання в районі Закону України «Про засади

запобігання і протидії корупції»

 

Про забезпечення санітарних вимог при здійсненні

торгівлі хлібобулочними виробами в торгівельних закладах району

 

ІІ квартал

                                                 

Про заходи по виявленню та припиненню фактів незаконного

видобутку бурштину на території району

 

ІІІ. Розгляд питань в порядку контролю: 

 

І квартал

 

Про виконання Програми збереження зелених насаджень населених

пунктів Маневицького району на 2011-2014 роки

 

ІІ квартал

 

Про хід виконання  Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони в Маневицькому районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/15

 

ІV. Організаційна робота по виконанню рішень ради і власних рішень:

 

Взяти участь у вивченні питання забезпечення санітарних вимог при здійсненні

торгівлі хлібобулочними виробами в торгівельних закладах району

 

І квартал

Члени комісії

 

V. Робота з громадськими організаціями  та населенням:

 

Організація прийому виборців депутатами районної ради по

сільських, селищних радах

 

Постійно

Члени комісії

 

Участь у пленарних засіданнях сільських і селищних рад

 

Постійно

Члени комісії

 

VІ. Робота з профільними, державними, господарськими органами:

 

Протягом   І - ІІ  кварталів

Члени комісії

 

Спільно з правоохоронними  органами вивчити питання стану протидії правопорушенням і злочинності в населених пунктах району

 

VІІ. Питання правового виховання населення,

пропаганди знань по напрямку  діяльності комісії:

 

Вивчення та роз’яснення положень  нормативно-правових актів щодо

торгівлі хлібобулочними виробами в торгівельних закладах району

 

Протягом І - ІІ кварталів

Члени комісії

 

VІІІ. Інші заходи:

 

Прийняти участь  у відзначенні державних та релігійних свят.

Висвітлення діяльності та матеріалів комісії в засобах масової інформації.

 

Члени комісії

Постійно

Голова комісії                                                                                 С.О.Рейкін

 

Секретар комісії                                                                             М.П.Ковальчук