Протокол №26 від 12.03.2015р.

П Р О Т О К О Л  №26

 

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я,

соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

від  12 березня 2015 року

Склад комісії: 8 депутатів.

Присутні: 7 депутатів:

голова комісії Янчик Олександр Віталійович, секретар комісії Павлюк Сергій Володимирович, члени комісії Бабік Сергій Андрійович, Головенець Михайло Григорович, Черчик Ольга Петрівна, Шкабура Віталій Петрович, Якимчук Марія Іванівна.

Запрошені:

Бас Григорій Павлович – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Корольчук Юрій Михайлович – директор Маневицького районного центру зайнятості

Лінник Володимир Павлович – головний  спеціаліст з питань мобілізаційної та оборонної роботи сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації      

Лисковець Володисир Олександрович  – заступник військового  комісара Маневицько-Любешівського об’єднаного районного військового комісаріату                                           

Тьохта Ігор Андрійович – головний лікар Маневицької центральної районної лікарні

Фальковський Дмитро Лукич – голова Маневицької районної ради ветеранів війни і праці

В роботі комісії бере участь голова районної ради Веремчук Людмила Володимирівна.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про реалізацію коштів Кіотського протоколу в Маневицькій центральній районній лікарні та якість проведення відповідних робіт.

Інформує: Тьохта І.А., головний лікар Маневицької центральної районної лікарні

 

2. Про хід виконання рішення постійної комісії від 12.09.2014 №23/1 "Про дотримання законодавства щодо соціальних гарантій мобілізованих жителів району".

Інформують: Лисковець В.О., Лінник В.П., Бас Г.П., Фальковський Д.Л.

 

3. Про проект рішення районної ради "Про Порядок використання коштів районного бюджету, виділених для реалізації Програми соціальної, матеріально-технічної підтримки жителів району, призваних на військову службу, у тому числі під час мобілізації, та членів інших військових формувань і правоохоронних органів, а також проведення мобілізаційних заходів".

Інформує: Лінник В.П., головний  спеціаліст з питань мобілізаційної та

оборонної роботи сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації      

 

4. Про хід виконання Програми зайнятості населення Маневицького району до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 25.07.2013 №26/6.

Інформують: Корольчук Юрій Михайлович, директор Маневицького районного центру зайнятості; Бас Г.П., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

5. Про проект рішення районної ради "Про оплату праці заступників головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні".

Інформує: Тьохта І.А., головний лікар Маневицької центральної

районної лікарні

 

1. С Л У Х А Л И:  Інформацію  головного   лікаря    Маневицької    центральної районної лікарні Тьохти І.А. про реалізацію коштів Кіотського протоколу в Маневицькій центральній районній лікарні та якість проведення відповідних робіт.

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Черчик О.П., Головенець М.Г., голова постійної комісії Янчик О.В., голова районної ради Веремчук Л.В.

 

Г О Л О С У В А Л И:   прийняти   проект  рішення  постійної  комісії

за основу і в цілому:

"за" – 7 депутатів (одноголосно).

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №26/1 (додається).

 

2. С Л У Х А Л И:  Інформацію   керівників  районних   установ   та  організацій (Лисковця В.О., Баса Г.П., Лінника В.П., Фальковського Д.Л.) про хід виконання рішення постійної комісії від 12.09.2014 №23/1 "Про дотримання законодавства щодо соціальних гарантій мобілізованих жителів району".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Черчик О.П., Шкабура В.П., директор районного центру зайнятості Корольчук Ю.М., головний лікар Маневицької центральної районної лікарні Тьохта І.А., голова постійної комісії Янчик О.В., голова районної ради Веремчук Л.В.

 

Г О Л О С У В А Л И:  

1) прийняти  проект рішення постійної комісії за основу:

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

2) прийняти  проект рішення постійної комісії в цілому з рекомендаціями наступного змісту:

"2.2. Районній державній адміністрації (Линдюк А.О.) спільно з Маневицько-Любешівським об’єднаним районним військовим комісаріатом (Павлик В.Г.) вести належний облік військовозобов’язаних, призваних згідно першої-четвертої хвиль часткової мобілізації, які приймали участь в проведенні антитерористичної операції на сході України.

 

2.5. Районному центру зайнятості (Корольчук Ю.М.) підготувати та подати на розгляд районної ради проект звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до чинного законодавства в частині обліку в центрах зайнятості військовослужбовців, які повернулися із зони АТО.

 

2.6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації              (Бас Г.П.) розробити та внести на розгляд районної ради проект змін до Програми соціального захисту населення Маневицького району на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18.01.2015 №45/2, вилучивши у пункті 27 розділу 8 "Заходи та завдання Програми" слово "до" перед сумою  "5,0 тис. грн.". 

 

2.7. Голові Маневицької районної державної адміністрації Линдюку А.О.:

2.7.1. до затвердження районною радою змін, що будуть подані відповідно до пункту 2.6. цього рішення, виділяти на виплату матеріальної допомоги пораненим особам, що приймали участь в  АТО,  кошти в сумі                 5,0 тис. грн.;

2.7.2. з метою належної координації дій щодо матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, та здійснення заходів для забезпечення соціально-побутових умов проживання сімей таких військовослужбовців в районі організувати створення координаційного центру за участю представників депутатського корпусу,  профільних управлінь та відділів райдержадміністрації, громадських організацій, релігійних громад, зацікавлених установ, підприємств  та організацій та не рідше одного разу на місяць проводити  його засідання.

 

2.8. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Киричик І.М.) спільно з управлінням фінансів райдержадміністрації                 (Мандзюк О.І.) при формуванні змін до районного бюджету передбачити кошти Маневицькій центральній районній лікарні на організацію безоплатного лікування військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, та членів їх сімей".

 

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №26/2, з урахуванням внесених доповнень (додається).

 

3. С Л У Х А Л И:  Інформацію головного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Лінника В.П. про проект рішення районної ради "Про Порядок використання коштів районного бюджету, виділених для реалізації Програми соціальної, матеріально-технічної підтримки жителів району, призваних на військову службу, у тому числі під час мобілізації, та членів інших військових формувань і правоохоронних органів, а також проведення мобілізаційних заходів".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутат районної ради Черчик О.П.,  голова Маневицької районної ради ветеранів війни і праці Фальковський Д.Л., голова районної ради Веремчук Л.В.

 

Г О Л О С У В А Л И:  

1) прийняти  проект рішення постійної комісії за основу:

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

2) за те, щоб внести наступні зміни до проекту Порядку:

- розділ 2. "Напрями використання коштів районного бюджету" проекту Порядку доповнити пунктом 2.4. такого змісту:

"Придбані засоби спеціального захисту, зв’язку, живлення, інше речове майно, військове спорядження та медикаменти передаються військовослужбовцям на підставі письмової заяви військовослужбовця або членів його сім’ї та копій таких документів: довідки про перебування в зоні АТО, ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера.

У виняткових випадках при нагальній потребі на підставі документів, зазначених у першому абзаці цього пункту, за рішенням робочої групи, зазначеної у пункті 2.3. цього Порядку, засоби спеціального захисту, зв’язку, живлення, інше речове майно, військове спорядження, медикаменти можуть відправлятися військовослужбовцям через відділення поштового зв’язку або волонтерів";

- речення у пункті 2.5. розділу 2. "Напрями використання коштів районного бюджету" доповнити словами "на підставі письмового клопотання відповідної військової частини" після слів "де проходять службу жителі району".

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

3) прийняти проект рішення постійної комісії в цілому з урахуванням підтриманих змін до проекту рішення районної ради:

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №26/3 (додається).

 

4. С Л У Х А Л И:  Інформацію    директора     районного    центру      зайнятості Корольчука Ю.М., начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Баса Г.П. про хід виконання Програми зайнятості населення Маневицького району до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 25.07.2013 №26/6.

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Бабік С.А., Черчик О.П., голова районної ради Веремчук Л.В.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №26/4 (додається).

 

 

5. С Л У Х А Л И:  Інформацію   головного   лікаря    Маневицької   центральної районної лікарні Тьохти І.А. про проект рішення районної ради "Про оплату праці заступників головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні".

 

Г О Л О С У В А Л И:   прийняти  проект рішення постійної комісії за основу і в цілому:

"за" – 7 депутатів (одноголосно);

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №26/5 (додається).

 

 

 

Голова комісії                                                                О.В.Янчик

 

 

Секретар комісії                                                           С.В.Павлюк

 

 

 

 

           УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 12.03.2015 №26/1                                                                                      

 

 

Про реалізацію коштів Кіотського

протоколу в Маневицькій центральній

районній  лікарні  та  якість

проведення  відповідних  робіт

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні Тьохти І.А. про реалізацію коштів Кіотського протоколу в Маневицькій центральній районній лікарні та якість проведення відповідних робіт, відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні Тьохти І.А., а також викладену у листі Державної фінансової інспекції у Волинській області від 20.02.2015 №03-070-14-14/1187 (додається) взяти до відома.

2. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Музичук С.В. у разі надходження інформувати депутатів профільної комісії про відповіді на запити до ДП "Держекоінвест", Фінансової інспекції України та іншої інформації з цього питання.

 

 

 

 

Голова комісії                                                              О.В.Янчик    

 

           УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12.03.2015 №26/2                                                                                      

 

Про хід виконання рішення постійної

комісії  від  12.09.2014 №23/1  "Про

дотримання законодавства щодо соціальних

гарантій мобілізованих жителів району"

                 

Заслухавши інформацію керівників районних установ та організацій про хід виконання рішення постійної комісії від 12.09.2014 №23/1 "Про дотримання законодавства щодо соціальних гарантій мобілізованих жителів району", відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію керівників районних установ та організацій взяти до відома.

 

2. Рекомендувати:

2.1. Керівникам районних установ та організацій (Павлик В.Г.,  Бас Г.П., Лінник В.П., Фальковський Д.Л.), селищним, сільським головам в межах наданих повноважень продовжувати:

2.1.1. забезпечувати дотримання соціальних гарантій мобілізованих жителів району, передбачених чинним законодавством;

2.1.2. організовувати надання посильної допомоги у вирішенні проблемних питань сімей військовослужбовців відповідних територіальних громад, звернувши особливу увагу на сім’ї загиблих, тих, які зазнали тілесних ушкоджень та військовослужбовців, які потребують особливого соціального захисту.

 

2.2. Районній державній адміністрації (Линдюк А.О.) спільно з Маневицько-Любешівським об’єднаним районним військовим комісаріатом (Павлик В.Г.) вести належний облік військовозобов’язаних, призваних згідно першої-четвертої хвиль часткової мобілізації, які приймали участь в проведенні антитерористичної операції на сході України.

 

2.3. Керівникам ДП "Волиньторф" (Киричик І.М.), Маневицького торфозаводу (Щербачук В.С.), ДП "Маневицьке лісове господарство"                   (Радіон В.О.), ДП "Колківське лісове господарство" (Ребар Ю.С.),                               ДП "Городоцьке лісове господарство" (Данилюк В.П.), ДП "Поліське лісове господарство" (Косянчук О.В.) надавати допомогу сім’ям мобілізованих військовослужбовців у безкоштовному забезпеченні твердим паливом на опалювальний сезон 2015-2016 років.

 

2.4. Селищним, сільським головам спільно з районним центром зайнятості вжити заходів по залученню безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, для організації громадських робіт, зокрема надання допомоги у господарських роботах сім’ям, члени яких беруть участь в антитерористичних операціях.

 

2.5. Районному центру зайнятості (Корольчук Ю.М.) підготувати та подати на розгляд районної ради проект звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до чинного законодавства в частині обліку в центрах зайнятості військовослужбовців, які повернулися із зони АТО.

 

2.6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації              (Бас Г.П.) розробити та внести на розгляд районної ради проект змін до Програми соціального захисту населення Маневицького району на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18.01.2015 №45/2, вилучивши у пункті 27 розділу 8 "Заходи та завдання Програми" слово "до" перед сумою                    "5,0 тис. грн.". 

 

2.7. Голові Маневицької районної державної адміністрації Линдюку А.О.:

2.7.1. до затвердження районною радою змін, що будуть подані відповідно до пункту 2.6. цього рішення, виділяти на виплату матеріальної допомоги пораненим особам, що приймали участь в  АТО,  кошти в сумі                  5,0 тис. грн.;

2.7.2. з метою належної координації дій щодо матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, та здійснення заходів для забезпечення соціально-побутових умов проживання сімей таких військовослужбовців в районі організувати створення координаційного центру за участю представників депутатського корпусу,  профільних управлінь та відділів райдержадміністрації, громадських організацій, релігійних громад, зацікавлених установ, підприємств  та організацій та не рідше одного разу на місяць проводити  його засідання.

 

2.8. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Киричик І.М.) спільно з управлінням фінансів райдержадміністрації                 (Мандзюк О.І.) при формуванні змін до районного бюджету передбачити кошти Маневицькій центральній районній лікарні на організацію безоплатного лікування військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, та членів їх сімей.

 

 

 

Голова комісії                                                              О.В.Янчик 

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12.03.2015 №26/3

      

                                      

Про проект рішення районної ради "Про Порядок використання

коштів районного бюджету, виділених для реалізації Програми

соціальної, матеріально-технічної підтримки жителів району,

призваних на військову службу, у тому числі під час мобілізації,

та членів інших військових формувань і правоохоронних органів,

а також проведення мобілізаційних заходів"

 

Відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Лінника В.П.,  постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Лінника В.П. взяти до відома.

 

2. Внести зміни до проекту Порядку:

2.1. розділ 2. "Напрями використання коштів районного бюджету" проекту Порядку доповнити пунктом 2.4. такого змісту:

"Придбані засоби спеціального захисту, зв’язку, живлення, інше речове майно, військове спорядження та медикаменти передаються військовослужбовцям на підставі письмової заяви військовослужбовця або членів його сім’ї та копій таких документів: довідки про перебування в зоні АТО, ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера.

У виняткових випадках при нагальній потребі на підставі документів, зазначених у першому абзаці цього пункту, за рішенням робочої групи, зазначеної у пункті 2.3. цього Порядку, засоби спеціального захисту, зв’язку, живлення, інше речове майно, військове спорядження, медикаменти можуть відправлятися військовослужбовцям через відділення поштового зв’язку або волонтерів".

2.2. речення у пункті 2.5. розділу 2. "Напрями використання коштів районного бюджету" доповнити словами "на підставі письмового клопотання відповідної військової частини" після слів "де проходять службу жителі району".

 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення районної ради "Про Порядок використання коштів районного бюджету, виділених для реалізації Програми соціальної, матеріально-технічної підтримки жителів району, призваних на військову службу, у тому числі під час мобілізації, та членів інших військових формувань і правоохоронних органів, а також проведення мобілізаційних заходів" і внести його для розгляду на пленарне засідання районної ради з урахуванням змін, зазначених у частині 2 цього рішення.

 

4. Рекомендувати районній раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

 

 

 

Голова комісії                                                             О.В.Янчик   

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12.03.2015 №26/4                                                                                      

 

 

Про хід виконання районної Програми

зайнятості населення Маневицького

району до 2017 року, затвердженої рішенням

районної ради від 25.07.2013 №26/6

 

Заслухавши та обговоривши інформації директора районного центру зайнятості Корольчука Ю.М., начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Баса Г.П., відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформації директора районного центру зайнятості Корольчука Ю.М., начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Баса Г.П. про хід виконання Програми зайнятості населення Маневицького району до 2017 року взяти до відома.

 

2. Відмітити, що виконавці в межах наданих повноважень та наявного фінансування вживають заходів для реалізації передбачених Програмою завдань і заходів.

 

3. Рекомендувати районному центру зайнятості (Корольчук Ю.М.), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Бас Г.П.) спільно з визначеними виконавцями продовжити роботу по виконанню Програми у повному об’ємі.

 

 

 

 

Голова комісії                                                              О.В.Янчик       

 

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12.03.2015 №26/5

      

                                                                                                

Про проект рішення районної

ради "Про оплату праці заступників

головного лікаря Маневицької

центральної районної лікарні"

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні Тьохти І.А., розглянувши клопотання Маневицької центральної районної лікарні від 02.02.2015 №0154/01-10/2-15, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію головного лікаря Маневицької центральної районної лікарні Тьохти І.А. взяти до відома.

 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення районної ради "Про оплату праці заступників головного лікаря Маневицької центральної районної  лікарні" і внести його для розгляду на чергове пленарне засідання районної ради.

 

3. Рекомендувати районній раді вищезазначений проект рішення ради затвердити.

 

 

Голова комісії                                                             О.В.Янчик