Протокол №26 від 18.11.2014 р.

 П Р О Т О К О Л  № 26

 

  виїзного засідання постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації на базі навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей”

                                                                             

                                                                                                 від 18 листопада 2014 року                   

Склад комісії: 8 чол.

Присутні:   

Голова комісії                        

Котеленець Віталій Дмитрович

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії      

Мельник Ніна Миколаївна

Махновець Єлизавета Іванівна

Артишук Анатолій Нестерович

Лінник Роман Павлович

Макарчук Тетяна Юріївна

 

Сокол Микола Анатолійович

 

Відсутні:                                 –     Свентий Олександр Дмитрович

 

Запрошений:

 

Клімчук Руслан Васильович

 

завідувач сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

 

                           

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

             1. Про хід виконання Програми національно-патріотичного виховання молоді Маневицького району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2011 №10/10.

               Інформує: Клімчук Руслан Васильович – завідувач сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 

              2. Досвід навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” по національно-патріотичному вихованню молоді.

               Інформує: Котеленець Віталій Дмитрович – голова комісії, директор навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей”

 

1. С л у х а л и:    завідувача сектору у справах молоді та спорту районної державної

                              адміністрації   Р.В.Клімчука   „Про    хід    виконання    Програми

                              національно-патріотичного     виховання    молоді   Маневицького

                              району на 2012-2016 роки,  затвердженої рішенням районної ради

                              від 27.10.2011 №10/10”. Інформація додається.

                              

В и с т у п и л и:  В.Д.Котеленець,       Н.М.Мельник,        М.А.Сокол,      які   внесли    

                    пропозицію        рекомендувати        закладам      освіти         району

                    відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 №872/2014

                    проводити    різноманітні    заходи    щорічно   21 листопада в День

                    Гідності     та      Свободи    з  метою утвердження в Україні ідеалів

                    Свободи    і    демократії,   збереження та донесення до сучасного і

                    майбутніх   поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в

                    Україні   початку   XXI   століття, а також віддання належної шани

                    патріотизму    й      мужності   громадян,   які восени 2004 року та у

                    листопаді  2013 року – лютому  2014     року      постали   на захист

                    демократичних    цінностей,   прав  і свобод людини і громадянина,

                    національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

 

В и р і ш и л и:    Рішення №26/1 прийняти (додається). Голосували одноголосно.

  

2. С л у х а л и:    інформацію      голови     комісії,    директора  навчально-виховного

                              комплексу     „Колківська     загальноосвітня  школа I-III ступенів –

                              ліцей”  В.Д.Котеленця   „Досвід  навчально-виховного    комплексу

                             „Колківська     загальноосвітня     школа    I-III ступенів – ліцей”  по

                              національно-патріотичному вихованню молоді”

                             

В и с т у п и л и:  А.Н.Артишук,       Н.М.Мельник,       Р.П.Лінник,    М.А.Сокол,   які 

                    внесли  пропозиції:

                     - відзначити     організаторську      роботу       навчально-виховного

                    комплексу    „Колківська    загальноосвітня  школа I-III ступенів –

                    ліцей”     (В.Д.Котеленець)       по  забезпеченню          національно-

                    патріотичного,    духовного розвитку молоді, формування всебічно

                    розвиненої,     високоосвіченої,      соціально  активної особистості,

                    виховання    патріотизму,    високої  політичної культури та моралі;                   

                   - рекомендувати закладам освіти району враховувати в своїй роботі 

                   позитивний     досвід   навчально-виховного комплексу „Колківська

                   загальноосвітня      школа      I-III ступенів – ліцей” по національно-

                   патріотичному вихованню молоді.

     

        

В и р і ш и л и:    Рішення №26/2 прийняти (додається). Голосували одноголосно.

 

  

 

Голова комісії                                                                        В.Д.Котеленець

 

Секретар комісії                                                                    Є.І.Махновець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Україна

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

Постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.11.2014 №26/1

 

Про хід виконання Програми національно-патріотичного

виховання молоді Маневицького району на 2012-2016 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2011 №10/10

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації Р.В.Клімчука „Про хід виконання Програми національно-патріотичного виховання молоді Маневицького району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2011 №10/10” відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

в и р і ш и л а:

 

            1.Інформацію завідувача сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації Р.В.Клімчука „Про хід виконання Програми національно-патріотичного виховання молоді Маневицького району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2011 №10/10” взяти до відома.

2. Рекомендувати:

2.1. відповідальним виконавцям продовжити цілеспрямовану роботу по забезпеченню виконання завдань  Програми національно-патріотичного виховання молоді Маневицького району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2011 №10/10;

            2.2. закладам освіти району відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 №872/2014 проводити різноманітні заходи щорічно  21 листопада в День Гідності та Свободи з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

 

Голова комісії                                                                 В.Д.Котеленець

 

           Україна

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та зв’язків із засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.11.2014 №26/2

 

Досвід навчально-виховного комплексу

„Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей”

по національно-патріотичному вихованню молоді

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії, директора  навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” В.Д.Котеленця „Досвід навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” по національно-патріотичному вихованню молоді”, відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

            1.Інформацію голови комісії, директора  навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” В.Д.Котеленця „Досвід навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” по національно-патріотичному вихованню молоді” взяти до відома.

2. Відзначити організаторську роботу навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” (В.Д.Котеленець) по забезпеченню національно-патріотичного, духовного розвитку молоді, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання патріотизму, високої політичної культури та моралі.

         3. Рекомендувати закладам освіти району враховувати в своїй роботі  позитивний досвід навчально-виховного комплексу „Колківська загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей” по національно-патріотичному вихованню молоді.

 

 Голова комісії                                                                В.Д.Котеленець