Протокол №32 від 17.07.2014

П Р О Т О К О Л   №32

засідання постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

 

смт. Маневичі                                                                                            17.07.2014                                                                                                                 

 

Склад комісії – 8 чоловік

 

Присутні: Члени комісії – Колісник З.Б., Левчик І.О., Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В.,  Грицюк В.Ф., Вітюк І.Г.                                        

 

    Запрошені:  

 

 

Філон Олег Степанович

-

начальник відділу Держземагентства    у Маневицькому районі

В роботі комісії бере участь голова районної ради Веремчук Л.В.

 

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й :

 

1. Про проект рішення районної ради «Про передачу та реєстрацію права на земельні ділянки».

 

         2. Про проект рішення районної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової  оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину Чубаю Юрію Яковичу для обслуговування господарської будівлі і розташована за межами населених пунктів Старосільської сільської ради.

 

3. Про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин у Маневицькому районі на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/17.

 

          4. Про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року.

 

По першому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про передачу та реєстрацію права на земельні ділянки».

 

В и с т у п и л и: Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В., члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

                          

В и р і ш и л и: Прийняти рішення №32/1 (додається).

 

По другому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової  оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину Чубаю Юрію Яковичу для обслуговування господарської будівлі і розташована за межами населених пунктів Старосільської сільської ради».

 

В и с т у п и л и: Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В., члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

        

В и р і ш и л и: Прийняти рішення №32/2 (додається).

 

По третьому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин у Маневицькому районі на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/17» (додається).

 

В и с т у п и л и: Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В., Вітюк І.Г., члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

 

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №32/3 (додається).

 

По четвертому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію голови комісії Колісника З.Б., який повідомив, що питання включені на підставі пропозицій, поданих до виконавчого апарату, та тих, що вже розглядалися радою і перебувають на контролі, звернув увагу на те, що в процесі роботи його можна змінювати, доповнювати.

 

В и с т у п и л и: Шкода О.С., член комісії, який запропонував крім питань, що внесені до плану роботи послухати хід виконання рішення комісії щодо проведеної роботу по утилізації рідких відходів ТзОВ «Агроситниця».

 

Колісник ЗБ., Шкода О.С., члени комісії, які запропонували в перспективі вивчити стан справ у лісовій галузі району.

 

В и р і ш и л и:  Прийняти рішення №32/4 (додається).

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

Секретар комісії                                                         О.С.Шкода

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 17.07.2014   №32/1                       

 

 

Про проект рішення районної ради

«Про передачу та реєстрацію права

на земельні ділянки»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про передачу та реєстрацію права на земельні ділянки», відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про передачу та реєстрацію права на земельні ділянки»  взяти  до відома.

 

2. Схвалити проект рішення ради та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд районної ради.

 

         3. Рекомендувати доповнити проект рішення районної ради, зокрема додаток №1, наступними положенням: 4) 0723683500:01:002:0125, Красновільська АЗПСМ, площа 1,4454 га, вул.Шкільна, 8, с.Красноволя.

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

                                                                

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17.07.2014   №32/2                       

 

Про проект рішення районної ради «Про

проект рішення районної ради «Про

затвердження технічної документації з

нормативної грошової  оцінки земельної

ділянки, що відводиться в оренду громадянину

Чубаю Юрію Яковичу для обслуговування

господарської будівлі і розташована за межами

населених пунктів Старосільської сільської ради»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про проект рішення районної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової  оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину Чубаю Юрію Яковичу для обслуговування господарської будівлі і розташована за межами населених пунктів Старосільської сільської ради», відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про проект рішення районної ради «Про проект рішення районної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової  оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину Чубаю Юрію Яковичу для обслуговування господарської будівлі і розташована за межами населених пунктів Старосільської сільської ради»»  взяти  до відома.

 

2. Схвалити проект рішення ради та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд районної ради.

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

                                                                

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 17.07.2014   №32/3                       

 

Про хід виконання  Програми розвитку

земельних відносин у Маневицькому

районі на 2011-2016 роки, затвердженої

рішенням ради від 17.03.2011 №5/17

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин у Маневицькому районі на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/17», відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу Держземагентства у Маневицькому районі Волинської області Філона О.С. «Про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин у Маневицькому районі на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/17»  взяти  до відома.

 

2. Рекомендувати виконавцям Програми продовжити роботу по її виконанню.

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

                                                                

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 17.07.2014   №32/4                       

 

Про план роботи постійної комісії

на друге півріччя 2014 року

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії   З.Б.Колісника „Про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2014 року”, відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.     План роботи комісії на друге  півріччя 2014 року затвердити.

 

          2. Дозволити голові комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи.

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

Постійна комісія районної ради з питань сільськогосподарського

виробництва, земельних відносин, лісової галузі, екології,

використання природних ресурсів

та соціального розвитку села

 

П Л А Н

роботи комісії на друге  півріччя 2014 року

 

І. Взяти  участь у підготовці питання на сесійне засідання ради:

 

ІІІ квартал

 

Про заходи  щодо очищення русла річки Стир

 

ІV квартал

 

 

Про хід виконання Комплексної програми розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 30.12.2010

 

Про хід виконання рішення районної ради від 09.06.2011 №6/2  «Про розпаювання земель в районі»

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданні комісії:

 

ІІІ квартал

                                                    

Про стан використання, відтворення та забезпечення родючості  земельних ділянок, що передані у оренду ТзОВ «Баффало»

 

ІV квартал

 

Про стан утримання меліоративних систем, що передані на

баланс сільських рад району

 

ІІІ. Розгляд питань в порядку контролю: 

 

ІІІ квартал

 

Про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин у Маневицькому районі на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ради від 17.03.2011 №5/17

 

ІV квартал

 

«Про хід виконання рішення районної ради від 27.04.2012 №14/10 «Про Порядок надання та використання коштів районного бюджету в 2012-2015 роках на реалізацію Комплексної програми розвитку основних галузей

агропромислового комплексу району на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 30.12.2010»

 

 

ІV. Організаційна робота по виконанню рішень ради і власних рішень:

 

Взяти участь у вивченні питання ходу виконання Комплексної програми розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2011-2015 роки

 

ІІІ квартал

Члени комісії

 

V. Робота з громадськими організаціями  та населенням:

 

Організація прийому виборців депутатами районної ради по

сільських, селищних радах

 

Постійно

Члени комісії

 

Участь у пленарних засіданнях сільських і селищних рад

 

Постійно

Члени комісії

 

VІ. Робота з профільними, державними, господарськими органами:

 

Протягом   ІІІ- ІV  кварталів

Члени комісії

 

Спільно з управлінням водного господарства, сільськими радами вивчити питання  утримання меліоративних систем, що передані на баланс сільських рад району

 

 

VІІ. Інші заходи:

 

Прийняти участь  у відзначенні державних та релігійних свят.

Висвітлення діяльності та матеріалів комісії в засобах масової інформації.

 

Члени комісії

Постійно

 

 

Голова комісії                                                                                 З.Б.Колісник

 

Секретар комісії                                                                             О.С.Шкода