Протокол №36 від 26.01.2015р.

П Р О Т О К О Л   №36

засідання постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

смт. Маневичі                                                                                            26.01.2015                                                                                                                 

 

Склад комісії – 8 чоловік

Присутні: Члени комісії – Колісник З.Б., Шкода О.С., Негодюк В.П.,

                                             Барванов В.В.,  В.Ф.Грицюк 

    Запрошені:  

 

 

Мандзюк О.І.

-

начальник управління фінансів райдержадміністрації

В роботі комісії бере участь голова районної ради Л.В. Веремчук, заступник голови районної ради Федина М.В.

 

П О Р Я Д О К   Д  Е Н Н И Й :

 

1. Про проект районного бюджету на 2015 рік.

2. Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року.

 

По першому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Мандзюка О.І. «Про проект районного бюджету на 2015 рік».

 

В и с т у п и л и: Колісник З.Б., Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В., В.Ф.Грицюк члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

                          

В и р і ш и л и: Прийняти рішення №36/1 (додається).

 

По другому питанню:

 

С л у х а л и: інформацію голови комісії Колісника З.Б., який повідомив, що питання включені на підставі пропозицій, поданих до виконавчого апарату, та тих, що вже розглядалися радою і перебувають на контролі, звернув увагу на те, що в процесі роботи його можна змінювати, доповнювати.

 

В и с т у п и л и: Шкода О.С., Негодюк В.П., Барванов В.В., В.Ф.Грицюк, члени комісії, які запропонували підтримати проект рішення комісії.

                     

В и р і ш и л и: Прийняти рішення №36/2 (додається).

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

Секретар комісії                                                         О.С.Шкода

 

                                                                 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 26.01.2015   №36/1                       

 

Про проект районного бюджету на 2015 рік

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Мандзюка О.І. «Про проект районного бюджету на 2015 рік», відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1. Інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Мандзюка О.І. «Про проект районного бюджету на 2015 рік»  взяти  до відома.

 

2. Схвалити проект рішення ради та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд районної ради.

 

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

                                                              

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА                                                              ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

 

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,

земельних відносин, лісової галузі, екології, використання

природних ресурсів та соціального розвитку села

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 26.01.2015   №36/2                       

 

Про план роботи постійної комісії

на перше півріччя 2015 року

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії   З.Б.Колісника „Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2015 року”, відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія

 

в и р і  ш и л а:

 

1.     План роботи комісії на перше  півріччя 2015 року затвердити.

 

          2. Дозволити голові комісії, при необхідності, вносити зміни та доповнення до плану роботи.

 

 

Голова комісії                                                             З.Б.Колісник

 

Постійна комісія районної ради з питань сільськогосподарського

виробництва, земельних відносин, лісової галузі, екології,

використання природних ресурсів

та соціального розвитку села

 

 

П Л А Н

роботи комісії на перше  півріччя 2015 року

 

 

І. Взяти  участь у підготовці питання на сесійне засідання ради:

 

І квартал

 

«Про проект рішення районної ради «Про районний бюджет на 2015 рік»

 

ІІ квартал

 

 

Про хід виконання Стратегічного плану сталого розвитку

Маневицького району на 2009-2019 роки, затвердженого рішенням

районної ради від 16.01.2009 №22/4

 

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданні комісії:

 

І квартал

                                                    

Про ведення фінансово-господарської діяльності

сільськогосподарськими виробничими кооперативами району

 

ІІ квартал

 

Про стан використання земель сільськогосподарського призначення, виділених для ведення садівництва за межами населених пунктів району

 

ІІІ. Розгляд питань в порядку контролю: 

 

І квартал

 

Про хід виконання рішення постійної комісії від 05.09.2014   №33/1                        «Про проект рішення районної ради

«Про заходи  щодо очищення русла річки Стир»

 

 

ІІ квартал

 

Про хід виконання Програми співробітництва Черемського природного заповідника з науково-дослідними установами, громадськістю по охороні та збереженню біорізноманіття на 2011-2015 роки»

 

 

 

 

 

 

ІV. Організаційна робота по виконанню рішень ради і власних рішень:

 

Взяти участь у вивченні питання ходу виконання рішення постійної комісії від 05.09.2014   №33/1 «Про проект рішення районної ради

«Про заходи  щодо очищення русла річки Стир»

 

І квартал

Члени комісії

 

V. Робота з громадськими організаціями  та населенням:

 

Організація прийому виборців депутатами районної ради по

сільських, селищних радах

 

Постійно

Члени комісії

 

Участь у пленарних засіданнях сільських і селищних рад

 

Постійно

Члени комісії

 

VІ. Робота з профільними, державними, господарськими органами:

 

Протягом   І- ІІ  кварталів

Члени комісії

 

Спільно з управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, Маневицьким відділенням ОДПІ проаналізувати питання ведення

фінансово-господарської діяльності сільськогосподарськими

виробничими кооперативами району

 

 

VІІ. Інші заходи:

 

Прийняти участь  у відзначенні державних та релігійних свят.

Висвітлення діяльності та матеріалів комісії в засобах масової інформації.

 

Члени комісії

Постійно

 

 

Голова комісії                                                                                 З.Б.Колісник

 

Секретар комісії                                                                             О.С.Шкода