ПРОТОКОЛ №30

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

ПРОТОКОЛ №30

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я,

соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

від 09 квітня 2019 року

 

Склад комісії: 5 депутатів.

 

Присутні  3 депутати: Смокович Яків Феодосійович, Прокопчук Наталія Василівна, Снітко Віктор Володимирович

 

Запрошені:

Бегаль Олег Петровичдиректор КП "Маневицька центральна районна лікарня"

Янчик Олександр Віталійович – директор КП "Колківська районна лікарня"

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про нову редакцію проекту рішення районної ради "Про районну Програму економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2019-2020 роки".

Інформує: Бегаль О.П. – директор КП "Маневицька  центральна

районна лікарня"

 

2. Про нову редакцію проекту рішення районної ради "Про районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня" на 2019-2021 роки".

Інформує: Янчик О.В. – директор КП "Колківська районна лікарня"

 

Питання порядку денного розглядаються спільно з членами постійної комісії з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

1. С Л У Х А Л И:  Інформацію директора КП "Маневицька центральна районна лікарня" Бегаля О.П. про нову редакцію проекту рішення районної ради "Про районну Програму економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2019-2020 роки".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Смокович Я.Ф., Веремчук Л.В., Давидюк М.С., Линдюк А.О., Неродик А.С.

 

Г О Л О С У В А Л И: за те, щоб прийняти проект рішення постійної комісії в цілому:

"за" – 3 депутати.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №30/1 (додається).

 

2. С Л У Х А Л И: Інформацію  директора КП "Колківська районна лікарня" Янчика О.В. про нову редакцію проекту рішення районної ради "Про районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня" на 2019-2021 роки".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Веремчук Л.В., Смокович Я.Ф., Давидюк М.С., Линдюк А.О.

 

Г О Л О С У В А Л И: за те, щоб прийняти проект рішення постійної комісії в цілому:

"за" – 3 депутати.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №30/2 (додається).

 

                                                                                                                 

Голова комісії                                                                Я.Ф.Смокович

 

                                     Секретар комісії                                                            Н.В.Прокопчук

                                                                             

                                                                                         

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 09.04.2019 №30/1

                                                                                            

         

Про нову редакцію проекту рішення

районної ради "Про районну Програму

економічного розвитку комунального підприємства

"Маневицька центральна районна лікарня" на 2019-2020 роки"

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію директора КП "Маневицька центральна районна лікарня" Бегаля О.П., враховуючи клопотання КП "Маневицька центральна районна лікарня" від 08.04.2019 №466/14-10/2-19, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію директора КП "Маневицька центральна районна лікарня" Бегаля О.П. взяти до відома.

 

2. Вважати за доцільне проект рішення районної ради "Про районну Програму економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня"  на 2019-2020 роки" викласти у новій редакції (додається).

 

3. Погодитись із проектом рішення районної ради "Про районну Програму економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна  районна лікарня"  на 2019 рік" і рекомендувати:

3.1. голові районної ради внести на пленарне засідання районної ради погоджений комісією проект рішення для розгляду;

3.2. районній раді вищезазначений проект рішення ради затвердити у редакції, запропонованій постійною комісією.

 

 

Голова комісії                                                             Я.Ф.Смокович


МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від     2019   №___

   смт Маневичі  

       ПРОЕКТ

(нова редакція)     

Про районну Програму економічного

розвитку комунального підприємства

"Маневицька центральна районна

лікарня" на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України  "Основи законодавства України про охорону здоров'я", розглянувши клопотання Маневицької районної державної адміністрації  від 20.03.2019 №870/39/2-19, враховуючи рішення постійних комісій районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи від  --- № ---, з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від --- № ---, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити районну Програму економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня"  на 2019 рік.

 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити фінансування цієї Програми.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням), постійну комісію районної ради з питань охорони  здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, постійну комісію з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник

 

Бегаль 21200

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від --- № ---

ПАСПОРТ

районної Програми економічного розвитку комунального

підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2019 рік

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Маневицька районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня 2019 року № 85 "Про схвалення проекту районної Програми економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2019-2020 роки"

3

Розробник Програми

Комунальне підприємство "Маневицька центральна районна лікарня"

4

Співрозробники Програми

Маневицька районна державна адміністрація

5

Відповідальний виконавець Програми

Маневицька районна державна адміністрація

6

Учасники Програми

Комунальне підприємство "Маневицька центральна районна лікарня"

7

Термін реалізації Програми

2019 рік

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, до кінця 2019 року

5979,0 тис.грн.

 

 

 1. Загальні положення

 

Комунальне підприємство "Маневицька центральна районна лікарня" (далі – Лікарня) створено за рішенням Маневицької районної ради (далі – Засновник) від 21.12.2018 року №38/7 шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу Маневицької центральної районної лікарні і є правонаступником зазначеного комунального закладу.

Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня", проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Маневицького району, смт Маневичі та іншим громадянам.

Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл і селищ Маневицького району в особі Маневицької районної ради (надалі – Засновник). Підприємство галузево підпорядковується органам державної влади, які реалізовують державну політику у сфері охорони здоров’я.

Лікарня підзвітна і підконтрольна Засновнику, Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Маневицькому управлінні державної казначейської служби України у Волинській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів і спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Станом на 01.01.2019 року комунальне підприємство "Маневицька центральна районна лікарня" обслуговує 54 378 осіб населення, з них по віку:

1) 0-7 років – 6335 (11,6%);

2) 8-14 років – 5696 (10,5%);

3) 15-19 років – 3450 (6,3%);

4) 20-34 років – 12235 (22,4%);

5) 35-49 років – 10888 (20,1%);

6) 50-59 років – 6528 (12%);

7) 60-69 років – 4642 (8,6%);

8) 70 і старші – 4604 (8,5%).

Кількість штатних посад комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" становить 386,75 одиниць, в т.ч.:

лікарі – 82,0 од.;

середній медичний персонал – 157,5 од.;

молодший медичний персонал – 74,25 од.;

спеціалісти – 19,0 од.;

обслуговуючий персонал – 54,0 од.

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Маневицького району та прилеглих населених пунктів визначено комунальне підприємство "Маневицька центральна районна лікарня". На сьогодні підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечене необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має у своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності протягом 2018 року було проліковано 6386 пацієнтів у стаціонарі, проведено 1088 оперативних втручань (в т.ч. 82 ургентних), прийнято 467 пологів, здійснено 181898 амбулаторних відвідувань. Проведено 8901 рентгенодіагностичних обстежень (в т.ч. 7716 флюорографічних), 10144 обстеження в кабінеті функціональної діагностики, 14243 ультразвукових досліджень, тощо. Виконання плану ліжко-днів склало 95,4%. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Маневицького та інших районів.

 

 1. Мета Програми

 

Програма розроблена на впровадження нових підходів організації роботи закладу охорони здоров’я, його фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних  коштів.

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання якісної допомоги, доступності, ефективності надання вторинної медико-санітарної допомоги:

-  забезпечення  соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я,

-  забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення району  шляхом підтримки громадського здоров’я;

-  забезпечення  профілактики захворювань, раннього виявлення факторів ризику хвороб;

-  забезпечення зниження захворюваності, інвалідності, смертності; 

-  забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

 

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Маневицького району та прилеглих сіл.

 

Виконання Програми здійснюється відповідно до затвердженого плану фінансової підтримки з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програмою визначено такі основні завдання:

1) кадрове забезпечення (підвищення професійної підготовки медичних працівників – курси, семінари, конференції, тренінги, тощо);

 1. розвиток інформаційних технологій:

-  придбання комп’ютерних комплектів для забезпечення медичного персоналу автоматизованими робочими місцями;

-  придбання медичних інформаційних програм та їх облаштування;

 • створення локальної мережі;

 3) укладення договору з Національною службою здоров’я з метою отримання оплати за надані медичні (діагностичні та лікувальні) послуги;

4) покращення діагностично-лікувального процесу шляхом придбання медичного обладнання (комп’ютерний томограф, фетальний монітор, гастродуоденоскоп, апарат ШВЛ, кисневий концентратор, УЗД апарат, лазеро-хірургічний блок, апарат біозварювання та іншої діагностичної і лікувальної медичної апаратури);

5) надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;

6) забезпечення виконання розпоряджень голів Волинської обласної та Маневицької районної державних адміністрацій про здачу крові безоплатними донорами;

 1. покращення матеріально-технічної бази:

         - проведення ремонтів приміщень та під’їзних доріг на території комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня";

 • проведення ремонтів наявного автотранспорту;
 • придбання автотранспорту;
 • забезпечення санітарного транспорту паливно-мастильними матеріалами;
 • заміна твердого інвентарю (меблі, функціональні ліжка, тощо);
 • заміна м’якого інвентарю (матраци, одіяла, подушки, постіль, медичний одяг, тощо);
 • придбання одноразової стерильної білизни;
 • придбання побутової техніки для відділень лікарні, в т. ч. харчоблоку та пральні закладу;

8) поліпшення забезпечення стаціонарних відділень комунального  підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" лікарськими, дезінфекційними засобами, виробами медичного призначення;

9) забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;

10) участь у виконанні державних та регіональних програмах щодо діагностики і лікування окремих захворювань;

11) оплата комунальних послуг;

 12) забезпечення лікарськими засобами хворих на фенілкетонурію за рецептами сімейних лікарів;

13) оплата роботи медичних працівників за результатами надання медичних послуг відповідно до затверджених стандартів та протоколів;

14) виплата заробітної плати;

15) забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

16) забезпечення стаціонарного лікування та зубопротезування демобілізованих учасників АТО;

17) оплата рекламних та маркетингових послуг;

18) придбання продуктів харчування;

19) проведення капітального і поточного ремонту системи каналізування, електро- та теплопостачання;

20) встановлення кисневої станції для забезпечення пацієнтів стаціонарних відділень комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" киснем;

21) встановлення альтернативних джерел енергозбереження (сонячні батареї) для забезпечення потреб закладу;

22) заміна твердопаливних котлів;

23) реконструкція та ремонт системи водопостачання для потреб лікарні;

24) поточний та капітальний ремонт дизельної електростанції;

25) ремонт та покращення матеріально-технічної бази приміщення ПРУ;

26) встановлення протипожежної сигналізації в приміщеннях закладу;

27) капітальний ремонт протипожежної водойми;

28) покращення матеріально-технічної бази ендоскопічної служби закладу.

 

6. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

 1. коштів місцевого бюджету;

2) залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України "Про державно-приватне партнерство";

 1. інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2019 рік (додаток) – визначаються рішеннями Маневицької районної ради.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач, та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним підприємством "Маневицька центральна районна лікарня" до УДКСУ у Маневицькому районі Волинської області щоквартально.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу досягнути наступних результатів:

Медичні працівники комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня", які будуть надавати медичні послуги, в результаті впровадження Програми отримають сучасне інформаційне забезпечення робочого місця.

Укладання договорів з ОТГ сусідніх районів, центрами ПМСД, що надають первинну медичну допомогу, про надання медичних послуг населенню.

Можливість забезпечення діагностичним обладнанням і збільшення потужності комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування І рівня в складі Луцького госпітального округу.

Забезпечення мешканців Маневицького району та прилеглих сіл спеціалізованими послугами на базі комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" (покращення доступності медичних послуг).

Зменшення фінансового навантаження на родичів пацієнтів при їх транспортуванні в медичні заклади III рівня для обстеження та лікування.

Можливість запровадити систему оплати праці залежно від результатів та ефективності роботи, широко використовувати індивідуальні трудові договори.

 

8. Координація та контроль щодо виконання Програми

 

Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на Маневицьку районну державну адміністрацію.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні підприємства.

Виконання Програми у повному обсязі можливе за умови стабільної фінансової підтримки.

 

Директор комунального підприємства

"Маневицька центральна районна лікарня"                                О.П.Бегаль


 

Завдання та заходи

Програми розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Перелік заходів

Термін виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2019

 

 

 

1.

Розвиток інформаційних технологій

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

300,0

300,0

 

 

 

1.1.

Придбання комп'ютерних комплектів для забезпечення медичного персоналу автоматизованими робочими місцями

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

200,0

200,0

 

 

 

1.2.

Придбання медичних інформаційних програм та їх облаштування

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

2.

Покращення діагностично-лікувального процесу шляхом придбання медичного обладнання (комп'ютерний томограф, фетальний монітор, гастродуоденоскоп, апарат ШВЛ, УЗД апарат, лазеро-хірургічний блок, апарат біозварювання та іншої діагностичної та лікувальної медичної апаратури)

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

2200,0

2200,0

 

 

 

2.1.

Апарат ШВЛ

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

2.2.

УЗД апарат

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

1700,0

1700,0

 

 

 

2.3.

Холтерівський монітор

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

2.4.

Покращення матеріально-технічної бази ендоскопічної служби закладу

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

300,0

300,0

 

 

 

3.

Покращення матеріально-технічної бази

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

893,0

893,0

 

 

 

3.1.

Проведення ремонтів наявного автотранспорту

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

120,0

120,0

 

 

 

3.2.

Забезпечення санітарного транспорту паливно-мастильними матеріалами

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

273,0

273,0

 

 

 

3.3.

Заміна твердого інвентаря (меблі, функціональні ліжка, тощо)

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

250,0

250,0

 

 

 

3.4.

Заміна м'ягкого інвентарю (матраци, одіяла, подушки, постіль, мед.одяг, тощо)

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

150,0

150,0

 

 

 

3.5.

Придбання побутової техніки для відділень лікарні в тому числі харчобклоку та пральні закладу

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

4.

Проведення капітальних та поточних ремонтів КП "Маневицької центральної районної лікарні"

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

1160,0

1160,0

 

 

 

4.1.

Капітальний ремонт протипожежної водойми

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

50,0

50,0

 

 

 

4.2.

Забезпечення господарськими інвентарем та матеріалами для поточних потреб

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

140,0

140,0

 

 

 

4.3.

Поточний та капітальний ремонт дизельної електростанції.

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

50,0

50,0

 

 

 

4.4.

Проведення ремонтів приміщень КП "Маневицька ЦРЛ"

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

270,0

270,0

 

 

 

4.5.

Ремонт під'їздних доріг на території КП "Маневицька ЦРЛ"

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

200,0

200,0

 

 

 

4.6.

Реконструкція та ремонт системи водопостачання для потреб лікарні

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

50,0

50,0

 

 

 

4.7

Проведення капітального та поточного ремонту системи каналізування, електро та теплопостачання.

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

200,0

200,0

 

 

 

4.8.

Заміна твердопаливних котлів

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

200,0

200,0

 

 

 

5.

Поліпшення забезпечення стаціонарних відділень КП "Маневицкої ЦРЛ" лікарськими, дезінфекційними засобами, виробами медичного призначення

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

420,0

420,0

 

 

 

6.

Надання амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги пільговій категорії населення району

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

806,0

806,0

 

 

 

6.1.

Забезпечення спеціальними продуктами харчування,збагаченими поживними речовинами (ФКУ)

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

450,0

450,0

 

 

 

6.2.

Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

266,0

266,0

 

 

 

6.3.

Забезпечення стаціонарного лікування та зубопротезування демобілізованих учасників АТО

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

90,0

90,0

 

 

 

7.

Виплата заробітної плати з нарахуванням на оплату праці

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

8.

Забезпечення одноразовим покриттям роділль у пологовому відділенні та операційних

2019

Місцеві бюджети, інші джерела

100,0

100,0

 

 

 

Загальний обсяг ресурсів

 

 

5979,0

5979,0

 

 

 

 

Директор

 

 

О.П. Бегаль

 

 

 

 

Заступник директора з

 

 

 

 

 

 

 

 

економічних питань

 

 

О.В.Резнічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 


 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 09.04.2019 №30/2

                                                                                             

Про нову редакцію проекту рішення

районної ради "Про районну Програму

фінансової підтримки комунального підприємства

"Колківська районна лікарня" на 2019-2021 роки"

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію директора КП "Колківська районна лікарня" Янчика О.В., враховуючи клопотання КП "Колківська районна лікарня" від 05.04.2019 №150, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію директора КП "Колківська районна лікарня" Янчика О.В. взяти до відома.

 

2. Вважати за доцільне проект рішення районної ради "Про районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня"  на 2019-2021 роки" викласти у новій редакції (додається).

 

3. Погодитись із проектом рішення районної ради "Про районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня"  на 2019 рік" і рекомендувати:

3.1. голові районної ради внести на пленарне засідання районної ради погоджений комісією проект рішення для розгляду;

3.2. районній раді вищезазначений проект рішення ради затвердити у редакції, запропонованій постійною комісією.

 

 

 

Голова комісії                                                             Я.Ф.Смокович


МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від    2019   № ___

   смт Маневичі  

       ПРОЕКТ

(нова редакція)    

Про районну Програму фінансової підтримки

комунального підприємства "Колківська

районна лікарня"на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України  "Основи законодавства України про охорону здоров'я", розглянувши клопотання Маневицької районної державної адміністрації  від 20.03.2019 №870/39/2-19, враховуючи рішення постійних комісій районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи від  --- № ---, з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від --- № ---, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня"  на 2019 рік.

 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити фінансування цієї Програми.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням), постійну комісію районної ради з питань охорони  здоров’я, соціального захисту та з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, постійну комісію з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник

 

Янчик 32437

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від ---- № ----

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального підприємства

"Колківська районна лікарня" на 2019 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Маневицька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 18 березня 2019 року № 83 "Про схвалення проекту районної Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня" на 2019-2021 роки"

3.

Розробник Програми

Комунальне підприємство "Колківська районна лікарня"

4.

Співрозробники Програми

Маневицька райдержадміністрація

5.

Відповідальний виконавець Програми

Маневицька райдержадміністрація

6.

Учасники Програми

Комунальне підприємство "Колківська районна лікарня", Маневицька районна рада, Маневицька райдержадміністрація

7.

Термін реалізації Програми

2019 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети, та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, до кінця 2019 року

 

3005,4 тис. грн.

 

 


 

1. Загальні положення

 

Комунальне підприємство "Колківська районна лікарня" (далі — КП "Колківська РЛ") створено за рішенням Маневицької районної ради (далі — Засновник) від 21 грудня 2018 року № 38/8 шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу Колківської районної лікарні і є правонаступником зазначеного комунального закладу.

Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку КП "Колківська РЛ", проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Маневицького району, смт Колки та іншим громадянам.

Комунальне підприємство "Колківська районна лікарня" належить до сфери управління Маневицької районної державної адміністрації (далі — Орган управління).

Лікарня підзвітна і підконтрольна Засновнику, Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Маневицькому управлінні державної казначейської служби України у Волинській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне підприємство "Колківська районна лікарня" обслуговує 21309 осіб населення.

Кількість штатних посад по КП "Колківська РЛ" становить 84,0 одиниць, (в т.ч.спецкошти – 4,0) в т. ч.:

лікарі                                                        — 17,25 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 30,75 од.;

молодший медичний персонал                — 14,75 од.;

спеціалісти (не медики)                            — 4,0 од.;

інші                                                           — 17,25 од.

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Маневицького району, Колківської ОТГ та смт Колки визначено комунальне підприємство "Колківська районна лікарня".

На сьогодні підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності протягом 2018 року було проліковано 1346 пацієнтів у стаціонарі в т.ч. в терапевтичному відділенні – 796, неврологічному відділенні – 275, педіатричному – 275, здійснено 32405 амбулаторних відвідувань. Проведено 2216 рентгенобстежень, 4772 флюорографій, 7045 обстеження в кабінеті функціональної діагностики, 4088 ультразвукових досліджень, тощо. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Маневицького району та інших районів.

Існуючі на сьогодні проблеми в недостатньому фінансуванні медичної галузі, в тому числі і комунального підприємства "Колківська районна лікарня", не дають можливості дотримуватися стандартів якості надання медичної допомоги населенню району. Для вирішення проблем щодо матеріального забезпечення підрозділів підприємства відповідно табелів оснащення та забезпечення якісної медичної допомоги, для вирішення проблеми кадрового забезпечення підприємства спеціалістами, що виникла внаслідок низької заробітної плати на вторинному рівні медичної допомоги, яка, відповідно, створює відтік кадрів від сільської медицини, зокрема спеціалістів хірургічного профілю – необхідна фінансова підтримка місцевих органів влади, підприємств та організацій району.

 

3. Мета Програми

 

Основною метою діяльності комунального підприємства "Колківська  районна лікарня" є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення цієї мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним підприємством "Колківська районна лікарня".

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

За цих умов кошти медичної субвенції та районного бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків, проведених операцій, діагностичних обстежень тощо) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг – комерційні не комунальні підприємства.

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип "гроші ходять за пацієнтом", а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг, що в свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку госпітального округу з координаційним центром на базі створеного комунального підприємства "Колківська районна лікарня".

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

 

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Маневицького району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програмою визначено такі основні завдання:

1) кадрове забезпечення (підвищення професійної підготовки медичних працівників – курси, семінари, конференції, тренінги, тощо);

2) розвиток інформаційних технологій:

- придбання комп’ютерних комплектів для забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями;

- придбання медичних інформаційної програм та їх облаштування;

- створення локальної мережі;

- укладення договору з Національною службою здоров’я з метою отримання оплати за подані діагностичні і комунальні амбулаторні послуги.

3) надання медичних та інших послуг фізичним і юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках і на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

4) покращення діагностично-лікувального процесу шляхом придбання медичного обладнання (комп’ютерний томограф, фетальний монітор, колоноскоп, гастродуоденоскоп, апарат ШВЛ, тощо);

5) забезпечення виконання Програми збору донорської крові;

6) покращення матеріально-технічної бази (проведення ремонтів приміщень, наявного автотранспорту, забезпечення санітарного транспорту паливно-мастильними матеріалами, поступова заміна застарілих меблів у структурних підрозділах КП "Колківська РЛ", придбання постільної білизни, тощо);

7) поліпшення забезпечення стаціонарних відділень КП "Колківська РЛ" лікарськими, дезінфекційними засобами, виробами медичного призначення;

8) участь у виконанні державних та регіональних Програмах щодо діагностики і лікування окремих захворювань;

9) оплата комунальних послуг;

10) оплата роботи медичних працівників за результатами надання медичних послуг відповідно до затверджених стандартів та протоколів.

 

6. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів місцевого бюджету;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України "Про державно-приватне партнерство";

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2019-2021 роки (додаток ) – визначаються рішеннями Маневицької районної ради.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним підприємством "Колківська районна лікарня" Маневицької  районної ради до УДКСУ у Маневицькому районі Волинської області щоквартально.

Розпорядником коштів цієї Програми є Маневицька районна державна адміністрація.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

Медичні працівники КП "Колківська РЛ", які будуть надавати медичні послуги, в результаті впровадження Програми отримують сучасне інформаційне забезпечення робочого місця.

Укладення договорів з об’єднаними територіальними громадами сусідніх районів КП "Маневицький РЦ ПМСД", КП "Маневицька ЦРЛ" про надання медичних послуг населенню

Забезпечення мешканців Маневицького району спеціалізованими послугами на базі КП "Колківська районна лікарня" (покращення доступності медичних послуг).

 

 

Зменшення фінансового навантаження на родичів пацієнтів по транспортуванню і обстеженню в медичних закладах ІІІ рівня.

Можливість запровадити систему оплати праці залежно від результатів та ефективності роботи, широко використовувати індивідуальні трудові договори.

 

8. Координація та контроль щодо виконання Програми

 

Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на Маневицьку районну державну адміністрацію.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Виконання Програми у повному обсязі можливе за умови стабільної фінансової підтримки.

 

 

 

Додаток до районної Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Колківська районна лікарня" на 2019 рік

План заходів

районної Програми розвитку та фінансової підтримки

комунального підприємства "Колківська районна лікарня" на 2019 рік

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний

 результат

Всього за Програмою

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

196,0

196,0

виплата заробітної плати працівникам закладу

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

- закупівля пального;

- придбання бланків, журналів, паперу, канц.товарів;

- виготовлення стендів, вивісок, штампів, печаток.

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

60,0

60,0

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я


3.

 

Забезпечення медикаментами, медичними засобами, перев’язувальними матеріалами, рентгенплівкою, реактивами, деззасобами та іншими витратними матеріалами; медичним інструментарієм,

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

120,0

120,0

підвищення рівня оснащення сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, створення умов для ефективного функціонування лікувальних закладів, забезпечення технічними засобами реабілітації людей і дітей  з інвалідністю, придбання  вакцин.

4.

Продукти харчування

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

20,0

20,0

Придбання продуктів харчування для харчування хворих

5.

 

Оплата послуг (крім комунальних)

- придбання програмного забезпечення для підрозділів комунального підприємства;

- встановлення інтернет- зв’язку в підрозділах підприємства;

- виготовлення  проекту на встановлення протипожежної сигналізації в приміщеннях підприємства;

- встановлення протипожежної сигналізації;

- перевірка медичного обладнання, апаратури;

- поточний ремонт обладнання, апаратури

- поточний ремонт системи водовідведення;

- поточний ремонт приміщень підприємства

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

255,0

255,0

Підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, проведення поточних ремонтів об’єктів закладу, створення сучасної системи інформаційного забезпечення.

6.

Підвищення професійної підготовки медичними працівниками (курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції)

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

 

 

Місцеві бюджети

12,0

12,0

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я

7.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- за електроенергію

- паливо (торфокрихта, дрова)

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

528,4

528,4

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я

8.

Інші виплати населенню

(Пільгові рецепти)

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

24,0

24,0

забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення

9.

Виплата пенсій та допомог

2019 рік

Адміністрація

КП "Колківська РЛ"

Місцеві бюджети, інші джерела

5,0

5,0

виплата пільгової пенсії працівникам закладу

10.

 

Придбання обладнання і предметів  довгострокового користування

- придбання апарата для УЗ-діагностики;

- придбання термостата з прозорими стінками;

- придбання апарату Холтерівського моніторування;

- придбання діагностичного аудіометра «AUDITUS – A1»;

- придбання комп’ютерів, оргтехніки;

- виготовлення стендів, вивісок, штампів, печаток

2019 рік

 

Місцеві бюджети, інші джерела

985,0

985,0

Підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення матеріально-технічного оснащення

11.

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів:

- завершення реконструкції котельні відповідно проекту; – реконструкція котельні КП Колківська районна лікарня" по вул.Грушевського, 26

смт Колки Маневицького району Волинської області

2019 рік

 

Місцеві бюджети, інші джерела

500,0

500,0

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення побутових та санітарно-гігієнічних  умов

12.

Капітальний ремонт об’єктів

2019 рік

 

Місцеві бюджети, інші джерела

300,0

300,0

 

 

Всього:

 

 

Місцеві бюджети, інші джерела

3005,4

3005,4

 

 

 

 

 

 

В межах реальних надходжень

 

           

 

        

 

Директор комунального підприємства "Колківська районна лікарня"                      О.В.ЯНЧИК