Методичні рекомендації щодо підготовки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ
МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В УКРАЇНІ

дирекція ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА

ПРОГРАМ  РОЗВИТКУ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(з урахуванням дистанційного навчання
 учасників Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Київ

 

 

 

Збірник містить інформаційно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

 

Призначається для органів місцевого самоврядування – учасників Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування; посадових осіб місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, які планують дистанційно підвищити свою кваліфікацію за напрямом «Управління проектами місцевого та регіонального розвитку», викладачів обласних центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; викладачів вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

До збірника включено інформацію щодо курсу дистанційного навчання, запровадженого Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні спільно зі Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який дає можливість удосконалити свої знання та отримати відповіді на запитання щодо розробки проектів та програм для вирішення актуальних проблем розвитку територій.

 

 

Збірник виданий за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO).

 

 

 

Укладачі:

 

Маліков С.В. – голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

Тертишна О.А. – перший заступник голови Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

Юрченко О.М. – начальник відділу – секретаріату дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

Лафазан О.О. – головний консультант відділу експертно-правової роботи Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

Рубцов В.П. – директор Інституту місцевої демократії, кандидат технічних наук;

Кожина А.В. – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, кандидат наук з державного управління, голова Інституту громадських стратегій.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Концепція дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування за напрямом «Управління проектами місцевого та регіонального розвитку» у  2013 році (УП-3)

7

Інструкція щодо реєстрації учасників дистанційного навчання за напрямом «Управління проектами місцевого та регіонального розвитку»

8

І. Загальна інформація про конкурс

13

1.1. З історії започаткування Конкурсу

13

1.2. Нормативно-правова база Конкурсу

13

1.3. Мета, завдання, організаційні механізми та учасники Конкурсу

14

ІІ. Технічне завдання на підготовку проектів (програм)

16

2.1. Категорії Учасників Конкурсу та максимальний розмір державного гранту

16

2.2. Головні вимоги до змісту Проектів (програм)

17

2.3. Орієнтовна тематика Проектів (програм)

17

2.4. Критерії конкурсного відбору проектів (програм)

23

2.5. Підготовка, порядок подання, реєстрації та розгляду Проектів (програм)

24

ІІІ. Форми подання та складові проекту (програми)

28

3.1.  Складові Проекту (програми)

28

IV. Складові супровідної частини проекту (програми)

29

4.1.Заява про участь у Конкурсі

29

4.2. Рішення відповідної ради щодо затвердження Проекту (програми)

 та його направлення на Конкурс

30

4.3. Реєстраційна картка – формуляр проекту (програми)

31

4.4. Таблиця самоконтролю  на відповідність Проекту (програми) вимогам Конкурсу

32

V. Складові основної частини проекту (програми)

35

5.1. Титульна сторінка Проекту (програми)

35

5.2. Сторінка «Зміст Проекту (програми)»

35

5.3. Анотація Проекту (програми)

36

5.4. Опис Проекту (програми)

36

5.4.1. Контекст і проблема Проекту (програми)

37

5.4.2. Мета та завдання Проекту (програми)

37

5.4.3. Досягнення мети та заходи Проекту (програми)

37

5.4.4. План-графік реалізації заходів Проекту (програми)

38

5.4.5. Очікувані результати Проекту (програми)

39

5.4.6. Сталість результатів Проекту (програми)

39

5.4.7. Мультиплікативність досвіду Проекту (програми)

40

5.4.8. Інновації Проекту

40

5.5. Бюджет Проекту (програми)

41

5.5.1. Планування надходжень та видатків

41

5.5.2. Рекомендації щодо складання бюджету Проекту (програми)

43

5.6. Партнери та виконавці

48

5.6.1. Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми)

48

5.6.2. Інформація про партнерські організації

51

5.6.3. Інформація щодо Учасників Проекту (програми) (резюме учасників)

52

5.7. Додатки до Проекту (програми)

53

5.7.1. Документи, що підтверджують співфінансування Проекту

53

5.7.2. Документи, що додатково обґрунтовують

 видатки Проекту (програми)

53

5.7.3.  Витяги з програмних документів органів влади

55

5.7.4. Документи щодо підтвердження юридичного статусу

55

VI. Порядок та умови фінансування проектів (програм)

56

VІI. Інструкція  щодо подальших дій  органів місцевого самоврядування, проекти яких визначені переможцями всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

57

VIII. Тлумачник деяких термінів і понять

60

IX. Питання для самоконтролю засвоєння змісту методичного посібника

63

Таблиця ключів до питань для самоконтролю засвоєння змісту Методичного посібника

70

X. Контакти Дирекції  Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

76

 

ВСТУП

 

У квітні – червні 2012 р. Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні спільно з Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) реалізовано унікальний експеримент – дистанційне навчання посадових осіб місцевого самоврядування, які планували взяти участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року; друге впровадження е-курсу відбулось у листопаді 2012 р. – лютому 2013 р.

Метою дистанційного навчання визначені питання набуття учасниками нових компетенцій з проектного менеджменту для вирішення проблем громади, а також формування спільноти практиків «Інновації в місцевому самоврядуванні».

Учасники отримали можливість:

– систематизувати знання щодо розроблення інноваційних проектів, спрямованих на розвиток територіальних громад у відповідності до регіональних стратегій розвитку в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування;

– ознайомитися із кращими практиками розвитку місцевого самоврядування та типовими помилками при розробці та впровадженні проектів;

– засвоїти різноманітні інструменти проектного менеджменту. 

Ініціатива щодо дистанційного навчання мала на меті започаткувати професійне спілкування між представниками органів місцевого самоврядування з різних регіонів України для забезпечення системності процесів створення, аналізу, збереження та поширення інформаційних ресурсів та знань у сфері розвитку місцевого самоврядування.

Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, а також активна співпраця Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні зі Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO зумовили ключові ідеї створення
е-платформи «Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні»:

– об’єднати практиків з місцевого самоврядування з усіх регіонів України;

– дати їм можливість обговорювати найактуальніші питання розвитку територій, залучення громад і створення ресурсних центрів;

– навчити правильно ставити запитання для отримання відповіді експертів з місцевого самоврядування та проектного менеджменту, чи просто від своїх колег;

– генерувати нові ідеї щодо муніципальної реформи, спільно шукати рішення, щоб реалізовувати їх у нових програмах з надання публічних послуг;

– принести позитивні зміни своїй громаді.

Проведена робота щодо створення й удосконалення е-платформи та е-курсу дала позитивні результати. Підсумкове анкетування учасників засвідчило, що 96 % слухачів першого е-курсу і 99 % другого задоволені тим, що взяли участь у зазначеній моделі дистанційного навчання, оцінивши ефективність запропонованих форм навчальної активності (перегляд презентацій, вивчення додаткових матеріалів, обговорення на форумах курсу, виконання індивідуальних завдань, самооцінювання тощо).

88 % слухачів першого і 97 % другого е-курсів підтвердили, що е-навчання принесло значну користь професійній діяльності, якою вони займаються; 93 % і 94 % слухачів заявили про готовність взяти участь у подібному навчанні наступного року; 81 і 82 % учасників проекту мають бажання продовжити спілкування у спільнотах практик з актуальних питань їх управлінської діяльності.

Наведені результати дозволяють говорити про позитивний ресурс е-курсу та нових особливостях його проведення у 2013 році.

Рішенням Ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування від 23 липня 2013 року визначено необхідність застосування програмних інновацій при проведенні конкурсного відбору, що стало основою концепції третього е-курсу «Управління проектами».

 Серед ключових змін, які сприятимуть органам місцевого самоврядування для  участі у Всеукраїнському конкурсі:

– орієнтація на написання проекту у реальному часі навчання;

– оновлення матеріалів курсу з урахуванням нової методики конкурсного відбору проектів та програм;

– організація доступу учасників до широкої інформаційно-методичної бази та джерел щодо підготовки проектів та програм місцевого та регіонального розвитку;

– посилення набору інструментів е-платформи для розвитку та активізації творчої роботи спільнот практик;

– створення нової системи оцінювання, складовими якої мають стати: модульне тестування; врахування як індивідуальної, так і групової роботи; оцінка з боку колег-учасників;

 

Запропоновані  методичні матеріали допоможуть посадовим особам місцевого самоврядування не лише засвоїти основні вимоги щодо підготовки проектів та програм для у часті у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року, а й взяти участь у дистанційному навчанні з питань управління проектами місцевого та регіонального розвитку, яке заплановане на жовтень-грудень 2013 року і є складовою частиною заходів Дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 

 

 Концепція дистанційного навчання

посадових осіб місцевого самоврядування за напрямом

«Управління проектами місцевого та регіонального розвитку»

 у  2013 році (УП-3)

«Курс, орієнтований на написання проекту у реальному часі навчання»

1.                     Участь у курсі УП-3 беруть вмотивовані  слухачі – це представники органів місцевого самоврядування, які визначились з участю у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року та направлені на  дистанційне навчання та активісти муніципального руху.

2.                      Програма курсу УП-3 передбачає актуалізацію презентацій з урахуванням їх максимальної відповідності методиці конкурсного відбору проектів та програм.

3.                     Курс УП-3 надає слухачам можливості доступу до широкої інформаційно-методичної бази та джерел щодо підготовки проектів та програм місцевого та регіонального розвитку.

4.                       Курс УП-3 орієнтований на розвиток спільноти практик та передбачає  творчу роботу спільнот щодо підготовки проекту чи програми.

5.                     Курс УП-3  базується на новій системі оцінювання та модульному тестуванні.

6.                      Курс УП-3 передбачає підготовку єдиного посібника з управління проектами реалізації стратегічних пріоритетів в місцевому самоврядуванні.

7.                     Курс УП-3 орієнтує слухачів як на отримання сертифікатів, так і на написання проекту у реальному часі навчання.

8.                     Курс  УП-3 отримає обґрунтовану термінологічну базу.

9.                      Курс УП-3 стане основою нової веб-платформи «Муніципальний монітор» - веб-сайту Дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

10.                  Курс УП-3 запроваджує формування ярмарки проектів та програм  для міжнародних партнерів, які працюють у напрямі розвитку місцевого самоврядування.

11.                   Курс УП-3 розпочинає формування національної бази даних тьюторів та експертів у сфері розвитку місцевого самоврядування та систему постійних галузевих консультацій  посадових осіб місцевого самоврядування.

Якщо вас зацікавила можливість у часті у дистанційному навчанні, ви можете самостійно зареєструватись для участі у ньому, отримавши необхідну інформацію на веб-сайті Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні www.municipal.gov.ua, розділ «Дистанційне навчання.

 

Інструкція щодо реєстрації

учасників дистанційного навчання за напрямом

«Управління проектами місцевого та регіонального розвитку»

 

Користувачі віртуальної Спільноти практик «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» - це представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громади, представники Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні та Проекту DESPRO, викладачі регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, експерти з питань розвитку місцевого самоврядування. Доступ до електронних курсів,  інформаційних ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації користувача системою) неможливий.

Всі користувачі веб-платформи Спільноти практик користуються своїм персональним обліковим записом (логіном і паролем):

- створеним і наданим адміністратором веб-платформи, або

- створеним самостійно, дотримуючись інструкцій на сайті http://mx.despro.org.ua:8081/login/index.php.

Створювати декілька облікових записів категорично заборонено! Облікові записи, створені з порушеннями цих правил, видаляються без попередження.

Реєстрація і правила створення облікового запису

Зайдіть на веб-сайт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні: http://municipal.gov.ua/

Знайдіть внизу розділ «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.  Спільнота практиків  Інновації в місцевому самоврядуванні» і натисніть на ньому. Ви потрапите на сайт Спільноти практик «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» (http://mx.despro.org.ua:8081/)

 

У правому верхньому куті сайту натисніть кнопку «Вхід»

 

Натисніть кнопку «Створити новий обліковий запис учасника» і заповніть форму само-реєстрації:

Обов'язкові поля для заповнення

• Логін (ім’я користувача) - набираємо маленькими латинськими літерами та/або цифрами

• Пароль – без обмежень (можна використовувати латинські малі і великі літери, цифри, інші символи)

• Дійсна (бажано – приватна) адреса електронної пошти - маленькими латинськими літерами і цифрами

• Ім'я (і по-батькові) та прізвище - українською мовою, з великої літери

• Місто/смт

• Область, район

• Місце роботи

Додаткові поля

• Відмітьте пункт, якщо Ви вже брали участь у навчанні на цій веб-платформі у попередні роки

• Вкажіть тему проекту, над яким працюєте або плануєте працювати

 

Збережіть введені дані, натиснувши кнопку «Створити новий обліковий запис». Після чого Ви побачите вікно:

 

При реєстрації користувача на зазначену адресу електронної пошти відправляється інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. Надалі при вході в систему звіряються ім'я користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи.

Приклад листа, який прийде при реєстрації на електронну пошту учаснику, в якому прописано лінк для автоматичного підтвердження реєстрації:

 

Якщо листа немає, перегляньте папку "спам". Непідтверджений обліковий запис видаляється через 7 діб.

Після успішного підтвердження облікового запису Ви є авторизованим користувачем веб-платформи:

 

Якщо у Вас виникли проблеми з само-реєстрацією і Ви потребуєте допомоги адміністратора, зверніться з ел.листом за адресою: udlsystem@udl.org.ua , вказавши свої прізвище і назву курсу, на який бажаєте записатися.

 

Щоб стати повноцінним учасником Спільноти практик, заповніть свій профайл. Для цього натисніть на своєму прізвищі (у правому верхньому куті), відкрийте розділ «Про мене» і додайте Опис (загальна інформація про Ваш ОМС), фото, Ваші професійні інтереси (через кому введіть ключові слова, за якими потім будуть формуватися Спільноти практик), а також контактну інформацію (за бажанням).

 

Після завершення реєстрації Вам буде надіслано повідомлення про початок навчання в ел.курсі «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку» (УП-3).

А також Ви запрошені до участі у постійно діючому на платформі «Всеукраїнському форумі спільнот практики» (див. розділ «Категорії» вгорі справа на першій сторінці платформи).

На першій сторінці платформи створено розділ «Типові запитання (FAQ) щодо роботи на платформі» (див. Основне меню зліва), де надані інструкції з навігації, користування форумами (загальні правила, відкриття тем, підписка на форуми, підтримка розпочатих дискусій і вчасне надання відповідей і коментарів), форматування повідомлень. Учасники можуть доповнювати цей розділ іншими питаннями, які виникатимуть в них під час роботи/навчання на платформі, на які вони отримають від мене своєчасну відповідь:

 

 

Правила роботи у форумах

• У більшості форумів Ви можете самостійно керувати підпискою, в залежності від того, чи бажаєте отримувати копії листів з певного форуму на свою ел.пошту, чи хочете отримувати одне комбіноване повідомлення (дайджест), в якому зазначено всі публікації у форумі за день.

• Якщо Ви опублікували повідомлення у форумі, система автоматично підписує вас на цей форум. Однак якщо Ви відмовляєтесь від підписки на нього, не забувайте час від часу заходити на цей форум і підтримувати дискусії, коментувати на дописи Ваших колег і тьюторів.

• Прохання не публікувати повідомлення, які не стосуються теми обговорення (для цього створюйте нові теми), а також не дублювати існуючі і не відкривати подібні до існуючих теми. Перед створенням нової теми рекомендуємо скористатись пошуком у форумі і переконатись, що потрібної Вам теми ще немає.

• Якщо Ви додаєте до свого повідомлення вкладення (документ чи фото), то зверніть увагу, що його максимальний розмір може бути 500 кілобайт. Рекомендуємо розмір фото зменшувати. Якщо Ваш документ більший за розміром, зверніться до адміністратора платформи.

 

І. Загальна інформація про конкурс

 

1.1. З історії започаткування Конкурсу

 

Ідея проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі – Конкурс)  належить учасникам муніципального руху, ініціативи яких були підтримані Президентом України на VIII Всеукраїнських муніципальних слуханнях (серпень 2002 року). У розвиток цих ініціатив була підготовлена і ухвалена нормативно-методична база започаткування і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Конкурс створений як один з інструментів державної підтримки місцевого самоврядування у вирішенні питань регіонального розвитку.

 

1.2. Нормативно-правова база Конкурсу

 

- Указ Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28 жовтня 2002 року № 952/2002;

-   Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 18 січня 2003 року № 64 (із подальшими змінами);

-  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 14 грудня 2011 р. № 1290 (із подальшими змінами);

Порядок конкурсного відбору,  організаційні, фінансові та інші питання функціонування Конкурсу регулюються також відповідними рішеннями Ради Конкурсу.

Рішенням Ради Конкурсу від 23 липня 2013 року № 3 оголошено про початок Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року (оголошення опубліковано в газетах «Голос України» від 27.07.2013 №138 (5638) та «Урядовий кур’єр» від 31 липня 2013 року № 136(5022)). Прийом проектних пропозицій для участі у Конкурсі 2014 року проводиться з 01 серпня 2013 року до 31 січня 2014 року.

Усі документи Конкурсу розміщені на веб-сторінці Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні: www.municipal.gov.ua в розділі Кращі практики/ Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 

 

1.3. Мета, завдання, організаційні механізми та учасники Конкурсу

 

Положенням про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Положення про Конкурс) визначено мету, завдання та тематичні напрями Конкурсу, а також коло учасників Конкурсу і організаційні механізми забезпечення Конкурсу.

Метою Конкурсу є:

- відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі – Проекти (програми)), які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування.

- поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації проектів (програм).

Основними завданнями Конкурсу є:

-  розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

-  створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

-  узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку місцевого самоврядування;

-  удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самоврядування;

-  відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування.

Учасниками Конкурсу можуть бути органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради.

Рада Конкурсу є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу. Вона формується відповідно до Положення про   Конкурс. Головою ради Конкурсу є Віце-прем’єр-міністр України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До складу ради Конкурсу входить голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, а також можуть входити народні депутати, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і їх об'єднань, та представники громадських організацій, незалежні експерти та науковці. Посадовий склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України.

До функцій Ради Конкурсу належать:

-         прийняття рішення про оголошення Конкурсу;

-         затвердження плану здійснення необхідних організаційно-технічних заходів щодо організації Конкурсу у поточному році,

-         затвердження персонального складу експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

-         затвердження порядку реєстрації Проектів (програм), вимог до них та порядок їх оцінки;

-         визначення обсягів фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу;

-         визначення переможців Конкурсу;

-         прийняття рішення про фінансування проектів та програм.

Дирекція Конкурсу — виконавчий орган Ради Конкурсу. Функції Дирекції Конкурсу виконуються Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, який здійснює підготовку і проведення Конкурсу, відповідає за його матеріально-технічне забезпечення; проводить реєстрацію поданих на Конкурс Проектів (програм), здійснює їх перевірку на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію Учасників Конкурсу. Очолює Дирекцію Конкурсу — голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Контактні дані Дирекції Конкурсу наведені наприкінці цього Методичного посібника.

Експертна комісія — консультативно-дорадчий орган Ради Конкурсу, утворений з метою забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертизи Проектів (програм) Учасників Конкурсу. Експертна комісія проводить експертизу Проектів (програм); здійснює їх оцінку; готує висновки щодо Проектів (програм) в порядку, затвердженому радою Конкурсу. До складу комісії входять представники наукових, вищих навчальних закладів, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських аналітичних центрів.

 

Головними очікуваними результатами Конкурсу відповідно до завдань Конкурсу є:

-            впровадження інноваційних ідей у практику місцевого самоврядування;

-            поширення кращих практик розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування;

-            посилення співпраці місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями.

 

 

 

 

ІІ. Технічне завдання на підготовку Проектів (ПРОГРАМ)

Технічним завданням визначені категорії Учасників Конкурсу, максимальний розмір державного гранту за кожною категорією, головні вимоги до змісту Проектів (програм) та орієнтовні тематичні напрями Проектів (програм).

 

2.1. Категорії Учасників Конкурсу та максимальний розмір державного гранту[1]

1-а категорія – представницькі органи сіл, селищ; максимальний розмір гранту – 200 тис. грн.

2-а категорія – представницькі органи міст, районів, районів у містах з населенням до 50 тис. жителів; максимальний розмір гранту – 400 тис. грн.

3-я категорія – представницькі органи міст, районів, районів у містах з населенням від 50 тис. до 100 тис. жителів; максимальний розмір гранту – 800 тис. грн.

4-а категорія – представницькі органи міст, районів, районів у містах з населенням від 100 тис. до 1 млн. жителів; максимальний розмір гранту – до 1,5 млн. грн.

5-а категорія – представницькі органи міст з населенням понад 1 млн. жителів, областей, Верховна Рада Автономної Республіки Крим; максимальний розмір гранту – до  2 млн. грн.

6-а категорія[2] – представницькі органи, створені жителями населених пунктів (органи самоорганізації населення, далі - ОСН); максимальний розмір гранту – до 100 тис. грн. Ця категорія Учасників нова для Конкурсу. Тому у поточному році до участі у Конкурсі 2014 року допускаються ОСН з двох наступних груп:

- комітети міських мікрорайонів з населенням не менше 2000 осіб;

- комітети сільських населених пунктів, що не мають органів самоврядування.

Крім того, Учасниками Конкурсу можуть стати тільки ОСН, що є юридичними особами та мають казначейський рахунок.

7-а категорія – міжмуніципальні Проекти – спільні Проекти (програми) декількох територіально прилеглих органів місцевого самоврядування. Максимальний розмір гранту визначається за категорією органу місцевого самоврядування, що охоплює території усіх учасників міжмуніципального Проекту з врахуванням кількості жителів, що проживають у громадах, охоплених міжмуніципальним Проектом. Наприклад, якщо у міжмуніципальному Проекті планується очистити водойму, на берегах якої розташовано декілька населених пунктів, то міжмуніципальний Проект по категорії фінансування прирівнюється до районного Проекту (друга, третя чи четверта категорія), в залежності від сумарної кількості жителів, що охоплені міжмуніципальним Проектом. Учасниками Конкурсу у випадку міжмуніципальних Проектів є усі учасники міжмуніципальної угоди про спільний Проект. Участь у міжмуніципальному Проекті не обмежує право органу місцевого самоврядування подати окремий Проект до участі у Конкурсі згідно своєї категорії учасників Конкурсу.

 

2.2. Головні вимоги до змісту Проектів (програм)

Проекти (програми), що подаються на Конкурс, мають бути попередньо затверджені рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

 

Зміст Проектів (програм) має передбачати:

§здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади, сукупності територіальних громад або адміністративно-територіальної одиниці (далі – АТО);

§підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування та розв’язанні актуальних місцевих проблем;

§розроблення інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення;

§використання сучасних управлінських технологій;

§запровадження нових механізмів розв'язання місцевих проблем на базі ринкових відносин, демократичних принципів та партнерства органів місцевого самоврядування із підприємницькими структурами та громадськими організаціями;

§врахування пріоритетних напрямів програм соціально-економічного розвитку регіону та держави на поточний рік.

 

2.3. Орієнтовна тематика Проектів (програм)

§Орієнтовна тематика Проектів (програм) визначена Положенням про Конкурс і враховує пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 та Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

1)   Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню:

§ створення системи обслуговування за місцем проживання інвалідів та самотніх осіб похилого віку (доставка продуктів харчування, ліків, надання медичних, транспортних та інших послуг);

§ розробка та впровадження інноваційних механізмів створення системи муніципального житла;

§ організація притулків для бездомних;

§ сприяння організації дитячих будинків сімейного типу;

§ організація компактного поселення самотніх осіб похилого віку у спеціалізовані помешкання комунальної власності з наявністю відповідного технічного устаткування та обслуговуючого персоналу;

§ організація комунальної системи працевлаштування тимчасово безробітних, надання послуг з працевлаштування за скороченим режимом або специфічним графіком роботи;

§ організація комунальної системи сприяння організованій реалізації надлишків продукції домашніх та підсобних господарств;

§ організація системи комунальних транспортних перевезень до закладів освіти та охорони здоров’я жителів віддалено розташованих місць помешкань;

§  організація системи комунальних культурних установ для обдарованих дітей та молоді (дитячі та юнацькі будинки творчості тощо);

§ організація комунальної системи обміну та продажу житла й приватних земельних ділянок;

§ організація ефективної системи одержання жителями повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних потреб.

2) Розвиток ефективних механізмів управління територіями:

§ розроблення та запровадження новітніх форм управління об’єктами культури, освіти та охорони здоров’я;

§ управління об’єктами нерухомості;

§ управління корпоративними правами;

§ розроблення та запровадження новітніх форм фінансового менеджменту;

§ розроблення усталених процедур делегування окремих управлінських повноважень у майновій сфері;

§ розроблення та запровадження ефективних механізмів контролю за якістю виконання рішень органів місцевого самоврядування;

§ організація ефективної системи надання адміністративних послуг (сприяння у налагодженні приватної підприємницької діяльності, діяльності адміністративних комісій, захисту прав споживачів та забезпечення інших прав громадянина, визначених Конституцією та законами України);

§ розроблення усталених процедур делегування окремих управлінських повноважень органам самоорганізації населення, визначення оптимальних обсягів делегованих повноважень;

§ впровадження механізмів міжсекторного і транскордонного співробітництва, міжмуніципальної та міжрегіональної співпраці.

3) Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування:

§     розроблення та прийняття комплексних правових актів, що регламентують питання діяльності рад, їх виконавчих органів, органів самоорганізації населення;

§     розроблення процедур, що регламентують особливості прийняття рішень з різноманітних питань місцевого значення, зокрема, щодо процедур вступу на посаду посадових осіб місцевого самоврядування, використання місцевої символіки, проведення громадських слухань, відзначення знаменних дат територіальної громади, проведення масових акцій, нагородження відзнаками територіальної громади, використання та охорони окремих територіальних зон, пам’яток історії, архітектури та культури, здійснення заходів з дотримання природного балансу та екологічної безпеки, встановлення тарифів на послуги, встановлення місцевих податків, зборів та їх ставок, надання гарантій на користь третіх осіб, застави, запозичень, бюджетного процесу тощо;

§      розроблення процедур, що регламентують особливості прийняття органами місцевого самоврядування рішень у нестандартних ситуаціях: дострокове припинення повноважень головної посадової особи, рад та їх виконавчих органів, окремих депутатів; призначення виконуючого обов’язки головної посадової особи, його заступників та секретаря ради, делегування окремих повноважень посадових осіб, визначення персонального складу постійних комісій між представниками різних фракцій та груп ради тощо;

§     визначення механізмів погодження рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, врахування громадської думки щодо змісту рішень, процедури здійснення громадського опитування тощо;

§     розроблення місцевих процедур розміщення громадських замовлень.

 

4) Розроблення пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів:

§ формування місцевої усталеної системи розмежування повноважень та відповідальності між міською радою та районними в місті радами;

§ формування місцевої усталеної системи розмежування повноважень та відповідальності між міською та сільською (селищною) в місті радами;

§ розробка процедур делегування міськими, сільськими та селищними радами обласній або районній в області раді повноважень з управління об’єктами комунальної власності територіальних громад, визначення оптимальних меж делегованих повноважень;

§ розробка процедур делегування районними радами повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сільським, селищним, міським (районного значення) радам.

 

5) Розроблення інновацій у сфері реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування:

§ створення системи організованої торгівлі об’єктами нерухомості на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

§ розроблення інвестиційних декларацій, інвестиційної політики та інших процедурних документів з питань управління активами комунальних пенсійних фондів та страхових компаній, порядку та процедур залучення їх коштів до фінансування процесів зведення та реконструкції об’єктів комунальної інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

§ розроблення та запровадження механізмів іпотечного кредитування;

§ розроблення процедур випуску місцевих запозичень, планування та регулювання їх обсягів;

§ розроблення та запровадження механізмів Проектного фінансування об’єктів комунальної інфраструктури;

§ залучення інвестицій через відчуження майнових часток об’єктів комунальної корпоративної власності, додаткову емісію до їх статутних фондів, емісію корпоративних боргових зобов’язань;

§ розроблення та запровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території відповідного адміністративно-територіального утворення у пріоритетних сферах розвитку.

6) Розроблення та реалізація інноваційних Проектів реформування системи житлово-комунального господарства:

§ розроблення та впровадження системи корпоративного управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства;

§ організація забезпечення населення питною водою в умовах сезонного погіршення якості води у централізованому водогоні;

§ організація системи сприяння громадянам у прокладенні мереж електро-, газо-, водо- та теплопостачання, водовідведення, організованого збору та вивезення сміття, а також транспортного забезпечення у місцях індивідуальної забудови;

§ розроблення механізму розмежування функцій, розвитку договірних та конкурентних відносин у системі виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

§ демонополізація системи житлово-комунальних послуг, формування конкурентного середовища і ринку послуг;

§ розробка і впровадження оптимальної організаційно-виробничої та корпоративної структури управління житлово-комунальним господарством;

§ формування альтернативних форм власності у житловій сфері;

§ розроблення та впровадження механізмів адресності надання житлово-комунальних послуг, додержання принципів соціальної справедливості у процесі розвитку ринкових відносин у житлово-комунальній сфері;

§ розроблення та впровадження економічно обґрунтованої цінової та тарифної політики за рахунок економії коштів шляхом модернізації обладнання та систем обліку;

§ розроблення та впровадження довгострокових механізмів фінансування процесів модернізації житлового фонду;

§ інша тематика з надання послуг населенню, зміст якої передбачає інноваційні механізми вирішення нагальних потреб жителів, підвищує рівень їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування та сприяє підвищенню рівня прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

 

7) Розвиток мережі громадського транспорту, інновацій у сфері організації руху транспорту:

§    розроблення та впровадження інноваційних механізмів досягнення рентабельності роботи комунальних транспортних підприємств, реалізація чіткого графіка руху, подальший розвиток нових мереж громадського транспорту;

§    забезпечення рівних умов конкуренції на ринку транспортних послуг;

§    розроблення та запровадження окремих режимів руху наземного транспорту з метою покращання екологічної ситуації та сприятливої роботи підприємств громадського транспорту;

§    впровадження інноваційного механізму налагодження транспортного сполучення громадським транспортом у сільській місцевості.

 

8) Удосконалення системи планування, забудови та благоустрою:

§ розроблення інноваційних підходів щодо режиму забудови та раціонального використання земель для потреб будівництва на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (АТО);

§ розроблення та впровадження інноваційних підходів до використання нежитлових приміщень, незадіяних у процесах виробництва та надання послуг;

§ розроблення інноваційних механізмів щодо реставрації пам’яток історії, культури та архітектури, розташованих на території відповідної АТО;

§ розроблення та впровадження інноваційних підходів щодо використання об’єктів, які потребують захисту традиційного характеру історичного та культурного середовища;

§ розроблення програми середньо- та довго- строкових заходів з поетапного впровадження ринкових форм житлового будівництва й модернізації житлового фонду;

§ розроблення інноваційних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень у процесі Проектування житлових будинків з врахуванням специфіки місцевого історичного, культурного та екологічного середовища;

§ створення генеральних планів та інших документів просторового планування на основі науково обґрунтованих концепцій соціально-економічного розвитку АТО.

9) Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля:

§ створення механізмів залучення широких кіл громадськості до справи підтримання громадського порядку;

§ розвиток системи місцевих ініціатив з питань охорони довкілля на території АТО;

§ розроблення та реалізація апробаційних заходів з організації муніципальної міліції.

10) Розвиток туристичної діяльності та курортної справи:

§ розроблення комплексних програм та здійснення презентаційних заходів з розвитку туризму та курортів на території АТО;

§ здійснення комплексу заходів з розвитку місцевої інфраструктури туристичного бізнесу;

§ розвиток зеленого туризму у сільській місцевості;

§ формування мережі інформаційно-аналітичних агентств та підприємницьких структур у сфері туристичної діяльності з комунальною майновою участю.

11) Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування:

§ розроблення та здійснення комплексу заходів з формування сталих джерел надходжень до бюджету розвитку;

§ розроблення та здійснення комплексу заходів з підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості та майнових прав територіальної громади;

§ розроблення та здійснення комплексу заходів з раціоналізації та підвищення ефективності використання коштів бюджету місцевого самоврядування;

§ розроблення інноваційного механізму комплексного використання ресурсів, наявних на території АТО.

12) Розроблення та реалізація Проектів і програм з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері:

§ розроблення та впровадження Проектів оснащення комунальних установ та організацій устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження;

§ оснащення сучасними приладами обліку споживання ресурсів в рамках здійснення комплексу заходів з реформування житлово-комунального господарства;

§ оснащення комунальних підприємств устаткуванням, що забезпечує суттєву оптимізацію споживання ресурсів та економію коштів бюджету місцевого самоврядування;

§ підготовка фахівців з експлуатації нового обладнання та формування мережі сервісного обслуговування.

§ термомодернізація житлових будинків та будівель комунальної власності.

13) Запровадження інноваційних інструментів розвитку підприємництва:

§ формування комплексу місцевих ініціатив з розвитку підприємництва на території відповідної АТО (створення інформаційних центрів, компактне розміщення на пільгових умовах суб’єктів малого бізнесу на території виробничих комплексів, що мають вільні площі, розміщення муніципальних замовлень тощо);

§ створення комунальної системи запобігання банкрутству підприємств, важливих для розвитку територіальної громади.

14) Модернізація інженерної інфраструктури:

§ модернізація мереж тепло-, водо-, газо- та електропостачання і водовідведення в рамках здійснення перетворень на території АТО;

§ запровадження інноваційних механізмів збору, вивозу та утилізації (переробки) сміття.

15) Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці:

§ розроблення інноваційних механізмів запровадження сучасних технологій з продовження терміну експлуатації комунальних мереж життєзабезпечення;

§ розроблення інноваційних механізмів запровадження сучасних технологій з продовження терміну експлуатації житлового фонду;

§ розроблення та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території АТО.

16) Реформування галузей охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, зокрема збереження пам'яток культури місцевого значення:

§ здійснення апробаційних заходів із запровадження засад страхової медицини;

§ розроблення та запровадження інноваційних методик та процедур з управління комунальними закладами освіти відповідно до вимог ринкового середовища та місцевої специфіки;

§ здійснення апробаційних заходів з визначення процедур та організації діяльності комунальних пенсійних фондів та страхових компаній.

17) Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування:

§  запровадження шкіл естетичного виховання молоді, професійної підготовки школярів тощо;

§  розроблення науково обґрунтованих концепцій, стратегій сталого соціально-економічного розвитку територій населених пунктів та інших адміністративно-територіальних одиниць з метою досягнення фактичної дієздатності та спроможності у вирішенні завдань місцевого значення.

18) Впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування :

§   створення інтерактивних інформаційних систем взаємодії між громадянами та їх об’єднаннями (з одного боку) та органами місцевого самоврядування і комунальними установами (з другого),

§  створення інтерактивних систем взаємодії між органами місцевого самоврядування та держадміністраціями, територіальними органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення; підприємницькими структурами та структурами громадянського суспільства

§   розроблення автоматизованих систем управління, типових інформаційних баз даних для забезпечення прийняття збалансованих управлінських рішень органами місцевого самоврядування та їх виконавчими підрозділами і комунальними установами, в тому числі, геоінформаційних систем.

19) Організація співробітництва органів місцевого самоврядування в рамках спільної діяльності територіальних громад, міжнародного та транскордонного співробітництва для досягнення спільних інтересів, в тому числі, з питань охорони довкілля, збереження історично-культурної спадщини та сталого соціально-економічного розвитку.

 

2.4. Критерії конкурсного відбору проектів (програм)

Основними критеріями конкурсного відбору Проектів (програм) є:

1)  актуальність – відповідність проблематики Проекту (програми) актуальним місцевим потребам та місцевим, регіональним та державним стратегіям і програмам розвитку;

2)  технологічність (технологічна обґрунтованість) – наявність чіткого плану і механізмів розв'язання проблем Проекту (програми);

3)  реалістичність – наявність досвіду та потенціалу в Учасника та партнерів Проекту (програми) щодо розв'язання проблем Проекту (програми); кадрова, фінансова, технічна, організаційна та інша спроможність Учасника втілити Проект  (програму);

4)  показники успішності – наявність обґрунтованих якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації Проекту (програми) та показників соціальної і економічної ефективності, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації Проекту (програми);

5)  база місцевого розвитку – створення завдяки реалізації Проекту (програмі) підґрунтя подальшого розвитку (через економію бюджетних коштів, створення робочих місць, сприяння місцевій діловій активності, пришвидшення інформаційного обігу тощо);

6)  інноваційний потенціал – наявність у Проекті (програмі) елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності, наявність інновацій (на місцевому, регіональному, національному рівні: у технічній, організаційній, методичній, економічній, нормативній та інших сферах), нових підходів до вирішення проблем розвитку територій;

7)  поширюваність – можливість передачі набутого досвіду і знань у інші громади  та території (інакше, мультиплікативність, повторюваність);

8)  сталість – можливість функціонування створених у Проекті (програмі) інженерних, організаційних і інших результатів після завершення реалізації Проекту (програми);

9)  фінансова обґрунтованість – обґрунтованість вартості реалізації відповідного Проекту (програми), прозорість запланованих видатків;

10)   залучення додаткових фінансових ресурсів – рівень залучення сторонніх (не з державного бюджету) ресурсів до співфінансування Проекту (програми): власних (з місцевого бюджету учасника конкурсу) і коштів партнерів (у т.ч. бюджетних і не бюджетних).

Крім того під час проведення експертизи та оцінки Проектів (програм) до уваги також береться:

1)                антикорупційність – наявність у Проекті (програмі)  застережників від корупції. Наприклад, таких, як:

- міжсекторне партнерство влади із громадськими спільнотами (в особі громадських організацій, наглядових рад, товариств користувачів тощо) та суб’єктами господарювання (підприємствами і підприємцями, фермерами, виробничими кооперативами тощо), участь місцевої громади у підготовці, реалізації і контролі результатів Проекту (програми);

2)                відповідність Проекту (програми) уніфікованим вимогам, встановлених чинною нормативно-правовою базою,  а також викладеною у  Методичному посібнику;

3)                логічна несуперечливість складових Проекту (програми) одна одній (Анотація – опис Проекту, мета – результат, Бюджет – завдання, Бюджет – план-графік, план-графік – заходи,  заходи – результати тощо).

2.5. Підготовка, порядок подання, реєстрації та розгляду Проектів (програм)

Конкурс кожного року розпочинається на основі рішення Ради Конкурсу, про що офіційно повідомляється через газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Текст оголошення про початок проведення Конкурсу Проектів та програм розвитку місцевого самоврядування розміщується також на веб-ресурсі Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню (www.municipal.gov.ua).

Учасники розробляють Проекти (програми) власними силами та/або із залученням незалежних громадських, наукових, консультативних організацій в тому числі міжнародних або іноземних, відповідно до вимог Конкурсу, визначених нормативно-правовою базою та положеннями цього Методичного посібника.

Процес розробки такого складного і різнопланового документу, яким є Проект (програма), носить інтерактивний характер, тобто кожний наступний етап може викликати потребу у коригування усього попередньо напрацьованого  матеріалу. Наприклад, під час складання плану-графіка реалізації Проекту (програми) може з’ясуватись, що в межах одного року задумане здійснити нереально. Звідси – зміна мети і завдань Проекту (програми). При опрацюванні результатів Проекту (програми) стає очевидним, що вони, наприклад, не достатньо відповідають меті Проекту (програми) тощо. Особливо часто потреба у кардинальній зміні всього Опису Проекту (програми) виникає при опрацюванні Бюджету Проекту (програми). З’ясовується, що заплановані заходи вимагають більше ресурсів, ніж потенційно можна залучити з усіх джерел. Виходячи з наведеного, вважаємо за потрібне рекомендувати розробникам:

а) планувати процес розробки Проекту (програми) з не менш ніж двократним часовим запасом (коригування проекту потребує  фактично однакових витрат часу - як на написання нового);

б) ще на етапі формулювання задуму Проекту (програми), визначення його проблеми, мети і завдань необхідно оцінити орієнтовну вартість Проекту (програми) і попередньо визначити джерела здійснення його видатків.

В іншому випадку Проект (програма), що подаватиметься на Конкурс, ризикує бути незбалансованим по ресурсах, у часі, логічно суперечливим,тощо. Відповідною буде і оцінка Проекту на Конкурсі.

Для участі у Конкурсі претендент подає до Дирекції Конкурсу повний комплект Проекту (програми):

-  у паперовому вигляді - у двох примірниках, надрукований українською мовою на папері формату А-4, шрифт Times New Roman,  розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1. Перший примірник – оригінал, другий – точна копія, завірена в установленому порядку відповідальною особою (документ прошивається, на скріпленому документі зазначається кількість сторінок копії, підпис керівника органу, що подає проект, із зазначенням його ПІБ, посади, печатки) ;

- у електронному вигляді – 1 примірник (диск, флеш-пам'ять).

Кожний претендент може подати будь-яку кількість Проектів (програм), проте після завершення процедури експертизи і оцінки до переліку проектів (програм) – переможців Конкурсу, може бути включено не більше одного Проекту (програми) від одного Учасника. У разі потрапляння до рейтингу переможців декількох Проектів (програм) від одного Учасника, Дирекція Конкурсу погоджує з Учасником вибір того Проекту (програми), який включатиметься до переліку переможців, або автоматично включає вищий за рейтингом проект..

 

Проекти (програми) конкурсного відбору 2014 року мають надійти до Дирекції Конкурсу до 16.45 години 31 січня 2014 року.

Претенденти мають право подавати Проекти (програми) до Дирекції Конкурсу безпосередньо; надсилати поштою; кур’єром або в інший зручний для претендентів спосіб.

Проекти, які надійшли до Дирекції Конкурсу після встановленого терміну (не залежно від причин), не реєструються і не розглядаються.

Усі подані до Дирекції Конкурсу матеріали, незалежно від результатів розгляду, Учасникам (претендентам) не повертаються.

 

Розгляд Проектів (програм) відбувається у три етапи:

-  аналіз відповідності вимогам Конкурсу;

-              технічна (змістовна) експертиза;

-              фінансова експертиза.

На першому етапі Дирекцією розглядаються проектні пропозиції, подані претендентами на Конкурс, на предмет їх відповідності формальним вимогам щодо участі в Конкурсі.

Під час першого етапу конкурсного відбору 2014 року Дирекцією Конкурсу на виконання рішення Ради Конкурсу від 23 липня 2013 року апробується пілотна е-програма оцінювання та моніторингу реалізації проектів, яка за умови успішної апробації доповідається Раді Конкурсу з можливим її включенням до механізмів конкурсного відбору проектів.

За результатами розгляду Дирекцією Конкурсу здійснюється реєстрація Учасників Конкурсу, до яких відносять ті проекти (програми), які відповідають вимогам Конкурсу.

Реєстрація відбувається шляхом присвоєння проекту (програмі) відповідного номеру та категорії; зазначені позиції заносяться до реєстраційної картки – формуляра проекту (програми), після чого формується «Журнал реєстрації Учасників Всеукраїнського конкурсу Проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» шляхом включення до нього Реєстраційної картки – формуляра Проекту (програми) з екземпляру копії проекту.

Проекти (програми), які зареєстровані як Учасники Конкурсу, передаються на розгляд Експертної комісії для проведення оцінки та експертизи (змістовна і фінансова експертиза).

Претендентам, що подали документи з порушенням уніфікованих вимог щодо участі у Конкурсі, відмовляється у реєстрації їх в якості Учасників Конкурсу, і до подальшого розгляду ці документи не допускаються, про що Дирекція письмово інформує претендента.

На другому етапі Експертна комісія проводить технічну оцінку та експертизу Проектів (програм) за бальною системою відповідно до Положення про Конкурс, Положення про Експертну комісію та Правил конкурсного відбору, враховуючи критерії Конкурсного відбору.

У разі затвердження Радою Конкурсу рішення щодо застосування процедури електронного відбору проектів зазначений етап реалізується Дирекцією Конкурсу і відібрані е-програмою проекти передаються Експертній комісії для завершення експертизи проектів.

 Після завершення технічної експертизи здійснюється підсумкова фінансова експертиза Проектів (програм) - третій етап.

Експертна комісія складає рейтинги Проектів (програм)  шляхом складання балів, отриманих проектом, по кожній з категорій.

Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної експертизи разом з Проектами (програмами) і протоколом підсумкового засідання Експертної комісії та вносить пропозиції Раді Конкурсу щодо визначення його переможців.

Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсягів їх фінансування з державного бюджету  на підставі висновків Дирекції Конкурсу та Експертної комісії, оформлених спільним протоколом.

Про рішення Ради Конкурсу щодо визначення  переможців Дирекція офіційно повідомляє органи місцевого самоврядування, а також оприлюднює перелік проектів – переможців на веб-сторінці Дирекції Конкурсу.

Причини, з яких проект не визначений Радою Конкурсу як переможець, Дирекцією Конкурсу не коментуються і Учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються. Варто зауважити, що Радою Конкурсу визначається перелік переможців на підставі сформованого Експертною Комісією рейтингу з урахуванням ресурсних можливостей державного бюджету. Незважаючи на те, що Проекти (програми) не отримали державного гранту, вони можуть розглядатися як кращі практики розвитку місцевого самоврядування і пропонуватись для фінансування міжнародним партнерам. З цією метою Дирекцією Конкурсу створюється офіційний сайт Дирекції, на якому формується повна база проектів, поданих на конкурсний відбір у поточному році та запроваджується «Ярмарок ідей муніципального розвитку», який широко рекламується серед потенційних інвесторів.

На підставі рішення Ради Конкурсу Міністерство з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що є головним розпорядником коштів державного бюджету, передбачених для фінансування проектів – переможців Конкурсу, готує та подає Міністерству фінансів України бюджетний запит щодо фінансування в наступному бюджетному періоді Проектів (програм) – переможців Конкурсу поточного року за рахунок державного бюджету.

Після затвердження Державного бюджету Міністерство з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначаються органи місцевого самоврядування – переможці Всеукраїнського конкурсу та обсяг субвенції для реалізації Проектів (програм).

Орієнтовні терміни виконання зазначених заходів наведені в Інструкції щодо подальших дій  органів місцевого самоврядування, проекти яких визначені переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, яка розміщена на 51 сторінці методичного посібника.

 

ІІІ. форма Подання та Складові Проекту (програми)

 

Форма подання Проектів (програм) визначає перелік, форми та обсяг складових Проекту (програми), послідовність  та структуру їх викладення у Проекті (програмі).

Розробники повинні чітко дотримуватись Форми подання Проектів (програм), оскільки Проекти (програми), які підготовлені з порушенням уніфікованих вимог щодо участі у Конкурсі, до подальшого розгляду не допускаються і як учасники не реєструються.

Уніфікована форма подання Проекту (програми) та його складових дозволяє ефективно оцінювати та порівнювати Проекти (програми).

Нижче надані пояснення щодо підготовки кожної зі складових Проекту (програми) та викладені вимоги до їх змісту і оформлення.

3.1.  Складові Проекту (програми)

 Комплект документації, що подається на Конкурс має дві частини: супровідну та основну, яка власне і є проектною пропозицією.

Супровідна частина включає чотири наступні документи:

1)  Заява про участь у Конкурсі

2)  Рішення відповідної ради щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс.

3)  Реєстраційна картка - формуляр Проекту (програми) 

4)  Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу

Основна частина включає сім наступних складових:

1)  Титульна сторінка Проекту (програми).

2)  Зміст Проекту (програми).

3)  Анотація Проекту (програми).

4)  Опис Проекту (програми).

5)  Бюджет Проекту (програми).

6)  Партнери та Виконавці.

7)  Додатки.

 

Складові Проекту (програми) мають бути розташовані у наведеній вище послідовності.

Нумерація сторінок основної частини Проекту (програми) повинна бути наскрізна, починаючи з Титульної сторінки. За таким способом нумерації сторінка «Зміст Проекту (програми)» отримує номер 2.

Складові проекту мають розгалужену внутрішню структуру. Зміст та послідовність викладу інформації, стандартизовані форми і деталізовані описи складових Проекту (програми) та рекомендації щодо їх підготовки наводяться у розділах IV та V  цього Методичного посібника.

 

IV. СКЛАДОВІ СУПРОВІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

 

4.1.Заява про участь у Конкурсі

 

Орган місцевого самоврядування, який подає проект (програму) для участі у Конкурсу, повинен заповнити заяву у чіткій відповідності до наведеної форми.

 

Дирекції Всеукраїнського конкурсу

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

Заява

Просимо прийняти Проект (програму) «__________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________»  [3] до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

 

До заяви додаються:

1.   Матеріали Проекту (програми) обсягом ___________ стор. (1 оригінал, 1 копія).

2.   Електронний варіант Проекту (програми)[4] (зазначити носій інформації – диск, флешка тощо).

3.   Копія рішення відповідної ради, щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс.

4.   Реєстраційна картка - формуляр Проекту (програми).

5.   Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу.

 

Керівник органу місцевого самоврядування,  що подає Проект

Керівник Проекту (програми)

 

в особі[5] ___________________________________________________________________________________________

Адреса[6]: ______________________

___________________________________________________________________

Контактні тел./факс[7]: _________ _________________________________

 Моб.тел.[8]

E-mail:_________________________

 

________________

(підпис)

“_____”_________________201____р.

 

                            М.П.

 

в особі[9] __________________________________________________________________________________

Адреса:_______________________

_______________________________

_______________________________

Контактні тел./факс: _______

_______________________________

 

E-mail:_______________________

 

________________

(підпис)

“_____”_________________201_____р.

                            М.П.

 

 

 

4.2. Рішення відповідної ради щодо затвердження Проекту (програми)
 та його направлення на Конкурс

 

Рішення ради щодо затвердження Проекту (програми)
 та його направлення на Конкурс
готується в установленій відповідною радою формі. На Конкурс рішення подається у вигляді завіреної копії чи оригіналу, що додається як до оригіналу Проекту (програми), так і до екземпляру копії Проекту (програми).

Якщо Учасником є обласна, районна, міська, селищна чи сільська рада, то це має бути рішення відповідної ради.

Якщо Учасником є Верховна рада АРК, то це має бути рішення Верховної ради АРК.

Якщо Учасником є орган самоорганізації населення, то це має бути рішення цього органу, погоджене з відповідною місцевою радою[10].

 Якщо Проект подається як міжмуніципальний, то відповідні рішення мають бути надані представницькими органами всіх учасників Проекту (програми)[11].

Рішення має бути підписане відповідною керівною особою та завірене печаткою відповідного органу.

Слід зауважити, що в рішенні про подання проекту на конкурс доцільно зазначити, що орган місцевого самоврядування зобов’язується у разі перемоги проекту (програми) у Конкурсі забезпечити фінансування з місцевого бюджету відповідних заходів проекту.

Разом з тим, рішення щодо співфінансування з місцевого бюджету із організаційних причин іноді неможливо ухвалити своєчасно і одночасно із рішенням щодо затвердження Проекту (програми). В такому випадку мають додаватися обидва рішення відповідної ради.

Крім того, іноді Учасник взагалі не бере участь у співфінансуванні, переклавши це зобов’язання на партнерів щодо спільної реалізації Проекту (програми). В цьому випадку рішення щодо співфінансування з боку Учасника взагалі не ухвалюється і до Проекту (програми) не додається.

 

4.3. Реєстраційна картка – формуляр проекту (програми)

 

Реєстраційна картка - формуляр проекту (програми) готується і подається Учасником як складова Проекту (програми). Учасник заповнює усі  його позиції за виключенням двох перших, які заповнюються Дирекцією Конкурсу під час реєстрації Учасників.

Реєстраційна картка - формуляр проекту (програми) містить інформацію, що потрібна для супроводження Проекту (програми) протягом всіх етапів його проходження: від реєстрації і експертизи до завершення реалізації.

Реєстраційна картка - формуляр проекту (програми) дає узагальнене бачення направленості і ресурсної ємності Проекту (програми) як його розробникам і Учасникам Конкурсу, так і Дирекції Конкурсу та Експертній комісії Конкурсу.

 


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА – ФОРМУЛЯР ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Категорія конкурсного відбору

(Заповнюється Дирекцією Конкурсу)

 

Реєстраційний номер

(Заповнюється Дирекцією Конкурсу)

 

Назва Проекту (програми)

 

Назва органу місцевого самоврядування, що подає Проект (програму)

 

Назва регіону (область, АРК)

 

Назва району

 

Назва населеного пункту

 

Інформація про керівника органу місцевого самоврядування, що подає Проект (програму):

 

ПІБ керівника органу місцевого самоврядування

 

Назва посади

 

Поштова адреса[12]

 

Телефон [13],

 

Факс

 

Мобільний телефон

 

Адреса електронної пошти Учасника

 

Інформація про керівника проекту (програми):

 

ПІБ керівника Проекту (програми)

 

Посада[14]

 

Поштова адреса

 

Телефон керівника Проекту (програми)

 

Факс

 

Мобільний телефон керівника Проекту (програми)

 

Адреса електронної пошти керівника Проекту (програми)

 

Тематичний напрямок Проекту  (програми)[15]

 

Загальна вартість Проекту (програми)

 

Обсяг фінансування, що планується залучити Державного бюджету

 

Обсяг коштів, залучених з місцевого бюджету Учасника

 

Обсяг коштів, залучених з інших місцевих бюджетів та комунальних підприємств, організацій, установ (які є партнерами)

 

Обсяг коштів, залучених від партнерів Проекту (програми), що не є бюджетними організаціями

 

Кількість партнерів Проекту (програми),
у тому числі:

 

з органів влади/місцевого самоврядування

 

з підприємницького сектору

 

із сектору громадських організацій

 

 

4.4. Таблиця самоконтролю
 на відповідність Проекту (програми) вимогам Конкурсу

 

Перед тим, як відправити до Дирекції Конкурсу Проект (програму), розробнику необхідно перевірити підготовлений ним Проект (програму) на відповідність вимогам Конкурсу та наявність усіх складових Проекту (програми), у тому числі Додатків (див. підрозділ «Складові Проекту (програми)» розділу «Форма подання»). Для цього заповнюється наступна таблиця.

 

 

 

ТАБЛИЦЯ САМОКОНТРОЛЮ

НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)
ВИМОГАМ КОНКУРСУ

Назва контрольованого аспекту Проекту (програми)

відмітка

 

1

Проект (програма) містить всі складові, зазначені  у пункті «Складові Проекту» Форми подання

 

 

2

Проект (програма) подається у двох ідентичних примірниках (оригінал і копія)

 

 

3

Копія проекту (програми ) завірена в установленому порядку[16]

 

 

4

На електронному носії наявна повна версія Проекту (програми), включаючи усі додатки, а також рішення ради про затвердження проекту та його співфінансування з місцевого бюджету

 

 

5

Проект (програма) надрукований українською мовою

 

 

6

Складові Проекту (програми) розташовані відповідно до переліку, наведеного у підрозділі 3,1. «Складові Проекту» Методичного посібника

 

 

7

Усі сторінки основної частини Проекту (програми) мають наскрізну нумерацію і їх номери внесені у таблицю «Зміст Проекту (програми)»

 

 

8

Обсяг кожної зі складових Проекту (програми) не перевищує обсягів, що встановлені Формами подання. (Зокрема, Анотація Проекту (програми) не більше 2 сторінок, і т.д.)

 

 

9

Усі позиції Реєстраційної картки – формуляра проекту (програми) заповнені

 

 

10

Текст Проекту (програми) надруковано відповідно до вимог методичного посібника  (розділ 2.5.)  (шрифт Times New Roman,  розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1)

 

 

11

Бюджет Проекту (програми) подано відповідно до

 

 

12

Дані щодо фінансування (за джерелами, по заходах) співпадають у: бюджетних формах №1, №2, №3, анотації, описі проекту, рішенні ради про співфінансування, протоколі про наміри спільної реалізації проекту (програми)

 

 

13

Обсяг фінансового запиту з державного бюджету не перевищує ліміту фінансування, встановленого для категорії, до якої належить Учасник (розділ 2.1.)

 

 

14

Учасник забезпечує співфінансування Проекту (програми) в обсязі не менше 20% від загального обсягу бюджету Проекту (програми), як з власних так і залучених джерел

 

 

15

Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми), підписано керівниками організації - Учасника Конкурсу і організацій-партнерів та завірено їх печатками

 

 

16

До Протоколу про наміри спільної реалізації проекту  внесені задекларовані партнерами фінансові зобов’язання

 

 

17

Подана інформація щодо всіх організацій-партнерів

 

 

18

Подані резюме всіх виконавців Проекту (програми)

 

 

19

Наявність рішення відповідної ради про схвалення Проекту (програми) для участі у Конкурсі;

 

 

20

Наявність рішення відповідної ради  щодо розміру запланованого співфінансування у випадку перемоги на Конкурсі

 

 

21

Додано документи обґрунтування видатків Проекту (програми) (локальний кошторис, функціональна блок-схема програмно-апаратного комплексу, комерційні пропозиції закупівлі товарів та послуг тощо)

 

 

 

Поставте позначку «+» у стовпчику «відмітка», якщо ви впевнились, що Проект (програма) відповідає відповідній вимозі чи містить відповідну складову або додаток.

Таблиця самоконтролю має також бути надіслана до Дирекції Конкурсу, як складова Проекту (програми).

Зауважимо, що некомплектність Проектної пропозиції, невідповідність її оформлення вимогам Конкурсу може стати причиною відмови у її реєстрації для участі у Конкурсі.

 

 

V. СКЛАДОВІ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

5.1. Титульна сторінка Проекту (програми)

 

На Титульній сторінці зазначається  назва Проекту (програми). Далі вказується орган місцевого самоврядування, що подає проект.

Назва Проекту (програми) має бути короткою, виразною і відповідати змісту Проекту (програми). Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту Проекту (програми) під час розгляду Проекту(програми). Назва проекту формулюється таким чином, щоб легко можна було зорієнтуватися, до якого напряму відноситься проект.

 

5.2. Сторінка «Зміст Проекту (програми)»

 

Назви складових, розділів, пунктів та додатків Проекту (програми)

стор.

1.

Титульна сторінка

 

2.

Зміст Проекту(програми) 

 

3.

Анотація Проекту (програми)

 

4.

Опис Проекту (програми)

 

4.1.

Контекст і проблема Проекту (програми)

 

4.2.

Мета та завдання Проекту (програми)

 

4.3.

Досягнення мети та заходи Проекту (програми)

 

4.4.

План-графік реалізації заходів Проекту (програми)

 

4.5.

Очікувані результати Проекту (програми)

 

4.6.

Сталість результатів Проекту (програми)

 

4.7.

Мультиплікація досвіду Проекту (програми)

 

4.8.

Опис інновацій Проекту (програми)

 

5.

Бюджет Проекту (програми)

 

5.1.

Загальний бюджет Проекту (програми) (форма 1)

 

5.2.

Розклад бюджету за статтями видатків (форма 2)

 

5.3.

Очікувані джерела фінансування (форма 3)

 

6.

Партнери та виконавці

 

6.1.

Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми)

 

6.2.

Інформація про партнерські організації

 

6.3.

Резюме виконавців Проекту (програми)

 

7

Додатки

 

7.1

Документи, що підтверджують співфінансування Проекту (програми) з боку Учасника та партнерських організацій (якщо співфінансування передбачене Проектом (програмою))

 

7.2

Документи, що обґрунтовують видатки Проекту (програми)

 

7.3

Витяги з програмних документів органів влади (стратегій, програм, …)

 

 

Документи, що підтверджують юридичний статус та наявність повноважень органу самоорганізації населення на розв’язання проблем Проекту (для Проектів органів самоорганізації населення)[17]

 

 

Інші Додатки за бажанням Учасника (навести назви)

 

8.

Всього (кількість сторінок)

 

 

5.3. Анотація Проекту (програми)

 

Анотація має носити авторський і творчий характер та є стислим викладенням Проекту (програми) у цілому.  Обсяг анотації не повинен перевищувати 2-х сторінок.

При складанні Анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб розкрити сутність Проекту (програми) за наведеною нижче схемою:

§     назва Проекту (програми);

§     актуальність Проекту (програми);

§     основна проблема Проекту (програми);

§     соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту (програми);

§     напрями інновацій у Проекті (програми);

§     перелік укрупнених заходів Проекту (програми);

§     очікувані результати Проекту (програми);

§     цільові групи Проекту (програми);

§     організації-партнери, співвиконавці Проекту (програми);

§     обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту (програми) та джерела його фінансування.

 

Вважається за доцільне рекомендувати розробникам Проектів (програми) складати Анотацію після повного завершення написання Проекту (програми) та формування усіх додатків.

Зауважимо, що в першу чергу саме Анотація вивчається експертами під час розгляду Проекту (програми) і формує загальне уявлення про Проект (програму), яке потім уточнюється під час вивчення Опису, Бюджету Проекту (програми) та Додатків до нього.

Складання насиченої виразної Анотації є досить важким завданням, але така Анотація значно підвищує якість Проекту (програми).

 

5.4. Опис Проекту (програми)

 

Опис Проекту та Бюджет Проекту (програми) є двома ключовими складовими Проекту (програми).

Опис Проекту (програми) слід викладати за запропонованою нижче схемою:

§     Контекст і проблема, на розв’язання якої спрямовано Проект (програму) – не більше 3 стор.;

§     Мета та завдання Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

§     Досягнення мети та заходи Проекту (програми) – не більше 4 стор.;

§     План-графік реалізації заходів Проекту (програми) – не більше 2 стор.;

§     Очікувані результати Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

§     Сталість результатів Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

§     Мультиплікація досвіду Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

§     Інновації Проекту (програми) – не більше 1 стор. на кожну інновацію.

 

5.4.1. Контекст і проблема Проекту (програми)

(не більше 3 сторінок)

Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано Проект (програму), пропонується надати за наступними складовими:

§     стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

§     детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо підготовки цього Проекту (програми);

§     соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у спосіб, що викладений у Проекті (програмі);

§     визначення цільових груп Проекту (програми) (категорій працівників, верств населення), на які спрямовані результати Проекту (програми), підстави для визначення цільових груп;

§     підтвердження або спростування наявності існування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом Проекту (програми). Змістом яких місцевих нормативно-правових актів (рішень, стратегій, програм тощо) це бачення відображено. Якщо так, додати витяги з відповідних нормативно-правових документів або додати їх копії. Надати інформацію, яким чином запропонований Проект (програма) відповідає змісту загальної концепції розвитку території, якщо така існує;

§     відповідність Проекту (програми) напрямам Конкурсу (вказати їх);

§     відповідність Проекту (програми) місцевим і регіональним програмам та стратегіям розвитку, Державним цільовим програмам та загальнодержавним програмним документам.

 

5.4.2. Мета та завдання Проекту (програми)

 (не більше 1 сторінки)

Мета Проекту (програми) потребує чіткого формулювання (одним – двома короткими реченнями).

Завдання мають визначати шляхи чи етапи вирішення проблеми, яка стала підставою для розробки Проекту (програми).

Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для підготовки Проекту (програми), і чи не існує іншого більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети Проекту (програми).

 

5.4.3. Досягнення мети та заходи Проекту (програми)

 (не більше 4 сторінок)

У цьому розділі необхідно описати яким чином у Проекті (програмі) планується досягнути його Мети, тобто розкрити спосіб виконання завдань Проекту (програми). Для  цього необхідно надати наступну інформацію:

§     короткий опис заходів Проекту (програми). Він може бути деталізованим до тієї міри, яка дозволяє отримати чітку уяву про зміст і спрямованість кожного із заходів;

§     на яких попередніх досягненнях, проектах чи заходах Учасника базується Проект (програма);

§     існуюче чи заплановане до розробки у Проекті (програмі) місцеве правове супроводження або регулювання заходів за Проектом (програмою);

§     процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом (програмою), що передбачено протягом його реалізації;

§     наявні можливості та запропонований порядок оперативного врегулювання непередбачуваних ситуацій, негативних результатів тощо;

§     чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів;

§     розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації Проекту (програми), з розкриттям ролі кожного партнера;

§     орієнтовний перелік та стислі характеристики фізичних та юридичних осіб, які передбачається залучити до здійснення заходів Проекту (програми), їх роль/функція у Проекті (програми) та стисле обґрунтування залучення саме цих осіб до виконання заходів за Проектом (програми).

 

5.4.4. План-графік реалізації заходів Проекту (програми)

 (не більше 2 сторінок)

План – графік складається відповідно до попереднього уявлення розробника щодо послідовності та термінів його реалізації із зазначенням відповідних календарних (1-12) місяців виконання заходів, описаних у попередньому пункті. Отже, у плані-графіку Проекту (програми) необхідно зазначати «місяць 1», «місяць 2», «місяці 2-4» замість «січень», «лютий» та «лютий-квітень». Відмітимо також, що повторювати у графі «Захід назви заходів повністю немає необхідності, можна лише подавати їх короткі назви, згідно з розділом 5.4.3. До плану-графіку реалізації заходів вноситься інформація щодо етапності (із зазначенням ключових етапів Проекту (програми) (наприклад, «етап ІІІ. Здійснення модернізації виробничих потужностей тепловодопостачання»), суми фінансування (помісячної та поетапної) з розподілом на поточні та капітальні, але без деталізованого розпису. Деталізований розпис буде здійснюватися у відповідних формах бюджету Проекту (програми). Призначення заходів цільового фінансування розкривається у графі «Захід». Наприклад: «Придбання 4-ох одиниць спецтехніки», або «Оплата послуг з проведення тренінгів персоналу комунального підприємства», або «Оплата послуг з інформаційного висвітлення заходу у місцевих засобах масової інформації».

В зв’язку із особливостями фінансування з державного бюджету доцільно планувати фінансові витрати не раніше початку другого кварталу. У першому кварталі доцільно здійснювати заходи, виконувати роботи за рахунок власних коштів Учасника та залучених ним коштів партнерів.

 

План – графік має бути представлений у наступній стандартизованій формі:

Тривалість

заходу

(по етапах)

Захід

Джерела фінансування (тис. грн.)

Коротка назва заходу, що пояснює його зміст

Державний

бюджет

Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу)

Партнери

Місяць 1

 

 

 

 

Місяць 2

 

 
 
 

Місяць 3

 

 
 
 

Місяць 4

 

 

 

 

Місяць 5

 

 

 

 

Місяць 6

 

 

 

 

Місяць 7

 

 

 

 

Місяць 8

 

 

 

 

Місяць 9

 

 

 

 

Місяць 10

 

 

 

 

Місяць 11

 

 

 

 

Місяць 12

 

 

 

 

 

У План-графіку доцільно показати витрати поквартально. Для цього потрібно у таблицю ввести додаткові рядки. У подальшому це допоможе точніше скласти Угоду про виконання Проекту (програми) у випадку його перемоги на Конкурсі.

 

5.4.5. Очікувані результати Проекту (програми)

 (не більше 1 сторінки)

У цьому підпункті необхідно:

§ описати найближчі та перспективні, короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації Проекту (програми) за соціальним, економічним та екологічним аспектами;

§ сформулювати кількісні та якісні прогнозні показники покращення наявної ситуації для цільових груп.

Очікувані результати повинні відповідати поставленій меті проекту (програми).

 

5.4.6. Сталість результатів Проекту (програми)

(не більше 1 сторінки)

Сталість Проекту (програми) описується і обґрунтовується у трьох аспектах: фінансово-економічному, організаційно-господарському і політичному.

а) В аспекті фінансово-економічної сталості рекомендується надати наступні характеристики:

- економічна ефективність та показники самоокупності Проекту (програми). Чи виявиться реалізація Проекту (програми) економічним поштовхом для досягнення самодостатності місцевої територіальної громади (регіону); якщо так, надати відповідне обґрунтування;

- чи передбачає діяльність за Проектом (програми) подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами Проекту (програми)) структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності, або принаймні незалежності від грантового фінансування?

- яким чином діяльність за Проектом (програмою) позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету (бажано обґрунтувати фінансовий прогноз таких надходжень).

б) В аспекті організаційно-господарської сталості доцільно дати відповіді на наступні питання:

– яким чином реалізація Проекту (програми) вплине на розвиток місцевих інститутів, зокрема комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва, громадських організацій, місцевих консалтингових організацій?

- хто стає  власниками матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами реалізації Проекту (програми)?

в) Розкриття політичної сталості передбачає висвітлення впливу Проекту (програми) на:

- формування місцевої політики у відповідній сфері (галузі);

- якість та інтенсивність процесів перетворень на відповідній території;

- зміну управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціями; з місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних громад;

 - формування  місцевої нормативно-правової бази та перспективи її подальшого розвитку.

 

5.4.7. Мультиплікативність досвіду Проекту (програми)

 (не більше 1 сторінки)

У цьому пункті необхідно:

§          пояснити, що саме з напрацювань Проекту (програми) і яким чином  може бути використано в інших організаціях, громадах, територіях (мультиплікативний ефект);

§          вказати, які інструменти чи засоби інформаційного, методичного, нормативного, організаційного та іншого характеру, що напрацьовані у процесі виконання Проекту (програми) можуть бути застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) результатів Проекту (програми) в інші організації, громади, території.

 

5.4.8. Інновації Проекту

(для опису кожної інновації – не більше 1 сторінки)

Опис інновацій здійснюється у разі якщо Проект (програма) передбачає одну або декілька інновацій. Зокрема, тут йдеться про інновації технічного або іншого характеру у створенні продуктів чи наданні послуг мешканцям населеного пункту, розробку окремих методологічних елементів, які суттєво впливатимуть на ефективність здійснення перетворень в окремій сфері життєдіяльності. Це може бути, наприклад: створення нових можливостей надання послуг житлово-комунального характеру завдяки зміні економічних відносин, демонополізації надання послуг, впровадженню нових механізмів надання послуг; впровадження досвіду інших громад і територій, в тому числі і закордонних; формування надійних джерел надходжень до бюджету розвитку; розробка місцевих процедур у соціально-економічній, фінансовій, майновій та інших сферах життєдіяльності територіальної громади або сукупності територіальних громад тощо.

Опис інновації подається за стандартною формою, що наведена нижче.

Форма опису інновації

1.             Короткий опис (сутність інновації, в чому полягає новизна)

2.             Характер інновації (технічний, технологічний, організаційний, фінансовий тощо)

3.             Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні

4.             Основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект)

5.             Територіальний масштаб інновації (зробіть помітку):

не має аналогів: в Україні - o, в області - o, у районі - o, у селі, селищі - o

6.             Наявність захисту авторства інновації (якщо є, дайте посилання на публікації, патенти тощо)

Якщо у Проекті (програмі) міститься декілька інновацій, то доцільно зробити окремий Опис кожної з них.

Якщо на думку розробників, Проект (програма) не містить інновацій, то у пункті  «Опис інновацій» робиться запис «Інновації відсутні».

 

 

5.5. Бюджет Проекту (програми)  

5.5.1. Планування надходжень та видатків

Умовами Конкурсу не встановлені обмеження розміру загального бюджету Проекту (програми).

Учасник Конкурсу самостійно визначає статті витрат за Проектом (програмою) відповідно до його мети та завдань.

Але, при плануванні кошторису Проекту (програми) слід враховувати деякі особливості та умови фінансування з державного бюджету.

Співфінансування Проектів (програм) переможців Конкурсу відбувається на дольових засадах. Фінансування з державного бюджету може забезпечуватись у розмірі  не більше 80% загального Бюджету Проекту (програми).

При цьому, Учасник має враховувати, що фінансування Проекту (програми) з державного бюджету може відбутись лише в межах грантів, встановлених для кожної категорії Учасників Конкурсу (див. розділ 2.1. Категорії Учасників Конкурсу та максимальний розмір державного гранту ). Тобто, якщо сума, що становить 80% від загального Бюджету Проекту (програми) перевищує максимально можливий обсяг державного гранту, то таке фінансування може відбутись все одно лише у межах грантів встановлених для категорії, до якої належить Учасник. Наприклад: Учасник першої категорії (сільські та селищні ради) подав Проект (програму) з кошторисом у 500 тис грн. Тобто, 80% кошторису – 400 000 грн. Але, за умовами Конкурсу він зможе отримати з державного бюджету не більше 200 тис. грн. оскільки належить до першої категорії Учасників.

Співфінансування Проекту (програми) за рахунок залучених Учасником джерел (з місцевого бюджету або коштів партнерів) має складати не менше 20%. Джерелами співфінансування можуть бути як кошти так і оцінене в установленому порядку майно. Співфінансування у вигляді безоплатних робіт як фінансовий внесок не враховується. Але, участь громади у такій формі при розгляді Проекту (програми) оцінюється позитивно. Зауважимо, що чим більшу частку співфінансування Проекту (програми) мобілізує (залучить) Учасник, тим більш вірогідною є його висока оцінка за результатами експертизи (мінімізація фінансування з державного бюджету).

Кошторис витрат на реалізацію Проекту (програми) може включати тільки ті видатки, що забезпечують реалізацію заходів та завдань Проекту (програми) і сприяють/забезпечюють досягнення його Мети. Зокрема, це можуть бути:

-      кошти на здійснення робіт і придбання будівельних та інших матеріалів і технічного устаткування відповідно до завдань Проекту (програми);

-      кошти на здійснення організаційно-технічних, комунікаційних та інших заходів за Проектом (програмою) (оплата виконавцям, придбання оргтехніки, випуск презентаційних матеріалів тощо);

-      кошти на розробку технічної документації;

-      кошти, необхідні для отримання кваліфікованої експертної допомоги із спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних тощо), у тому числі, що стосується розробки місцевих правових актів, які визначатимуть зміст та методологію здійснення відповідних заходів за Проектом (програмою);

-      кошти на експертизу проектної документації об’єктів будівництва;

тощо.

Про видатки на адміністрування Проекту (програми). Під адміністративними видатками розуміються загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління Проектом (програмою), а не видатки на здійснення його заходів. До адміністративних видатків, зокрема, відноситься: заробітна плата адміністраторам Проекту (програми), видатки на створення робочих місць для них (включаючи технічне обладнання, меблі тощо), видатки на відрядження та витратні матеріали, не пов’язані із здійсненням заходів Проекту (програми), витрати на зв’язок. Це визначення в основному відповідає номенклатурі статей адміністративних видатків, що міститься у п.18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16  «ВИДАТКИ», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

Адміністративні видатки з державного бюджету за Проектом (програми) доцільно мінімізовувати. Чим менша частка бюджету Проекту (програми) спрямована на адміністративні видатки, тим менша вірогідність неефективних витрат Проекту (програми), тим більша вірогідність позитивної оцінки якості фінансової частини Проекту (програми). Велика частка адміністративних видатків, особливо  з державного бюджету, може негативно вплинути на оцінку фінансового аспекту Проекту (програми) і зменшити вірогідність високої експертної оцінки на Конкурсі.

Кошти державного бюджету не можуть бути використані на фінансування розвитку підприємств, установ та організацій, якщо:

§     частка комунальної власності у них є меншою за 60 %;

§     підприємство перебуває у процесі приватизації, що передбачає протягом двох наступних років зменшення комунальної майнової частки нижче показника у 60 %;

§     відносно підприємства порушено процедуру банкрутства.

Додаткові вимоги щодо використання коштів державного бюджету до Проектів (програми), фінансовий запит яких з державного бюджету перевищує 1 млн. грн:

§Видатки розвитку за рахунок коштів державного бюджету повинні становити не менше як 90% від обсягу фінансування проекту (програми)  з Державного бюджету вцілому.

§Видатки розвитку за рахунок коштів державного бюджету повинні становити не менше як 75% у складі загального обсягу видатків розвитку, передбачених проектом.

§Заплановані видатки розвитку потребують обов’язкового фінансово-економічного обґрунтування (бізнес-плану) із доданням відповідних розрахунків, зокрема, показників економічної діяльності, що будуть досягнуті в результаті здійснення капітальних вкладень передбачених Проектом (програми).

Недотримання наведених вимог може призвести до зменшення частки державного співфінансування відносно обсягу, передбаченого у Проекті (програми).  

 

5.5.2. Рекомендації щодо складання бюджету Проекту (програми)

Вихідними даними для розробки Бюджету Проекту (програми) є перелік заходів та план-графік Проекту (програми), об’ємні та цінові характеристики робіт, послуг та матеріалів, а також обсяг ресурсів, які Учасник має намір залучити за рахунок коштів державного бюджету. Бюджет Проекту (програми) має максимально прозоро і обґрунтовано висвітлити усі видатки Проекту (програми).

Процес складання Бюджету Проекту (програми) може призвести до перегляду Опису Проекту (програми), зокрема, план-графіку і складу заходів. Іноді в результаті розробки Бюджету Проекту (програми) стає зрозумілим, що у визначені терміни чи за потенційно доступні ресурси досягнути Мети Проекту (програми) не вдається, тоді виникає потреба змінити формулювання Мети і результатів Проекту (програми).

Тобто, оскільки формування Бюджету  Проекту (програми) може викликати суттєві зміни в заздалегідь складеному Описі Проекту (програми), то рекомендовано розробникам Проекту (програми) залишати ресурс часу на повторне опрацювання змістовної (основної) складової Проекту (програми).

 

Бюджет Проекту (програми) має опрацьовуватись і надаватись обов’язково за трьома наступними формами:

1)   Загальний бюджет Проекту (програми)  (Форма №1).

2)   Розклад бюджету за статтями видатків (Форма №2).

3)   Очікувані джерела фінансування (Форма №3).

Якісне опрацювання форм бюджету надає усі підстави для об’єктивного розрахунку балів за фінансовою пропозицією. Отже, Учасники Конкурсу безпосередньо зацікавлені скористатися викладеними вище порадами і застереженнями аби конкурувати за найвищі місця у рейтингах Проектів (програми) за відповідними категоріями.

 

Складання бюджету за уніфікованими формами має забезпечити прозорість витрат Проекту (програми), надає змогу швидше з’ясувати зміст Проекту (програми), переконатися у ефективності запланованого використання коштів. Чим більш ретельно опрацьовані бюджетні форми, тим більшою буде імовірність одержання Проектом високої оцінки (змістовна та фінансова оцінка).

Бюджетні форми та зразки їх заповнення наведені нижче.

Заповнені бюджетні форми мають бути викладені у Проекті (програми) послідовно.

Таблицям з бюджетними формами можуть передувати пояснення розробника Проекту (програми).

Для прискорення розрахунків та уникнення арифметичних помилок під час опрацювання бюджету розробникам рекомендується застосовувати програму Microsoft Excel.

Видатки Бюджету Проекту (програми) описуються у бюджетних формах №1 та №2

За бюджетною формою №1 ретельно розписуються видатки на усі заходи, передбачені розробником Проекту (у відповідності до переліку заходів, наведених у Описі Проекту (програми) - розділ 5.4.3. методичного посібника). При цьому, здійснюється розпис не лише певного заходу, передбаченого Проектом (програми), а й усіх елементів, з яких цей захід складається.

 

БЮДЖЕТНА ФОРМА 1.

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Найменування заходів, що здійснюються за Проектом (програмою);

перелік та найменування видатків

Загальна вартість

(тис. грн.)

По джерелах фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу)

Кошти Партнерів

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Розробник має враховувати, що до складу окремого комплексного заходу можуть входити будь-які елементи, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією. Тобто, один і той самий комплексний захід може містити у собі певну кількість під заходів, наприклад: здійснення навчання та придбання матеріальних цінностей, проведення комунікативного заходу та друкування у засобах масової інформації звіту (репортажу) щодо одержаних результатів під час цього засідання (семінару, конференції); закупівлю спецтехніки, здійснення тренінгу персоналу, що її обслуговуватиме, тощо. Бажано (у першу чергу для самого розробника!), аби у процесі розпису відповідного заходу також розкладалися відповідним чином й видатки за його складовими.

 

За бюджетною Формою №2 відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами Проекту (програми):  на видатки споживання та видатки розвитку (відповідно до кодів економічної класифікації видатків). Таким чином, видатки, що за змістом Проекту (програми) розподіляються по окремих заходах, у цій формі збираються за групами економічної класифікації, до яких вони належать.

Зауважимо, що при визначенні кодів економічної класифікації видатків конкретного Проекту (програми) слід керуватися чинною редакцією Бюджетного кодексу України та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (зі змінами), що Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769.

 

БЮДЖЕТНА ФОРМА 2.

РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

Статті видатків

Загальна сума

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу

Кошти Партнерів

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зважаючи на особливу важливість Бюджету Проекту (програми) при оцінюванні Проекту, доцільно рекомендувати розробникам Опису Проекту не перекладати опрацювання Бюджету Проекту (програми) на працівників фінансових органів, а робити це за своєю безпосередньою участю. В іншому випадку може виникнути термінологічний і змістовний дисбаланс між Описом і Бюджетом Проекту (програми), що негативно вплине на оцінку Проекту (програми). Звичайно, Бюджет Проекту (програми) краще готувати у партнерстві і консультуванні з місцевими фінансовим службами. Партнерство у опрацюванні бюджету особливо доречно з місцевим підрозділом Державної казначейської служби, оскільки у випадку перемоги на Конкурсі саме через нього буде здійснюватись процедура фінансування Проекту (програми) з віднесенням витрат відповідно до кодів, вказаних у Бюджеті Проекту (програми).

Слід зауважити, що формою 2 передбачено відображення обсягу видатків як у грошовій формі, так і у відсотковому значенні. Тобто, наприклад, по кожному рядку (споживання/розвитку) вираховується відсоток видатків, які здійснюються за рахунок державного бюджету, від загального обсягу видатків (по цьому ж заходу) за усіма джерелами фінансування.

 

Бюджетна Форма №3 визначає джерела фінансування Проекту  (програми)

 

БЮДЖЕТНА ФОРМА №3.

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума (грн.)

Частка у % від

загального обсягу фінансування

Проекту

1. Фінансування з державного бюджету

 

 

2. Фінансування з місцевого бюджету (Учасник Конкурс)

 

 

3. Фінансування за рахунок партнерів[18], у  тому числі:

 

 

4. Фінансування за рахунок  партнерів з бюджетного сектору

 

 

5.   Фінансуавння за рахунок   партнерів з підприємницького сектору

 

 

6. Фінансуавння за рахунок  партнерів з громадських спільнот

 

 

Загальний обсяг фінансування  Проекту (програми)[19]

 

 

 

 

У разі досягнення Проектом (програми) межі прийнятності технічної (змістовної) якості Проекту (програми) до нього буде застосовано процедуру фінансового оцінювання. Головною підставою для одержання об’єктивної оцінки за фінансовою пропозицією слугують ретельно опрацьовані форми бюджету, з максимальним розкриттям відповідної фінансової інформації.

 Під час здійснення фінансової оцінки відбувається порівняльний аналіз показників питомої ваги коштів державного бюджету серед усіх Учасників (окремо по кожній з категорій Учасників конкурсного відбору). Враховуючи наведене, вважається за доцільне запропонувати розробникам здійснювати додатковий розпис графи  «Організації-партнери» в обох формах бюджету. Тобто, у випадку наявності декількох партнерів, які фінансують Проект  (програму), доцільно наводити у формах Бюджету Проекту (програми) окремі графи для кожного з них, аби експерти мали можливість оцінити масштабність, реалістичність, а також механізми фінансової участі партнерів у реалізації Проекту (програми).

Участь у спів фінансуванні заходів може декларуватися переважно у випадках планування безпосереднього здійснення грошових внесків. Внески у інших формах можуть оцінюватися виключно на підставах, визначених чинним законодавством. Наприклад, якщо йдеться про внесок у реалізацію Проекту (програми) у вигляді певного об’єкта (об’єктів) нерухомості, зазначений намір необхідно документально підтвердити копією відповідного державного акта на власність та копією офіційного акта оцінки. Натомість, якщо у якості співфінансування Проекту (програми) вносяться майнові права, вони можуть бути підтверджені за допомогою відповідних ринкових механізмів оцінювання. Те ж саме стосується й запланованих матеріальних внесків у формах тимчасового користування (надання у тимчасове користування приміщень, оргтехніки, транспортних засобів, спецтехніки та механізмів тощо). Отже, у останньому випадку, перш ніж визначити вартість власної участі або співучасті партнера, необхідно забезпечити і надати відповідне документальне підтвердження. Наприклад, довідку асоціації учасників ринку нерухомості щодо середньої ринкової вартості (за аналогічними випадками здійснення трансакцій на місцевому ринку) оренди приміщень, техніки (наприклад, за довідкою лізингового агентства) та інших матеріальних форм співфінансування Проекту (програми).

Слід зауважити, що Учасники, Проекти (програми) яких будуть визнані переможцями Конкурсу, згодом укладатимуть з Дирекцією Конкурсу угоду про виконання Проекту (програми). Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо задекларованих у Проекті (програмі) обсягів спів фінансування та досягнення соціально-економічного ефекту. Зазначена вимога поширюється також й на зобов’язання усіх партнерів за Проектом (програмою). Під час фінансової експертизи і розгляду спів фінансування з боку партнерів Проекту (програми) беруться до уваги тільки ті обсяги спів фінансування, що підтверджені підписами і печатками партнерів у Протоколі про наміри спільної реалізації Проекту (програми). Задекларовані у Проекті (програмі) наміри щодо спів фінансування, не підтверджені належним чином, Експертна комісія до уваги не бере.

Після укладення угоди про виконання Проекту (програми) контроль за цільовим та ефективним витрачанням субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на фінансування Проекту (програми) в установленому законодавством України порядку буде здійснюватись Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, як головним розпорядником коштів. Враховуючи наведене, не доцільно перенавантажувати Бюджет Проекту (програми)  міфічними та нереальними даними щодо спів фінансування.

Крім того, слід мати на увазі, що невиконання під час реалізації Проекту (програми) зобов’язань щодо співфінансування з боку Учасника та партнерів може призвести до призупинення державного співфінансування.

5.6. Партнери та виконавці

 

Конкурс стимулює партнерство (а особливо, міжсекторне партнерство – партнерство влади, підприємництва та громадськості) у підготовці і реалізації Проектів (програм) з декількох причин. Однією з них є те, що через партнерство до Проекту (програми)   можуть бути залучені додаткові ресурси. Крім того, вважається, що партнерство у Проекті (програмі) та багато секторність партнерів є певним запобіжником нецільового використання коштів Проекту (програми). Нарешті, спільна діяльність партнерів дозволяє їм краще зрозуміти формат роботи один одного, взаємно збагатитися знаннями і досвідом для благополуччя жителів відповідних територій.

У той же час, Конкурсом не забороняється подавати Проекти (програми), що виконуватимуться Учасником без партнерів.

Партнерами Проекту (програми)  можуть бути як бюджетні, так і не бюджетні організації, установи, заклади та підприємства. Серед партнерів  Проекту (програми) з бюджетної сфери можуть бути і інші, окрім Учасника, органи місцевого самоврядування, а також комунальні підприємства, установи, організації. Серед партнерів Проекту (програми) з не бюджетної сфери можуть бути як громадські спільноти (наприклад, об’єднання громадян, благодійні організації), так і структури підприємницького сектору. Тобто, вимога щодо забезпечення Учасником спів фінансування Проекту (програми) в обсязі не менше 20% вартості Проекту (програми) не зобов’язує Учасника Конкурсу забезпечити спів фінансування з власних коштів. Місцева рада – Учасник може забезпечити спів фінансування у комбінований спосіб – із частковим залученням коштів з інших джерел (наприклад, субвенції з обласного або районного бюджетів на реалізацію Проекту  (програми)). Або, взагалі, перекласти виконання цього зобов’язання на іншу особу – наприклад, на підприємство комунального сектору. Зауважимо, що чим більшою є документально підтверджена частка не бюджетних коштів у залученому Учасником спів фінансуванні, тим більшою є вірогідність перемоги на Конкурсі. У всіх випадках фінансові зобов’язання партнерів обов’язково мають зазначатися у Протоколі про наміри спільної реалізації Проекту (програми) та бути завірені підписами і печатками Партнерів. При цьому вважається за доцільне рекомендувати місцевим радам - розробникам Проектів не обмежувати спів фінансування часткою у 20%, а по можливості планувати якомога більший обсяг залучення недержавних фінансових ресурсів (максимізація залучення ресурсів недержавного сектору).

 

5.6.1. Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми)

У випадку залучення партнерів, у склад проектної пропозиції має бути включено Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми) (далі – Протокол про наміри).

Протокол про наміри є спільним для усіх партнерів і є результатом їх спільного рішення щодо участі у Проекті (програмі). Протокол про наміри містить інформацію, завдяки якій Експертна комісія має змогу точніше оцінити реалістичність здійснення Проекту (програми) та його спів фінансування Партерами. До формування цього документу можуть залучатися усі сторони, які на добровільних засадах виявили бажання у будь-якій спосіб сприяти реалізації Проекту (програми) та виконанню його заходів.

Форма Протоколу про наміри наведена нижче.

У Протоколі про наміри декларуються наміри та заплановані форми співучасті у реалізації Проекту (програми) кожного з партнерів та обсяги їхнього спів фінансування (якщо таке передбачене), які, у разі перемоги Проекту (програми) у Конкурсі, повинні перейти у зобов’язання партнерів.

У Протоколі про наміри повинні чітко фіксуватися конкретні зобов’язання кожного з партнерів. Зокрема, якщо за Описом Проекту (програми) здійснення заходу передбачатиме залучення (у будь-якій формі) ресурсів партнерів, це повинно підтверджуватися відповідними зобов’язаннями за Протоколом про наміри спільної реалізації проекту (програми). Усі наміри щодо взяття на себе відповідних зобов’язань за Проектом підписуються та скріплюються печатками партнерів, що надає намірам характер юридичних зобов’язань у випадку перемоги Проекту (програми) на Конкурсі.

Зобов’язання, які на думку Учасника або відповідного партнера за Проектом (програмою) можуть оцінюватися у вигляді фінансового внеску, декларуються із зазначенням їх справжньої вартості (у еквіваленті справляння грошового внеску). Таким чином, відповідний партнер за Проектом (програмою) може задекларувати грошовий внесок або будь-який інший внесок (не плутати із формами співучасті у реалізації заходів!), що може бути оцінений у грошовому вигляді згідно з чинним законодавством. Отже, якщо Учасником чи партнерами передбачається здійснення фінансового внеску не у грошовій формі, вони можуть задекларувати його вартість у протоколі лише за умов додання відповідних підтверджень у формах, що передбачені чинним законодавством (тобто, таким самим чином, як оцінюються, наприклад, не грошові внески до статутних фондів господарських товариств).

Планування партнерами (або Учасником) внесків за рахунок ресурсів, що одержуються за спеціалізованою процедурою, також потребують відповідного підтвердження. Наприклад, якщо планується здійснити внесок до Проекту (програми) за рахунок одержання у майбутньому кредитного фінансування, необхідно додати відповідну кредитну угоду. Якщо передбачається спів фінансування за рахунок залучення коштів за іншою бюджетною чи грантовою програмою, необхідно додати угоду з відповідним міністерством (відомством) чи надавачом гранту. Якщо грошовий внесок планується за рахунок коштів зібраних громадянами, то має бути додано відповідне рішення Загальних зборів відповідної громади, рішення Наглядової/Піклувальної ради і т.п.

Декларування внесків партнерів за Проектом (програмою) у Протоколі про наміри спільної реалізації проекту (програми), а також підтвердження їх грошового еквіваленту згідно з чинним законодавством вважається необхідною і винятковою підставою для визначення їх джерелами фінансування й внесення у графу «організації-партнери» у відповідних бюджетних формах Проекту (програми). Відсутність цієї ключової передумови виключає можливість врахування зазначених внесків у бюджеті Проекту (програми).

 Таким чином, Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми) не може розглядатися розробником як формальність, оскільки за його змістом формуються відповідні експертні висновки, а за своєю суттю він є вагомою складовою Проекту (програми) у цілому.

 

Форма Протоколу про наміри спільної реалізації Проекту (програми)

ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ

СПІЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

від ____________ 20____ року

 

… (назва органу місцевого самоврядування - Учасника Конкурсу), що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі … —  з одного боку, та

… (назва організації-партнера 1) в особі …, який діє на підставі …(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність цієї організації)

… (назва організації-партнера N) в особі …, який діє на підставі …(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність цієї організації)

 — з іншого боку,

дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, технічні, наукові та інші можливості для підготовки та реалізації Проекту (програми) (назва Проекту (програми)

 

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме Учасник Конкурсу при підготовці і реалізації Проекту та обсяг співфінансування Проекту (програми), що передбачається проектом).

2.2. … (назва організації-партнера-1) бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці і реалізації Проекту (програми) та обсяг співфінансування Проекту (програми), якщо воно передбачається проектом).

2.3. … (назва організації-партнера-N) бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці і реалізації Проекту (програми)  та обсяг співфінансування Проекту (програми), якщо воно передбачається проектом).

 

3. У випадку перемоги Проекту на Конкурсі подальшу діяльність здійснювати на основі Угоди про співробітництво між Учасником конкурсу та організаціями – партнерами (вказати їх), що є складовою частиною цього протоколу.

 

Керівник організації-Учасника Конкурсу                              (ПІБ, Підпис та печатка)

Керівник організації-партнера 1               ……………          (ПІБ, Підпис та печатка)

 

Керівник організації-партнера N                                             (ПІБ, Підпис та печатка)

 

 

Крім того, у випадку визначення Проекту (програми) переможцем Конкурсу, доцільним, але не обов’язковим, є закріплення намірів, задекларованих у Протоколі про наміри, у формі Угоди про співробітництво. Під час укладання Угоди необхідно керуватись нормами чинного законодавства у сфері договірних відносин. Головне – чітке відображення в тексті Угоди тих зобов’язань Партнерів (особливо фінансових), які задекларовані у Протоколі про наміри.

 

5.6.2. Інформація про партнерські організації

Інформація про юридичних осіб, які є у Проекті (програмі) партнерськими організаціями, подається за нижче поданою формою.

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Партнер 1

Партнер N

Повна офіційна назва організації-партнера

 

 

Організаційно-правова форма установи

 

 

Поштова адреса[20]

 

 

Контактна особа

 

 

Телефон/факс[21]

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

 

Роль у підготовці Проекту (програми)

 

 

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації Проекту (програми)

 

 

 

Керівник організації  –
Учасника Конкурсу                     _______________             (ПІБ, підпис,  печатка)
 

 

Дані цієї таблиці використовуються при аналізі відповідності можливостей партнерів потребам Проекту (програми) і, таким чином, реалістичності виконання Проекту (програми). Наприклад, якщо партнером є громадська організація чи підприємницька структура і вона задекларувала такий фінансовий внесок, який не співвідноситься з чисельністю її штату, то у експертів можуть виникнути сумніви її спроможності надати задекларований ресурс і, відповідно, у реальності виконання Проекту (програми). 

У випадку виникнення сумнівів, Дирекція Конкурсу має право перевірити інформацію про партнерські організації та спів ставити її з Протоколом про наміри спільної реалізації проекту (програми).  При відсутності надійних контактних даних, тобто неможливості зняти сумніви, це можуть вважатися недостовірною інформацією і не включатиметься при здійсненні фінансової оцінки проекту (програми). 

5.6.3. Інформація щодо Учасників Проекту (програми) (резюме учасників)

Інформація про фізичних осіб, що безпосередньо задіяні у реалізації Проекту (програми), подається у вигляді резюме по кожній з таких осіб за наступною формою.

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

(фізичні особи)

 

Прізвище, ім’я та по батькові;

Базова освіта (повна назва навчального закладу, рік закінчення)

Науковий ступінь, вчене звання

Почесні нагороди

Досвід професійної діяльності

(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту

Публікації (у разі наявності) (за останні два роки)

Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту

Контактний телефон/факс

Адреса електронної  пошти

 

Керівник організації  –
Учасника Конкурсу                  _______________              (ПІБ, підпис,  печатка)

 

Дані цієї таблиці використовуються при аналізі відповідності фахового і організаційного потенціалу учасників Проекту (програми) потребам Проекту (програми).

У випадку виникнення сумнівів, Експертна комісія має право перевірити інформацію, що надана у таблиці.

 

 

5.7. Додатки до Проекту (програми)

 

Складова «Додатки» є важливою частиною Проекту (програми) і може включати наступні елементи.

 

5.7.1. Документи, що підтверджують співфінансування Проекту

 

Документи, що підтверджують співфінансування Проекту  (програми) з боку Учасника (якщо Учасник співфінансує Проект (програму)) та партнерських організацій (якщо Учасник виконуватиме Проект (програму) у партнерстві з іншими організаціями, що беруть участь у співфінансуванні). Зокрема, це може бути:

-       рішення сесії ради Учасника та сесій рад партнерів;

-       рішення загальних зборів громади села, селища;

-       рішення керівних органів громадських утворень – партнерів Проекту (програми);

-       рішення керівних органів підприємницьких структур – партнерів Проекту;

-       тощо.

 

5.7.2. Документи, що додатково обґрунтовують
 видатки Проекту (програми)

Документами, що додатково обґрунтовують видатки Проекту (програми) можуть бути:

-       локальний кошторис (якщо у Проекті (програмі) передбачено капітальні ремонтні чи будівельні роботи, а бюджетних форм недостатньо для прозорого обґрунтування видатків на такі роботи);

-       функціональна блок-схема програмно-апаратного комплексу (якщо у Проекті (програмі) передбачено впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій);

-       альтернативні комерційні цінові пропозиції щодо придбання товарів, матеріалів, обладнання, робіт та послуг для потреб Проекту (програми).

Рекомендації щодо додаткового обґрунтування деяких витрат,
яке наводиться у додатках:

У разі планування видатків з коштів державного або місцевого бюджету на будівельні роботи, капітальний ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші витрати, для визначення попередньої вартості яких державою встановлені нормативи та правила, такі видатки слід обґрунтовувати на основі цих  нормативів і правил.

локальний кошторис

 Локальні кошториси складаються на окремі види робіт та витрат, необхідних при проведенні будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт. Основою для їх складання є робоча документація (креслення, відомості об’ємів будівельно-монтажних робіт і устаткування, пояснювальна записка) та діючі кошторисні нормативи і оптові ціни на устаткування, меблі та інвентар.

Локальний кошторис слід додавати тоді, коли безпосередньо у бюджетних формах Проекту складно розписати видатки бюджету таким чином, щоб експерти могли їх сприйняти як обґрунтовані без перевантаження цих бюджетних форм зайвими деталями. Локальний кошторис обґрунтовує та пояснює відповідні позиції бюджетних форм Проекту (програми).

На стадії підготовки, подання і оцінювання Проекту (програми) на Конкурсі локальний кошторис є попереднім, має допоміжний інформаційний характер і може складатись у  довільній формі, хоча і наближеній до форми, що встановлена правилами складення таких документів. Зауважимо, що надання локального кошторису не звільняє Учасника від ретельного опрацювання фінансових пропозицій за відповідними заходами та статтями видатків згідно з формами 1 та 2 бюджету Проекту (програми).

У випадку перемоги Проекту (програми) на Конкурсі Учасник має підготувати стандартну кошторисну будівельну документацію відповідно до існуючих будівельних норм і правил і забезпечити її державну експертизу. Без проведення державної експертизи  Проекту будівельних робіт органи Державної казначейської служби України не можуть перерахувати кошти навіть у випадку їх надходження з Державного бюджету для реалізації Проекту (програми). Учасник може включати у витрати Проекту (програми) вартість майбутньої державної експертизи будівельної документації.

Таким чином, щоб не втрачати час вважається доцільним зразу ж після подання Проекту (програми) на Конкурс розпочинати опрацювання містобудівельної документації відповідно до Державних будівельних норм (ДБН) за допомогою відповідних ліцензованих організацій.

У випадку, якщо витрати згідно із локальним кошторисом потребують фінансування з різних джерел, необхідно зазначати позиції кошторису, якими обґрунтовується вартість робіт, що планується виконувати за рахунок коштів державного бюджету.

Придбання обладнання та матеріалів

Визначення у процесі підготовки Проекту (програми) вартості придбання обладнання та інших матеріальних цінностей, здійснюється на основі попереднього вивчення декількох відповідних комерційних пропозицій, що мають додаватися до Проектної документації. Ця вимога поширюється на обладнання і цінності, які відповідно до п.14.1.138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI відносяться до Основних засобів.

Розробка та придбання програмного забезпечення

 Вартість розробки, придбання та інсталяції програмного забезпечення повинна обґрунтовуватися на основі попередньої калькуляції робіт та послуг, спрямованих на виконання відповідних заходів Проекту (програми). Розрахунки щодо попередньої вартості програмного забезпечення необхідно надавати у додатках до Проекту (програми).

У випадках, якщо Проект (програма) передбачає створення та розвиток інформаційно-комп'ютерних систем, необхідно у відповідному додатку обов’язково навести блок-схему функціонування програмно-апаратного комплексу, що має обґрунтовувати доцільності застосування відповідного серверного та іншого обладнання й програмних продуктів.

 

 

5.7.3.  Витяги з програмних документів органів влади

У додатках доцільно розміщувати витяги з програмних документів органів влади, місцевого самоврядування (стратегій, програм), що свідчать про довготривалий інтерес громади чи АТО щодо вирішення завдань Проекту (програми).

 

5.7.4. Документи щодо підтвердження юридичного статусу

- Документи, що містять підтвердження юридичного статусу та повноважень органу самоорганізації населення (ОСН) з розв’язання проблем Проекту (програми) (якщо Учасником є орган самоорганізації населення)[22]. Зокрема, це може бути: зареєстроване відповідно до законодавства положення про ОСН, свідоцтво про державну реєстрацію, рішення сесії ради чи виконкому про делегування ОСН окремих повноважень, що охоплюють проблеми Проекту (програми), довідка про наявність рахунку відкритого  в органах Державної казначейської служби тощо.

 - Угода про міжмуніципальне співробітництво декількох населених пунктів та або адміністративно-територіальних одиниць (для міжмуніципальних Проектів (програм)[23].

 

Учасник може додати до Проекту (програми) інші матеріали, які на його думку мають пояснити чи підтвердити викладене в Описі та Бюджеті Проекту (програми). Наприклад, фотографії об’єктів, що планується відремонтувати чи реконструювати, Протоколи загальних зборів жителів, статистичні дані, які ілюструють опис проблеми тощо. Ці додаткові матеріали розміщуються у Проекті (програмі) у запропонованому вище порядку, а їх назви позначаються на сторінці «Зміст Проекту (програми)» .

 

 

VI. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ (ПРОГРАМ)

 

Фінансування Проектів (програм), які визначені переможцями Конкурсу у поточному році здійснюється шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у державному бюджеті за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (далі - субвенція).

Головним розпорядником субвенції є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон), відповідальними виконавцями - органи місцевого самоврядування, проекти (програми)  яких визначені переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

Державна казначейська служба перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132, і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Міністерством фінансів України, за умови:

1) укладення угод між відповідним органом місцевого самоврядування – переможцем Конкурсу  та Дирекцією Конкурсу за погодженням з Мінрегіоном;

2) здійснення пропорційного спів фінансування з місцевого бюджету відповідно до укладених угод та розпису місцевих бюджетів;

3) наявності затвердженої відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, проектної документації у разі спрямування капітальних видатків за проектами на проведення будівельних робіт за рахунок субвенції.

Контроль за цільовим та ефективним витрачанням субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на фінансування Проекту (програми) в установленому законодавством України порядку здійснюється Мінрегіоном, як головним розпорядником коштів.

Органу місцевого самоврядування, Проект (програма) якого був визначений переможцем Конкурсу, слід враховувати норми чинного законодавства України у сфері державних закупівель, та, у разі необхідності їх проведення (відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» зокрема – якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень) забезпечити дотримання процедур закупівель.

 

 

VІI. ІНСТРУКЦІЯ  ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ДІЙ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОЕКТИ ЯКИХ ВИЗНАЧЕНІ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Умовні позначення періодів часу в загальному циклі конкурсного відбору:

1 рік, рік проведення Конкурсу – поточний рік, у якому проводиться Конкурс та затверджується перелік проектів – переможців;

2 рік, рік реалізації проекту –  наступний після проведення Конкурсу рік; це період часу, протягом якого безпосередньо здійснюється реалізація проекту – переможця та відбувається фінансування з Державного бюджету, він співпадає з бюджетним роком;

3 рік – наступний за роком, в якому відбувалась реалізація; в цей період здійснюється аналіз наслідків реалізації проектів.

 

Дії органу місцевого самоврядування – переможця Конкурсу:

 

1.       Після прийняття радою Конкурсу рішення щодо визначення переліку  проектів переможців та обсягів їх фінансування орган місцевого самоврядування - переможець передбачає у місцевому бюджеті на наступний рік кошти на фінансування заходів, визначених проектом – переможцем Конкурсу, що відбувся у поточному році.

Термін – відповідно до бюджетного законодавства

(планування видатків здійснюється у поточному році для

затвердження їх у наступному році,
 в якому відбуватиметься реалізація проекту)

 

2.       Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на наступний рік орган місцевого самоврядування готує пакет документів для підписання угоди щодо реалізації проекту (програми) між дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування:

- заповнює текст Угоди відповідно до надісланого Дирекцією зразка типової угоди, затвердженого радою Конкурсу;

- формує невід’ємний додаток до Угоди  -  кошторис витрат, який детально заповнюється у повній відповідності до форми 2 «Розклад бюджету за статтями видатків», що міститься у проекті-переможцеві Конкурсу (при цьому коди економічної класифікації видатків повинні зазначатися у відповідності до нової Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (зі змінами), що Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769);

- кошторис в обов’язковому порядку підписується як керівником органу місцевого самоврядування так і керівником бухгалтерської служби цього органу;

- до пакету документів обов’язково додається рішення відповідної ради, яким передбачено фінансування заходів проекту з коштів місцевого бюджету на рік реалізації проекту;

- підписана керівником органу місцевого самоврядування угода  надсилається переможцем до дирекції Конкурсу на погодження і підписання  у 4-х автентичних примірниках.

Термін – до 15 днів з моменту набрання чинності постановою КМУ

про надання субвенції (орієнтовно 1 квартал 2-го  року)

 

3.       Після підписання дирекцією Конкурсу та погодження Мінрегіоном угоди щодо реалізації проекту (програми) орган місцевого самоврядування забезпечує реалізацію проекту, при цьому:

- координує та несе повну відповідальність за  виконання заходів проекту усіма виконавцями, у тому числі організаціями - партнерами;

- затверджує у місцевому бюджеті на наступний рік (рік реалізації проекту) кошти на фінансування заходів, передбачених проектом – переможцем, та використовує їх згідно взятих зобов’язань;

- вживає заходів щодо ефективної взаємодії з органами державної казначейської служби; за необхідності вчасно (до завершення бюджетного року) подає відповідні документи для реєстрації кредиторської заборгованості;

-  у разі потреби звертається за консультаціями до дирекції Конкурсу, а також до головного розпорядника коштів – Мінрегіону.

Термін – до кінця  2 року (року реалізації проекту)

 

4.       Органом місцевого самоврядування у 15-денний термін після завершення реалізації проекту – переможця готується звіт щодо виконання проекту (програми) в цілому за формою, наведеною у Додатку 2 до Угоди.

Звіт підписується головою органу місцевого самоврядування, а також керівником проекту, які підтверджують достовірність наданої інформації щодо наслідків і соціально-економічних результатів, отриманих в ході реалізації проекту.

Звіт подається до дирекції Конкурсу в паперовому та електронному варіанті на  адресу: fond713@ukr.net.

Термін - до 15 січня 3 року (наступного за роком реалізації проекту)

 

Дії дирекції Конкурсу, функції якої покладено на Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, а також Мінрегіону, як головного розпорядника коштів, передбачених для фінансування проектів – переможців Конкурсу

 

1.       Дирекція Конкурсу офіційно повідомляє листом орган місцевого самоврядування про рішення ради Конкурсу стосовно визначення його переможцем Конкурсного відбору поточного року, а також оприлюднює перелік проектів – переможців  на веб-сторінці дирекції Конкурсу.

Термін – 5 днів з моменту  прийняття рішення радою Конкурсу

 

2.        Відповідно до рішення ради Конкурсу, дирекція Конкурсу подає пропозиції Мінрегіону, щодо обсягів фінансування проектів – переможців  поточного року з державного бюджету у наступному році.

Термін – відповідно добюджетного законодавства (до 15 липня поточного року)

 

3.        В свою чергу  Мінфін спільно з Мінрегіоном під час підготовки пропозицій щодо проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік забезпечують включення відповідного фінансування в обсягах, затверджених радою Конкурсу.

Термін – відповідно до бюджетного законодавства
(до 15 вересня поточного року)

 

4.       Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на наступний рік Мінрегіоном готується проект постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможців Конкурсу.

Термін – 1 квартал 2-го року

(року в якому відбувається реалізація проектів)

 

5.        Дирекція надсилає органу місцевого самоврядування – переможцю конкурсу проект типової Угоди щодо реалізації проекту – переможця.

Термін  – після прийняття постанови КМУ
про надання субвенції

 

6.       Після отримання від органу-місцевого самоврядування – переможця Конкурсу 4-х примірників підписаної угоди, дирекцією Конкурсу здійснюється її перевірка, погодження та підписання.

Після цього угода подається до Мінрегіону на погодження.

Термін – не більше 45 днів з набрання чинності

 постановою КМУ про надання субвенції

 

7.       Два примірники підписаної і погодженої Мінрегіоном угоди щодо реалізації проекту (програми) надсилається органу місцевого самоврядування-переможцеві Конкурсу.

Термін – 10 днів  після погодження Угоди

 

8.       Протягом терміну реалізації проекту дирекція Конкурсу надає консультативну допомогу щодо реалізації проекту (на запити органів місцевого самоврядування).

Термін – до кінця року реалізації проекту

 

9.       Дирекція здійснює аналіз соціально - економічних наслідків реалізації проектів на підставі звітів, наданих органами місцевого самоврядування – переможцями.

Термін – 1 квартал 3-го року

 

 

 

 

VIII. ТЛУМАЧНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 

Адміністративні видатки за Проектом – загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління Проектом, а не видатки на здійснення його заходів. До адміністративних видатків, зокрема, відноситься: заробітна плата адміністраторам Проекту, видатки на створення робочих місць для них (включаючи технічне обладнання, меблі тощо), видатки на відрядження та витратні матеріали, не пов’язані із здійсненням заходів Проекту, витрати на зв’язок.

Анотація – стисла узагальнена характеристика Проекту з огляду на його Контекст, зміст, мету, завдання та необхідні ресурси.

Бюджет Проекту – документ, що відображає видатки, необхідні для досягнення  мети Проекту.

Грант – грошові або інші засоби, що передаються фізичними та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення робіт, досліджень, розробок, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених ґрантодавцем. Ґранти надаються безкоштовно і без повернення. В умовах Конкурсу йдеться про державні гранти органам місцевого самоврядування на реалізацію їх Проектів (програм). В такому разі згідно із рішенням Кабінету Міністрів України з державного бюджету місцевим бюджетам надається субвенція на фінансування Проектів (програм), які визначені переможцями Конкурсу. 

Життєвий цикл Проекту (програми) – це період часу від задуму Проекту до завершення його реалізації.

Заходи проекту – ввиступають основним інструментом досягнення Мети Проекту. Вони фіксують початок і етапи реалізації проекту; визначають напрями, види, форми і зміст діяльності; визначають ресурси, необхідні для реалізації цілей і завдань кожного етапу.

Інновація Проекту – нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні передових досягнень і Кращих практик.

Конкурс – Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

Контекст Проекту – це середовище та чинники, що впливають на підготовку та реалізацію Проекту.

Кошторис Проекту – це документальні розрахунки, що обґрунтовують розміри витрат на Проект. Кошторис має подвійне призначення: це документ, що визначає вартість Проекту, і це інструмент для контролю й аналізу витрат коштів і ресурсів на Проект під час його реалізації.

Кращі практики – кращий досвід досягнення органами місцевого самоврядування позитивного результату з вирішення конкретних проблем існування та розвитку конкретної територіальної громади, який може бути ефективно використаний іншими територіальними громадами.

Локальний кошторис – це первинна кошторисна документація. Локальні кошториси складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах. Найпростіший будівельний кошторис – локальний – складається з двох частин, залежних одна від одної. Ліва половина кошторису містить описову частину, в якій представлений шифр та перелік робіт і витрат, необхідних при виробництві будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт. У цій половині також вказуються одиниці виміру (маса, штуки, метри, комплекти та інші фізичні параметри). У другій половині кошторису даються прямі витрати у грошовому вимірі по виконанню відповідних робіт на зазначену одиницю вимірювання, кількість одиниць вимірювання і добуток одиниць вимірювання на їх кількість. У результаті кожен рядок несе інформацію про вартість робіт, описаних в лівій частині кошторису в грошовому вираженні. Складаючи суми всіх рядків, отримуємо підсумок витрат, необхідних для проведення того чи іншого виду робіт

Мета проекту – це бажаний результат (досягнення соціально-економічного ефекту), що має бути отриманий у межах певного строку при заданих ресурсах і умовах реалізації Проекту.

Міжсекторне партнерство – партнерство влади із структурами громадянського суспільства (в особі громадських організацій, наглядових рад тощо) і підприємництва (підприємств і підприємців, фермерів, виробничих кооперативів тощо).

Міжмуніципальний проект – спільні Проекти (програми) декількох територіально прилеглих органів місцевого самоврядування, що вирішують спільну для всіх учасників Проекту проблему.

Моніторинг Проекту – проведення постійного нагляду та контролю за  певним процесом чи діяльністю. У контексті Конкурсу йдеться про моніторинг реалізації Проекту як з боку Дирекції Конкурсу, так і з боку відповідних державних контролюючих органів.

Мультиплікативність досвіду Проекту – можливість передачі набутого в процесі реалізації Проекту досвіду і знань у інші громади  та території.

Органи місцевого самоврядування  -   це, відповідно до частин 3, 4 статті 140 Конституції України, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Органи самоорганізації населення (скорочено – ОСН) – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законодавством України. Згідно із статтями 1 та 5 чинного Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСН є елементом системи місцевого самоврядування поруч із такими органами, як місцеві ради, обласні та районні ради. Відповідно до чинного Закону  «Про органи самоорганізації населення» органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські та селищні органи самоорганізації населення, а також інші органи самоорганізації населення, створені за територіальною ознакою. 

План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, які передбачають спрямовану зміну певної ситуації.

Претендент – орган місцевого самоврядування, який підготував проект (програму), що був затверджений відповідною радою та надісланий до Дирекції Конкурсу. У разі реєстрації  Проекту (програму) претендент стає Учасником Конкурсу.

Програма – це запланований комплекс соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на досягнення певних цілей або реалізацію певного напряму розвитку. В умовах Конкурсу Програма – це розгорнутий документ, що опрацьовує в масштабах конкретної території (району, міста, регіону), всю сукупність умов, необхідних для оптимізації життєзабезпечення. Як правило, це група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

Проект – документ, що визначає комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на розв’язання визначеної у Проекті проблеми шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому ресурсному забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу. В контексті конкретного Конкурсу проект як документ розробляється і виконується відповідно до вимог встановлених цим Конкурсом.

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи та досягнення особи, яка його складає.

Рейтинг проектів – перелік проектів Всеукраїнського конкурсу сформований за категоріями учасників Конкурсу у послідовності зменшення загального балу (оцінки) проекту.

Ресурси Проекту – це знання та кваліфікація виконавців Проекту, фінанси, матеріали, обладнання та інше, що забезпечують реалізацію Проекту.

Тотожні (ідентичні) проекти – проекти, зміст яких співпадає майже по всіх основних показниках та характеристиках Проекту (особливо – щодо опису інноваційної пропозиції, а також напрямів використання коштів гранту),  окрім формальних даних щодо Заявника, Організацій-партнерів та виконавців.

Реєстраційна картка – формуляр Проекту (програми) – документ, що містить загальні дані щодо Учасника і його Проекту, фінансові параметри Проекту та інші дані необхідні для супроводження Проекту протягом всього Життєвого циклу Проекту.

Управління Проектом (менеджмент проекту) – це процес планування, організації та координації людських, матеріальних, фінансових та інших ресурсів протягом Життєвого циклу проекту задля досягнення визначених у Проекті цілей і результатів.

Учасник Проекту (програми) – орган місцевого самоврядування, проект (програма)  якого зареєстрована Дирекцією  Конкурсу у Журналі реєстрації Учасників. Статус учасника набувається за умови відповідності поданого проекту (програми)   вимогам Конкурсу.

Цільова група – це група осіб, на задоволення потреб яких спрямовано результати Проекту (програми), тобто фізичні та/або юридичні особи, які отримають певну вигоду від розв’язання проблеми, визначеної Проектом. Сутність визначення цільової групи Проекту (отримувачів вигоди) полягає в тому, щоб обрати саме ту цільову групу (або кілька груп) серед усіх інших груп, існуючих у даному суспільному середовищі, які найбільше потерпають від проблеми, на розв’язання якої переважно спрямований Проект та/або може найбільше вплинути на характеристики цієї проблеми – зміст, структуру, масштабність, характер, соціальну значимість тощо.

 

 

IX. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА

 

Кожне питання має єдиний правильний варіант відповіді.

 

1  Питання.  Що є метою Конкурсу відповідно до Положення про Конкурс?
Варіанти відповіді:
1) відбір Проектів, що спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та які відповідають пріоритетам розвитку держави; 
2) відбір Проектів, що спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та які територіальні громади без сторонньої фінансової допомоги вирішити не в змозі;
3) відбір Проектів, що спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації Проектів.
 
2 Питання: Чи можуть місцеві державні адміністрації подати Проект (програму) для  участі у Конкурсі (стати учасником Конкурсу)?
Варіанти відповіді: 1) Ні; 2) Так.
 
3  Питання: Яких головних результатів очікує держава, проводячи Конкурс?
Варіанти відповіді:

1) - впровадження інноваційних ідей у практику місцевого самоврядування;

- розвиток інституту місцевого самоврядування як надійного та міцного фундаменту народовладдя у державі;

- обмін досвідом між територіальними громадами, що сприяє розвитку суспільства і побудові стабільної економіки держави.

2) - впровадження інноваційних ідей у практику місцевого самоврядування;

- розповсюдження «кращих практик» розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування;

- посилення співпраці місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями.

3) - вирішення проблем місцевих громад та адміністративно-територіальних одиниць, що подали Проекти;

- розповсюдження «кращих практик» розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування;

- підвищення рівня професійної кваліфікації органів місцевого самоврядування та наближення його до стандартів та вимог Європейської інтеграції, що має призвести до економічного зростання держави в цілому.

 

4 Питання: Які основні критерії застосовуються під час проведення оцінки та  експертизи Проектів (програм)?
 Варіанти відповіді:

1) Актуальність, Технологічність, Інноваційний потенціал, Реалістичність, Наявність показників успішності Проекту (програми),  Логічна несуперечливість складових Проекту одна одній, Розширення бази місцевого розвитку, Можливість поширення, Сталість, Фінансова обґрунтованість, Залучення додаткових фінансів, антикорупційність, Відповідність Проекту (програми) уніфікованим вимогам Методичного посібника;

2) Актуальність, Технологічність, Інноваційність, Можливість поширення результатів, Сталість, Фінансова обґрунтованість, Залучення додаткових фінансів;

3) Актуальність, Технологічність, Реалістичність, Наявність показників успішності Проекту,  Розширення бази місцевого розвитку, Інноваційний потенціал, Можливість поширення, Сталість, Фінансова обґрунтованість, Залучення додаткових фінансів.

 

5 Питання: Скільки Проектів (програм) може подавати на конкурс один Учасник?

Варіанти відповіді: 1) Будь яку кількість; 2) Один Проект; 3) Два Проекти.
 
6 Питання: Супровідна частина Проекту (програми), що подається на Конкурс, має містити наступні складові:
Варіанти відповіді:
1) Заява про участь у Конкурсі; Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу; Титульна сторінка Проекту; Перелік додатків;
2) Заява про участь у Конкурсі; Рішення учасника щодо затвердження Проекту та його подання на Конкурс; Реєстраційна картка - формуляр Проекту;  Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу;
3) Заява про участь у Конкурсі; Анотація Проекту; Реєстраційна картка - формуляр Проекту; Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу.
 
7 Питання: Які складові має містити Основна частина Проекту (програми)?
Варіанти відповіді:
1) Титульна сторінка Проекту, Сторінка «Склад Проекту», Анотація Проекту, Опис Проекту, Бюджет Проекту, Партнери та Виконавці,  Додатки;
2)  Сторінка «Склад Проекту», Анотація, Опис, Бюджет та Додатки Проекту;
3) Заява про участь у Конкурсі, Рішення учасника щодо затвердження Проекту та його подання на Конкурс, Реєстраційна картка - формуляр Проекту, Анотація Проекту, Опис Проекту, Бюджет Проекту, Партнери та Виконавці,  Додатки.
 
8 Питання: Хто має заповнювати Реєстраційну картку-формуляр Проекту (програми)?
Варіанти відповіді: 1) Дирекція Конкурсу під час реєстрації Проекту; 2) Розробник Проекту перед поданням Проекту; 3) Експертна комісія під час оцінювання Проекту.
 
9 Питання: Чи обов’язково надсилати до Дирекції Конкурсу разом із Проектом Таблицю самоконтролю Проекту (програми) на відповідність вимогам Конкурсу?
Варіанти відповіді: 1) Так; 2) Ні.
 
10 Питання: Вкажіть перелік змістовних аспектів, що мають бути висвітлені у Анотації Проекту (програми) відповідно до Методичного посібника?
 Варіанти відповіді:

1) назва Проекту; актуальність, мета та завдання Проекту, інноваційність, очікувані результати Проекту;

2) назва Проекту; актуальність Проекту; основна проблема Проекту; соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту; напрями інновацій у Проекті; перелік укрупнених заходів Проекту; очікувані результати Проекту; цільові групи Проекту; організації-партнери, співвиконавці Проекту; обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування;

3) Контекст і проблема Проекту, Мета та завдання Проекту, Досягнення мети та заходи Проекту, План-графік реалізації заходів Проекту, Очікувані результати Проекту, Сталість результатів Проекту, Мультиплікативність досвіду Проекту, Інновації Проекту.

 
11 Питання: Хто може стати учасником Конкурсу? 
Варіанти відповіді:
1) - Сільські селищні, міські голови;

- Сільські, селищні і міські ради та їх виконкоми;

- Районні та обласні ради;

- Всеукраїнські громадські чи благодійні організації;

- Органи самоорганізації населення;

- Договірні спільноти представницьких органів місцевого самоврядування;

2) - Сільські, селищні і міські ради;

- Районні, районні у містах, обласні ради;

- Органи самоорганізації населення;

- Верховна рада Автономної Республіки Крим;

- Договірні спільноти представницьких органів місцевого самоврядування;

3) -  Сільські селищні, міські голови; 

- Сільські, селищні і міські ради;

- Районні, районні у містах, обласні ради та відповідні місцеві державні адміністрації;

- Органи самоорганізації населення міст, де нема районних рад;

- Верховна рада Автономної республіки Крим;

- районні та обласні адміністрації.
 
12 Питання: Які аспекти необхідно висвітлити у Описі Проекту?
 Варіанти відповіді:
1) Основна проблема Проекту; Мета та завдання Проекту, Досягнення мети та заходи Проекту, Порядок реалізації заходів Проекту, Очікувані результати Проекту, Сталість результатів Проекту, Мультиплікація досвіду Проекту, Інновації Проекту; 
2) Контекст і проблема Проекту; актуальність Проекту; основна проблема Проекту; соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту; напрями інновацій у Проекті; перелік укрупнених заходів Проекту; очікувані результати Проекту; цільові групи Проекту; організації-партнери, співвиконавці Проекту; обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування;
3) Контекст і проблема Проекту, Мета та завдання Проекту, Досягнення мети та заходи Проекту, План-графік реалізації заходів Проекту, Очікувані результати Проекту, Сталість результатів Проекту, Мультиплікативність досвіду Проекту, Інновації Проекту. 
  
13 Питання: Чи залежить загальний   обсяг фінансування Проекту (програми) від категорії Учасника?
Варіанти відповіді:

1) Так, залежить; 2) Ні, не залежить; 3) Залежить опосередковано, через обмеження розміру максимального грантового фінансування для різних категорій Учасників.

 
14 Питання: Чи залежить обсяг державного співфінансування від категорії Учасника?
Варіанти відповіді:1) Так; 2) Ні.
 
15 Питання: Чи встановлені умовами проведення  Конкурсу обмеження щодо частки державного співфінансування Проекту (програми) відносно загальної вартості Проекту?
Варіанти відповіді: 1) Ні; 2) Так.
 
16 Питання: Яку частку співфінансування Проекту (програми) має залучити Учасник?
Варіанти відповіді: 1) Не менше 20%; 2) Не більше 20%; 3) Не менше третини вартості Проекту.
 
17 Питання: Учасник має забезпечити співфінансування Проекту (програми) виключно з власного місцевого бюджету?
Варіанти відповіді: 1) Так; 2) Ні.
 
18 Питання: Чи впливає обсяг адміністративних видатків на оцінку фінансової якості Проекту (програми)?
Варіанти відповіді: 1) Ні; 2) Так.

 

19 Питання:  Скільки партнерів має бути залучено до реалізації Проекту?
Варіанти відповіді:
1) Не менше двох (хоча б по одному від підприємницького та громадського секторів);
2) Не менше трьох (громада, на основі протоколу про загальні збори громади, та  хоча б по одному від підприємницького та громадського секторів); 
3) Наявність партнерів не є обов’язковою.
 
20 Питання: Яким чином підтверджується намір партнера щодо спільної реалізації Проекту (програми) співфінансувати Проект (програму)?
Варіанти відповіді:
1) Підписами керівника організації – Учасника Конкурсу та керівника Проекту на поданні Проекту на Конкурс;
2) Включенням співфінансування з боку партнера у розпис витрат у Бюджетних формах (графи „Організації- партнери”);
3) Підписом і печаткою партнера у Протоколі про наміри спільної реалізації Проекту (програми).
 

21 Питання:  Як має бути оформлено Проект (програму) для подання на Конкурс?

Варіанти відповіді:

1) Проект складається за формою єдиною для усіх грантових конкурсів в Україні, що забезпечує прозорість викладу Проекту;

2) Проект має відповідати  уніфікованій Формі подання Проектів (програм), недотримання якої не дозволяє Проекту (програмі) брати участь у Конкурсі;

3) Форма подання Проекту є рекомендованою, але не обов’язковою для застосування учасником Конкурсу. Учасник Конкурсу може використати її для оформлення Проекту за власним вибором.

 

22 Питання: На основі чого встановлюється розмір державного гранту для кожного переможця Конкурсу?

Варіанти відповіді:
1) Відповідно до фінансового запиту Учасника, актуальності та інноваційності Проекту, його складності та сталості результатів;  
2) В залежності від обґрунтованої в Проекті суми та можливостей співфінансування з боку Учасника;

3) Відповідно до обґрунтованого фінансового запиту Учасника, обсягів залученого Учасникам співфінансування та віднесення до однієї з визначених конкурсними умовами категорій учасників.

 

23 Питання: Яким  може бути максимальний розмір державного гранту в межах Конкурсу?

Варіанти відповіді: 1) 200 тис. грн; 2) 1,5 млн. грн; 3) 2 млн. грн.
 
24 Питання: Чи може бути профінансований запит Учасника на  державний грант у розмірі, меншому за встановлений конкурсними умовами для категорії, до якої належить Учасник?
Варіанти відповіді: 1) Ні; 2) Так; 3) Не регламентується конкурсними умовами.

25 Питання: Скільки Проектів (програм) від одного Учасника, які визначені переможцями Конкурсу, може бути профінансовано із державного бюджету?

Варіанти відповіді: 1) Стільки скільки увійшли за рейтингом до числа переможців; 2) Один Проект; 3) Два Проекти.

 

26 Питання: Яким чином Учасники дізнаються про помилки і причини не визначення  Проектів (програм) переможцями на Конкурсу?

Варіанти відповіді:

1) Учасник конкурсу після оголошення результатів може в будь-який робочий час у телефонному режимі або у письмовій формі отримати інформацію від Дирекції Конкурсу про причини не визначення його Проекту (програми) переможцем Конкурсу;

2) Дирекція Конкурсу надсилає листи Учасникам, що не стали переможцями, з детальним розбором усіх помилок та коментарями щодо можливості їх виправлення на майбутнє через 30 днів після оголошення результатів конкурсу протягом  60 днів

3) Причини не визначення  Проекту (програми) переможцем Конкурсу не коментуються і Учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються.

 
27 Питання: Чи може Учасник подати Проект (програму) не визначений переможцем Конкурсу поточного року на Конкурс наступного року?
Варіанти відповіді:
1)                              Ні, Проект (програма), не визначений переможцем Конкурсу поточного року вважається таким вже не може подаватися на Конкурс повторно;
2)                              Так, після повторного опрацювання і оновлення організаційних документів Проект (програма) може подаватися на наступний Конкурсний відбір. 
 

28 Питання: Чи може вважатися співфінансуванням з боку Учасника чи партнерів Проекту (програми) надання об’єкту нерухомості чи інші внески у не грошовій формі?

Варіанти відповіді:

1)  Співфінасуванням вважаються тільки безпосередні грошові внески;

2)  Внески у Проект у вигляді нерухомості чи інші не грошові внески можуть вважатися співфінасуванням, якщо фінансова оцінка таких внесків проведена і підтверджена у відповідності до чинного законодавства.

3) Будь-які форми внеску можуть бути самостійно оцінені та внесені до бюджету Проекту.

 

29 Питання: Чи повинен Учасник Конкурсу брати участь у співфінансуванні Проекту (програми)?    

Варіанти відповіді:

1)                Учасник має забезпечити співфінансування Проекту в розмірі не менше 20% від вартості всього Проекту. Але, він може забезпечити цю вимогу співфінансування не використовуючи власні кошти, а шляхом залучення коштів партерів;

2) Учасник не повинен брати участь у співфінансуванні Проекту. Конкурс забезпечує 100% покриття всіх витрат в межах Проекту;

3) Учасник не повинен забезпечити фінансування з місцевого бюджету у розмірі 20% від загальної вартості проекту.

 

30 Питання: Чи заборонено подавати на Конкурс тотожні Проекти (програми) від різних Учасників?

Варіанти відповіді: 1) Ні,  не заборонено; 2) Конкурс забороняє подавати тотожні Проекти.

 

31 Питання: Чи потрібно Учаснику Конкурсу складати Бюджет Проекту (програми) у частині видатків у разі, якщо він подає детальний локальний кошторис витрат Проекту (програми)?

Варіанти відповіді:

1) Учасник Конкурсу не складає бюджет Проекту, якщо він подає детальний локальний кошторис видів робіт по Проекту.

2) Надання локального кошторису не звільняє учасника від опрацювання видатків за відповідними заходами та статтями бюджету Проекту.

3) За рішенням учасника.

 

32 Питання: В яких випадках подається детальний локальний кошторис?

Варіанти відповіді:

1) Локальний кошторис обов’язково подається разом з  Проектом.

2) На вимогу дирекції Конкурсу.

3) Локальний кошторис слід подавати тоді, коли безпосередньо у бюджетних формах Проекту складно обґрунтовано та детально розписати видатки бюджету на будівельно-ремонтні не захаращуючи бюджетні форми.

 

33 Питання: Яким чином у Бюджеті Проекту (програми) визначається вартість придбання обладнання та матеріалів, необхідних для виконання Проекту (програми)?

Варіанти відповіді:

1) Здійснюється на основі попереднього вивчення декількох відповідних комерційних пропозицій, що мають додаватися до Проектної документації.

2) Зазначається приблизна ринкова вартість.

3) Закладається середньоринкова вартість з додаванням маржі на випадок інфляції та подорожчання обладнання та матеріалів.

 

34 Питання: Для чого потрібно підписувати Протокол про наміри спільної реалізації Проекту (програми)?

Варіанти відповіді:

1) Підписання Протоколу дозволяє задекларувати наміри партнерів Проекту реалізувати його спільними зусиллями.

2) У Протоколі фіксуються конкретні зобов’язання кожного з партнерів, які, у разі визначення Проекту (програми) переможцем Конкурсу, повинні перейти у відповідні зобов’язання партнерів за Протоколом.

3) Для закріплення за Партнерами обов’язків по виконанню певних видів робіт та з метою відповідного розподілення коштів Проекту між ними.

 

35 Питання: Чи можна подавати на Конкурс неостаточний Бюджет Проекту (програми) з тим щоб відкоригувати його після перемоги на Конкурсі?

Варіанти відповіді:

1) Вказана можливість не заборонена Умовами проведення Конкурсу.

2) Попередній бюджет Проекту доцільно корегувати під час його реалізації, відповідно до змін конкурентного середовища та нових обставин.

3) Ні, необхідно ретельно опрацьовувати форми бюджету, з максимальним розкриттям відповідної фінансової інформації, а на етапі виконання Проекту чітко дотримуватися фінансового плану при реалізації Проекту.

 

36 Питання: Чи враховується під час оцінки та експертизи Проекту (програми) з яких джерел фінансуються адміністративні видатки?

Варіанти відповіді:

1) Так, тому адміністративні видатки з коштів державного бюджету на реалізацію Проекту (програми) слід мінімізувати. Доцільно на них запланувати власний внесок або кошти партнерів.

2) Адміністративні видатки з коштів державного бюджету не допускаються.

3) При оцінці Проекту не враховується з яких джерел покриваються адміністративні видатки за Проектом.

 

37 Питання: З яких секторів Учасник Конкурсу може залучати партнерів до реалізації Проекту (програми)?

Варіанти відповіді:

1) Партнерами можуть бути тільки органи місцевого самоврядування та державної влади.

2) Партнерами можуть бути як органи місцевого самоврядування та органи державної влади, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

3) Партнерами можуть бути органи місцевого самоврядування, органи державної влади, суб'єкти підприємницької діяльності та громадські організації.

 

 

Таблиця ключів
 до питань для самоконтролю засвоєння змісту Методичного посібника

 

Питання

правильної відповіді

Коментар до відповіді

1

3

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18січня 2003 року № 64 (із подальшими змінами) «Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування … та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації»

2

1

Відповідно до розділу 1.3. «Мета, завдання, організаційні механізми та Учасники Конкурсу» Методичного посібника «Учасниками Конкурсу можуть стати органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради.

Але місцеві державні адміністрації можуть брати участь у реалізації Проекту в якості партнерів Проекту  (програми),або в якості керівника Проекту.

3

2

На поточному етапі розвитку країни  головними очікуваними результатами Конкурсу відповідно до розділу 1.3. «Мета, завдання, організаційні механізми та Учасники Конкурсу» Методичного посібника є:
- впровадження інноваційних ідей у практику місцевого самоврядування 
- розповсюдження «кращих практик» розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування

- посилення співпраці місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями

Усі інші названі і не названі у Питанні результати Конкурсу є бажаними і можливими, але не є головними.

4

3

Відповідно до підрозділу 2.4. «Критерії конкурсного відбору Проектів (програм)» Методичного посібника  основними критеріями конкурсного відбору Проектів є: Актуальність, Технологічність, Реалістичність, Наявність показників успішності Проекту (програми),  Розширення бази місцевого розвитку, Інноваційний потенціал, Можливість поширення, Сталість, Фінансова обґрунтованість, Залучення фінансів.

5

1

Відповідно до підрозділу 2.5. «Підготовка, порядок подання, реєстрації та розгляду Проектів (програм)» Методичного посібника «Кожний Учасник може подати будь-яку кількість Проектів (програм). У разі  визначення переможцями  декількох Проектів (програм) від одного Учасника, Дирекція Конкурсу погоджує з Учасником Проект (програму), який буде співфінансуватись за рахунок коштів державного бюджету»

6

2

Відповідно до розділу 3.1. «Складові Проекту (програми)» Методичного посібника «Супровідна частина включає чотири наступні складові: Заява про участь у Конкурсі; Рішення відповідної  ради щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс; Реєстраційна картка - формуляр Проекту; Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу».

7

1

Відповідно до розділу 3.1. «Складові Проекту» Методичного посібника Основна частина Проекту (програми) включає сім наступних складових: Титульна сторінка Проекту; Сторінка «Зміст Проекту»; Анотація Проекту; Опис Проекту; Бюджет Проекту; Партнери та Виконавці; Додатки

8

2

Відповідно до розділу 4.3. Методичного посібника «Реєстраційна картка – формуляр Проекту (програми) готується і подається Учасником як складова Проекту».

9

1

Відповідно до розділу 4.4. Методичного посібника «Таблиця самоконтролю має також бути надіслана до Дирекції Конкурсу, як складова Проекту (програми)» Зауважимо, що некомплектність поданої Проектної пропозиції, як і невідповідність її оформлення вимогам Конкурсу, може стати причиною відмови у її реєстрації, а значить і участі у Конкурсі.

10

2

Відповідно до розділу 5.3. Методичного посібника «Анотація є стислим викладенням Проекту (програми) у цілому»  і має містити 10 наступних рубрик: «назва Проекту; актуальність Проекту; основна проблема Проекту; соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту; напрями інновацій у Проекті; перелік укрупнених заходів Проекту; очікувані результати Проекту; цільові групи Проекту; організації-партнери, співвиконавці Проекту; обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування».

11

2

Відповідно до Положення про Конкурс (розділ «Мета, завдання, організаційні механізми та Учасники Конкурсу») Учасниками Конкурсу можуть бути органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради.

12

3

Відповідно до розділу 5.4. Методичного посібника в Описі Проекту (програми) має бути 8 наступних елементів: Контекст і проблема Проекту, Мета та завдання Проекту, Досягнення мети та заходи Проекту, План-графік реалізації заходів Проекту, Очікувані результати Проекту, Сталість результатів Проекту, Мультиплікативність досвіду Проекту, Інновації Проекту.

13

2

Відповідно до пункту 5.5.1. «Планування надходжень та видатків» розділу 5.5. «Бюджет Проекту (програми)» Методичного посібника: «Умовами Конкурсу не встановлені обмеження  щодо обсягу кошторису Проекту»

14

1

Державне співфінансування Проекту (програми) може відбутись тільки в межах розмірів грантів, встановлених для кожної категорії Учасників Конкурсу (розділ 2.1.«Категорії Учасників Конкурсу та максимальний розмір державного гранту» Методичного посібника) незалежно від обсягу кошторису Проекту (програми) Учасника

15

2

Відповідно до пункту 5.5.1. «Планування надходжень та видатків» розділу 5.5. «Бюджет Проекту» Методичного посібника: «Фінансування з державного бюджету може забезпечуватись у розмірі  не більше 80% загального Бюджету Проекту (програми)» в межах розмірів грантів, встановлених для кожної категорії Учасників у розділі 2.1. Методичного посібника

16

1

Відповідно до пункту 5.5.1. Методичного посібника співфінансування Проекту (програми) залучене Учасником  має складати не менше 20% загальної вартості Проекту (програми)

17

2

Відповідно до пункту 5.5.1. Методичного посібника залучене Учасником недержавне співфінансування може складатись як з коштів бюджету самого Учасника, так  і фінансових внесків  партнерів Проекту (програми). Вимога щодо забезпечення Учасником співфінансування Проекту (програми) не зобов’язує Учасника забезпечити співфінансування лише з власного бюджету

18

2

У Методичному посібнику у пункті 5.5.1. «Планування надходжень та видатків» розділу 5.5. «Бюджет Проекту (програми)» рекомендовано: «Адміністративні видатки з коштів державного бюджету на реалізацію Проекту (програми) слід мінімізувати. Велика частка адміністративних видатків, особливо, з коштів державного бюджету, негативно впливає на оцінку фінансового аспекту Проекту (програми)»

19

3

Конкурс не накладає обмежень на кількість і секторальну належність партнерів Проекту. Реалізація Проекту (програми) може здійснюватись Учасником навіть і без жодного партнера. В той же час, залучення партнерів у підготовці і реалізації Проектів позитивно  оцінюється при проведенні експертизи Проекту (програми) (див. Методичний посібник, розділ 5.6. «Партнери та виконавці Проекту (програми)»), оскільки одним із очікуваних результатів Конкурсу є: «посилення співпраці місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями».

20

3

Відповідно до розділу 5.6. «Партнери та виконавці Проекту (програми)» Методичного посібника усі наміри партнерів щодо взяття на себе відповідних зобов’язань за Проектом (програмою) підписуються та скріплюються печатками усіх партнерів. Підтвердження внесків партнерів у Протоколі про наміри вважається необхідною й виключною підставою для визначення їх джерелами фінансування й внесення у графу  «Партнери» у відповідних бюджетних формах Проекту (програми). Відсутність цієї складової  виключає можливість врахування заявлених внесків Партнерів у бюджет Проекту (програми).

21

2

Учасники  розробляють Проекти (програми)  відповідно до вимог Конкурсу, визначених нормативно-правовою базою, та з урахуванням положень цього Методичного посібника. Форма подання Проектів (програм) визначає перелік складових Проекту, послідовність їх розташування у Проекті, структуру та послідовність викладу Опису, Бюджету та інших складових Проекту, встановлює форми деяких складових. Учасники мають жорстко дотримуватись Форми подання Проектів. У разі недотримання цієї вимоги Проект (програма) не може бути зареєстрований як Учасник Конкурсу.

22

3

У розділі 2.1. методичного посібника наведено  категорії учасників Конкурсу та  максимальний розмір державного гранту за кожною категорією. Методичний посібник також встановлює мінімально необхідний обсяг співфінансування Проекту, що забезпечує Учасник.

23

3

Відповідно до розділу 2.1. « Категорії Учасників та максимальний розмір державного гранту» максимально можливий розмір державного гранту складає 2 млн. грн.

24

2

Умовами Конкурсу позитивно оцінюється максимальне залучення партнерських коштів та мінімальний фінансовий запит Учасника з державного бюджету. Також можуть бути не профінансовані необґрунтовані витрати по Проекту, особливо це стосується Проектів, фінансовий запит яких з державного бюджету перевищує 1 млн. грн.

25

2

Відповідно до Методичного посібника «Кожний учасник може подати будь-яку кількість Проектів, проте після завершення процедури оцінки до списку на фінансування з коштів фонду Конкурсу може бути включено не більше однієї пропозиції від одного учасника. У разі потрапляння до рейтингу переможців декількох Проектів від одного учасника, Дирекція  Конкурсу погоджує з Учасником назву Проекту, який включатиметься до переліку претендентів на фінансування з коштів фонду Конкурсу».

26

3

Відповідно до розділу 2.5. Методичного посібника «Причини, з яких проект не визначений Радою Конкурсу як переможець, Дирекцією Конкурсу не коментуються і Учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються».

27

2

Конкурс не встановлює обмежень на повторне подання Проекту, який не отримав державного співфінансування,  на конкурсний відбір наступного року.

28

2

Відповідно до пункту 5.5.2. Методичного посібника: «Участь у співфінансуванні заходів може декларуватися переважно у випадках планування безпосереднього здійснення грошових внесків. Внески у інших формах можуть оцінюватися виключно на підставах, визначених чинним законодавством. Наприклад, якщо йдеться про внесок у реалізацію Проекту (програми) у вигляді певного об’єкта (об’єктів) нерухомості, зазначений намір необхідно документально підтвердити копією відповідного державного акта на власність та копією офіційного акта оцінки».

29

1

Відповідно до Методичного посібника: «Співфінансування Проекту залучене учасником (як з власного бюджету так і з коштів партнерів) має складати не менше 20%. Чим більшу частку співфінансування мобілізує (залучить) учасник, тим більш вірогідною є його висока експертна оцінка».

30

1

Хоча Конкурс директивно не забороняє декільком громадам подавати ідентичні Проекти, але при виявленні такого факту лише один з таких Проектів може отримати державне спів фінансування. Такі випадки трапляються, коли Учасник залучає до підготовки Проекту недобросовісну організацію, яка свою розробку одночасно продає декільком Учасникам.

Тотожними або ідентичними вважаються Проекти, зміст яких співпадає майже по всіх основних показниках та характеристиках Проекту (особливо – щодо опису інноваційної пропозиції, а також напрямів використання коштів гранту),  окрім формальних даних щодо Заявника, Організацій-партнерів та виконавців

31

2

Відповідно до п.7.1 «Локальний кошторис» Методичного посібника: «Надання локального кошторису не звільняє учасника від ретельного опрацювання фінансових пропозицій за відповідними заходами та статтями видатків згідно з формами 1 та 2 бюджету Проекту. Локальний кошторис обґрунтовує та пояснює відповідні позиції бюджетних форм Проекту»

32

3

Відповідно до пункту 5.7.2. Методичного посібника: «Локальні кошториси складаються на окремі види робіт та витрат, необхідних при проведенні будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт. Основою для їх складання є робоча документація (креслення, відомості об’ємів будівельно-монтажних робіт і устаткування, пояснювальна записка) та діючі кошторисні нормативи і оптові ціни на устаткування, меблі та інвентар. Локальний кошторис слід додавати тоді, коли безпосередньо у бюджетних формах Проекту складно розписати видатки бюджету таким чином, щоб експерти могли їх сприйняти як обґрунтовані без перевантаження цих бюджетних форм зайвими деталями. Локальний кошторис обґрунтовує та пояснює відповідні позиції бюджетних форм Проекту (програми)»

33

1

Відповідно до пункту 5.7.2. Методичного посібника «Визначення у процесі підготовки Проекту вартості придбання обладнання та інших матеріальних цінностей, здійснюється на основі попереднього вивчення декількох відповідних комерційних пропозицій, що мають додаватися до Проектної документації.»

34

2

Відповідно до пункту 5.6.1. Методичного посібника «Протокол про наміри спільної реалізації Проекту» Методичного посібника: «У випадку залучення партнерів у склад Проектної пропозиції має бути включено Протокол про наміри спільної реалізації Проекту. Протокол є спільним для усіх партнерів і є результатом їх спільного рішення щодо участі у Проекті. Протокол про наміри містить інформацію, завдяки якій Експертна комісія має змогу точніше оцінити реалістичність здійснення Проекту та його співфінансування Партерами. До формування цього документа можуть залучатися усі сторони, які на добровільних засадах виявили бажання у будь-якій спосіб сприяти реалізації Проекту та його заходів»

35

3

Відповідно до пункту 5.5.2 «Рекомендації щодо складання бюджету Проекту» Методичного посібника «У разі досягнення Проектом (програми) межі прийнятності технічної (змістовної) якості Проекту (програми) до нього буде застосовано процедуру фінансового оцінювання. Головною підставою для одержання об’єктивної оцінки за фінансовою пропозицією слугують ретельно опрацьовані форми бюджету, з максимальним розкриттям відповідної фінансової інформації.»

36

1

Відповідно до п.5.1 «Планування надходжень та видатків» Методичного посібника: «Адміністративні видатки з коштів фонду Конкурсу за Проектом слід мінімізувати. Чим менша частка бюджету Проекту направлена на адміністративні видатки, тим менша вірогідність неефективних витрат Проекту, тим більша вірогідність позитивної оцінки якості фінансової частини Проекту. Велика частка адміністративних видатків, особливо  з коштів фонду Конкурсу, може негативно вплинути на оцінку фінансового аспекту Проекту і зменшити вірогідність перемоги на Конкурсі»

37

3

Відповідно до Методичного посібника: «Конкурс стимулює партнерство (а особливо, міжсекторне партнерство) у підготовці і реалізації Проектів. Однією з причин цього є те, що через партнерство до Проекту можуть бути залучені додаткові ресурси. Крім того, вважається, що партнерство у Проекті та різносекторність партнерів є певним запобіжником від нецільового використання коштів Проекту. Нарешті, спільна діяльність різносекторних партнерів дозволяє їм краще зрозуміти формат роботи один одного, взаємно збагатитися знаннями і досвідом»

 

 

 

 

 

X. КОНТАКТИ ДИРЕКЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

Адреса:  кімн.709,  бульвар Лесі Українки, буд. 26, корпус "А", м. КИЇВ, 01133

Контактний телефон:         (044) 284-60-86.

Веб-сайт: www.municipal.gov.ua.

 

 

Секретаріат Дирекції Всеукраїнського Конкурсу проектів та програм  розвитку місцевого самоврядування (кімн. 713)

Телефони: (044) 285-77-58, 286-46-48.

Факс: (044) 285-77-58.

E-mail: fond713@ukr.net

 

 [1]зазначенні обсяги державних грантів є пропозицією Дирекції Конкурсу і вносяться для затвердження рішенням Ради Конкурсу у вересні 2013 року для подальшого застосування у процедурі конкурсного відбору

[2] - включення нових 6 – ї та 7 – ї категорій Учасників та обсяги державних грантів для них розглядаються лише в якості пілотного впровадження в практику проведення Конкурсу.

[3] – Зазначається назва проекту (програми). У випадку подання Міжмуніципального Проекту (програми) перед словом Проект (програма) треба написати слово «міжмуніципальний».

[4]  – Зазначити використаний електронний носій (диск, флеш-карта тощо)

[5] –  Прізвище, ім’я, по-батькові керівника, назва посади та назва представницького органу, що подає Проект (програму). Якщо подається  Міжмуніципальний Проект (програма), то зазначаються аналогічні дані для всіх учасників, міжмуніципальний проект підписується та скріплюється печатками всіх Учасників.

[6]  – Повна поштова адреса для листування відповідно до чинних стандартів Укрпошти, що включає регіональний поштовий індекс.

[7]  – Телефони вказуються із включенням місцевого індексу, тобто мають включати 10 цифр (щоб можна було подзвонити не звертаючись до телефонних довідників).

[8]  – Дирекція використовує у випадку нагальної потреби зв’язку.

[9]  – Прізвище, ім’я, по-батькові, назва посади та назва установи, організації, підприємства, де працює керівник Проекту (програми).

[10]  – Включення цих положень розглядаються в якості пілотного впровадження в практику проведення Конкурсу.

[11]  - Див. 10

[12] Повна поштова адреса для листування відповідно до чинних стандартів Укрпошти, що включає регіональний поштовий індекс.

[13] Телефони вказуються із включенням місцевого індексу, тобто мають включати 10 цифр.

[14] Включно з назвою установи /організації

[15] Вказати номери тематичних напрямків відповідно до розділу  2.3. «Орієнтовна тематика Проектів (програм)» Методичного посібника. Якщо проект (програма) охоплює кілька тематичних напрямків, першим зазначається пріоритетний (той, що найбільше характеризується заходами проекту).

[16] Документ прошивається. У місці скріплення документу зазначається: «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ___ арк..». Далі ставиться підпис особи , уповноваженої завіряти такі документи, зазначається її прізвище, ініціали, та повна назва посади. Як правило засвідчує копію керівник установи.

[17]  – включення цих положень розглядаються в якості пілотного впровадження в практику проведення Конкурсу.

[18]  – сума рядків 4, 5, 6

[19]  – сума рядків 1, 2, 3

[20] – Повна поштова адреса для листування відповідно до чинних стандартів Укрпошти, що включає регіональний поштовий індекс.

[21] – Телефони вказуються із включенням місцевого індексу, тобто мають включати 10 цифр

[22]  –- Включення цих положень розглядаються в якості пілотного впровадження в практику проведення Конкурсу.

[23]  – те ж саме.

 

ДолученняРозмір
_metodichniy_posibnik.doc1.62 MБ

<< Назад