Зміни в законодавстві України

На виконання Закону України від 20.10.2014 N 1709-УІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування" (далі – Закон), який набрав чинності з 01 січня 2016 року, відповідно до положень якого органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо оформлення спадкових прав.

Вчинення таких нотаріальних дій, як видача свідоцтва про право на спадщину та/або свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя уповноважена, посадова особа органу місцевого самоврядування вправі здійснювати за певних умов. Така особа nовинна мати вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох  років,  пройти  nроmягом  року сmажування у державній нотаріальній конmорі або приватного нomapiyca, завершити навчання щодо роботи з єдиним та державними реєстрами, що функціонують в cucmeмі Мінісmерсmва юстиції України, та скласти іспит із спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України (підпункт 2 частини 2 Розділу І Закону).

Міністерством юстиції України з метою належної реалізації положень Закону розроблено накази:

- від 27.04.2015 № 606/5 «Про внесення змін до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіuі Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за  №473/26918;

- від 25.05.2015 № 779/5 «Про затвердження Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажvвання в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.05.2015 за №  602/27047;

- від 23.12.2015 № 2727/5 «Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній  конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав», зареєстрований у  Міністерстві юстиції України 25.12.2015 за № 1638/28083;

-  від 25.06.2015 № 1075/5 «Про затвердження Порядку проведення іспиту комісією з питань складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2015 за  № 760/27205;

- від 17.09.2015 № 1784/5 «Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування». зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1145/27590;

- від 23.12.2015 № 2728/5 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрований v Міністерстві юстиції України 25. 1 2.2015 за  № 1639/28084;

- від 11.11.2011 }№ 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за № 1298/20036.

Зазначені накази Міністерства юстиції України набирали чинності з дня набрання чинності вказаного Закону, тобто з 01.01.2016.

У разі виникнення додаткових питань, прошу звертатись у відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Волинській області (0332 784765, 784798).

Вказані нормативно-правові акти, інші акти законодавства та інформація, що стосуватиметься діяльності уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо оформлення спадкових прав, розміщенні на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Волинській області в рубриці "Нотаріат", підрубриці "Порядок оформлення спадщини уповноваженими особами органів місцевого самоврядування".