Загальний перелік регуляторних актів, прийнятих районною радою