Про забезпечення доступу до публічної інформації у Маневицькій районній раді

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 11.08.2011 № 62-р

 

Про забезпечення доступу до публічної

інформації у Маневицькій районній раді

 

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, частини 6 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання розпорядження голови районної ради від 07.07.2011 № 53-р „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Маневицькій районній раді”:

1. Затвердити Інструкцію з питань обліку, оформлення та розгляду запитів на публічну інформацію у Маневицькій районній раді (додається).

2. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Маневицькій районній раді (додається).

3.  Затвердити Систему обліку документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Маневицької районної ради  (додається).

4.  Працівникам виконавчого апарату районної ради, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради забезпечити облік рішень у відповідних журналах.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради.

 

Голова ради                                                              П.Р.Зінчук

 

Музичук 21170


 

СХВАЛЕНО

протокол ЕК

від 14.07.2011 № 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної ради

від 11.08.2011 № 62-р

 

 

Інструкція з питань обліку, оформлення та розгляду запитів на публічну інформацію у Маневицькій районній раді

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з питань обліку, оформлення та розгляду запитів на публічну інформацію у Маневицькій районній раді поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані районною радою відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до районної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до районної ради із запитом на  інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

поштою – на адресу: Маневицька районна рада, Незалежності, 30,
смт. Маневичі, 44600;

факсом – (03376) 22245;

телефоном – (03376) 21170;

електронною поштою – manevrada@ukrpost.ua;

спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію – кабінет начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради.

надання запитувачам необхідних форм запитів для оформлення у письмовому вигляді інформаційного запиту – кабінет начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради.

1.6. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради веде облік запитів на інформацію, здійснює їх попередній розгляд, контроль за дотриманням термінів їх задоволення.

1.7. Консультації щодо оформлення запиту можна отримати у загальному відділі та на офіційному веб-сайті районної ради у розділі „Публічна інформація”.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

 

2.1. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

2.2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення однієї з форм запиту на публічну інформацію, які затверджені розпорядженням голови районної ради від 07.07.2011 №53-р „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Маневицькій районній раді”:

- від фізичних осіб (додаток 1);

- від юридичних осіб (додаток 2);

- від об’єднань громадян (додаток 3).

2.3. Запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник загального відділу, який здійснює реєстрацію вхідних документів,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

3. Система обліку запитів на інформацію

3.1. Для ведення системи обліку запитів на інформацію використовується відповідний журнал реєстрації таких запитів, які систематизуються в окремій справі згідно номенклатури.

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до районної ради, незалежно від форми, приймаються централізовано загальним відділом виконавчого апарату районної ради та реєструються в установленому в районній раді порядку реєстрації вхідної кореспонденції.

3.4. Реєстрація письмового запиту на інформацію, отриманого електронною поштою, факсом здійснюється шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу та обліку запиту у відповідному журналі. Усні запити на інформацію – шляхом занесення їх до форми запиту на публічну інформацію з подальшим обліком у відповідному журналі.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації передаються на розгляд голови районної ради, який розглядає їх та визначає відповідальних працівників виконавчого апарату районної ради, у віданні яких знаходиться запитувана інформація.   

4.2. Після розгляду запитів головою районної ради, оригінал інформаційного запиту передається відповідальному виконавцеві для надання відповіді запитувачеві публічної інформації. Виконавець зобов’язаний  поставити свій підпис про отримання запиту в журналі обліку врученої кореспонденції.

4.3. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі.

4.4. Відповідь на запит (усно, телефоном, факсом, електронною поштою) надається відповідальним працівником виконавчого апарату районної ради, у віданні якого знаходиться запитувана інформація. Письмові відповіді на запити надсилаються загальним відділом виконавчого апарату районної ради в установленому порядку. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається у загальний відділ виконавчого апарату районної ради.

4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі,  в якій оформлено запит,  якщо запитувач  не  просить надати її у письмовій формі.

5. Строк розгляду запитів на інформацію

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

5.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загального відділу виконавчого апарату районної ради.

6. Плата за надання інформації

6.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

6.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється рішенням районної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Районна рада має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

– не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

– особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила  встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

– прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис.

 

7.3. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

– причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

– строк, у який буде задоволено запит;

– підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, виконавець запиту, вказаний у резолюції, протягом п’яти днів готує письмову відповідь про направлення цього запиту належному розпоряднику інформації, з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо розпорядник інформації невідомий, виконавець в установлений законом термін готує письмову відповідь про причину відмови у наданні інформації.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                  М.Ф.Борбич

 

 

СХВАЛЕНО

протокол ЕК

від 14.07.2011 № 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної ради

від 11.08.2011 № 62-р

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

 у Маневицькій районній раді

 

До службової інформації належать інформація, що міститься в документах:

– які  становлять  внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, службові записки, рекомендації, резолюції, звіти, акти, протоколи, матеріали конкурсів),  пов'язані з  розробкою  напряму діяльності районної ради і структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, з процесом  прийняття   розпоряджень і передують публічному обговоренню та прийняттю відповідних рішень;

– документи бухгалтерського обліку та звітності;

– документи з кадрових питань, що стосуються працівників виконавчого апарату районної ради.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                  М.Ф.Борбич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної ради

від 11.08.2011 № 62-р

 

 

СИСТЕМА ОБЛІКУ

 

документів, що містять публічну інформацію,

яка знаходиться у володінні Маневицької районної ради

 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною радою повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної ради.

 

№ з/п

Види публічної інформації

Система обліку публічної інформації

 1.  

Протоколи сесій районної ради, рішення районної ради

Журнал реєстрації рішень районної ради

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Протоколи засідань президії районної ради

(оформляє заступник голови районної ради)

 1.  

Рішення постійних комісій районної ради

Журнали обліку рішень постійних комісій

 

(здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради, які відповідальні за організаційне забезпечення діяльності постійних комісій)

 1.  

Протоколи, рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

Журнал реєстрації

 

 

 

(здійснює організаційний відділ районної ради)

 1.  

Розпорядження голови районної ради по основній діяльності

Журнал реєстрації

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Розпорядження голови районної ради по особовому складу

Журнал реєстрації

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Розпорядження голови районної ради про відпустки

Журнал реєстрації

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Розпорядження голови районної ради про відрядження, стягнення

Журнал реєстрації

 

(здійснює начальник

фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер)

 1.  

Вхідна документація

Журнал реєстрації

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Вихідна документація

Журнал реєстрації

 

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

 1.  

Звернення громадян

Журнал реєстрації

 

(здійснює головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради)

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                  М.Ф.Борбич