Районна цільова програма "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" на 2013-2014 роки

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від   25.04.2013   25/7

смт. Маневичі  

                                                                                        

 

Про Районну цільову програму "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" на 2013-2014 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Угоди про партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Маневицькою районною державною адміністрацією та Маневицькою районною радою від 16.05.2012 року, з метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських рад району, враховуючи рішення постійних комісій районної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму від 11.04.2013 №15/5, бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 17.04.2013 №21/4, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Районну цільову програму „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II” на 2013-2014 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням)  і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району. 

 

 

Голова ради                                                                       П.Р.Зінчук

 

Савчук 21782

Дата оприлюднення: 15.03.2013

 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 25.04.2013 №25/7

 

Районна цільова програма

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ"

на 2013-2014 роки (далі – Програма)

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Маневицька районна рада та Маневицька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва документа про  розроблення Програми

Рішення обласної ради від 21.06.2012 № 12/20 „Про Обласну цільову програму "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" на 2012-2013 роки”

3.

Розробник Програми

Маневицька районна рада

4.

Співрозробники Програми

Управління фінансів Маневицької районної державної адміністрації, Маневицький районний ресурсний центр громад

5.

Відповідальні виконавці Програми

Районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

Організації громад сіл, відібрані для участі у Проекті

7.

Термін реалізації Програми

2013-2014 роки

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, сільські

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

899336,0 грн.

9.1.

кошти обласного бюджету

213150,0 грн.

9.2.

кошти районного, сільських бюджетів

239328,0 грн.

9.3.

кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІ" (далі – Проект)

403200,0 грн.

9.4.

кошти громад

43658,0 грн.

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальні положення

 

Відповідно до Угоди про партнерство між Маневицькою районною державною адміністрацією, Маневицькою районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, підписаної 16 травня 2012  року, у Маневицькому районі розпочато проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" (далі за текстом – "Проект"), що співфінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі за текстом – "ПРООН").

Проект спрямований на стимулювання сталого соціального та економічного розвитку сільських територіальних громад району.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямовано заходи Проекту:

-   низький рівень самоорганізації та суспільної єдності в громадах;

- незадовільний рівень базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів);

- недостатність ресурсів для здійснення заходів, спрямованих на відновлення та сталий розвиток територій.

Проект поширюється на сільські території і передбачає впровадження мікропроектів у районі за двома напрямками:

1. Основна квота (відібрано 4 громади в Будківській, Годомичівській, Лісівській і Лишнівських сільських радах).

2. Розвиток використання альтернативних джерел енергії (є можливість впровадити мікропроекти у 2 громадах).

Учасниками Проекту є сільські громади з населенням до 10 тис. осіб (далі за текстом – "громади-учасниці"). Громади – учасники Проекту визначалися на конкурсних засадах шляхом рейтингової оцінки показників соціального та економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць за кожним напрямком реалізації Проекту відповідно до критеріїв, визначених Командою управління Проектом.

 

3. Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив (далі за текстом – "мікропроектів громад").

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, вирішуються шляхом:

- впровадження децентралізації управління територіями шляхом формування та розвитку мережі самоврядних організацій (далі за текстом – "громадських організацій"), здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами;

- покращення професійних навичок і знань представників громадських організацій та місцевих органів влади з метою запровадження та подальшого функціонування прозорої системи місцевого самоврядування за участю громадськості, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку територій та вирішенню місцевих проблем у сфері енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів) – шляхом реалізації мікропроектів громад;

- посилення інституційної спроможності громадських організацій та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку громади, методів управління та моніторингу в рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції Проекту;

- узагальнення та поширення практичного досвіду громад-учасниць Проекту в плануванні та прийнятті рішень за участю громадськості, підвищення соціальної активності та самоорганізації громади.

Поширення досвіду Проекту має на меті підтримати забезпечення сталого місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації, зміцнення демократії.

Програма охопить мешканців чотирьох громад-учасниць за основною квотою, що були відібрані для участі у Проекті в районі (с. Годомичі,                        с. Кам’януха, с. Лісове, с. Лишнівка). Ще чотири сільських ради: Четвертнянська, Чорнижівська, Великоведмезька, Новорудська включені до резервного списку.

Програма  також охопить мешканців двох громад-учасниць за напрямком використання альтернативних джерел енергії.

 

5. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- підтримка ініціатив організацій громад в рамках Проекту;

- проведення процедури спільного планування;

- здійснення практичної реалізації мікропроектів громад;

- посилення самоорганізації  усіх громад-учасниць Проекту;

- поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/ обслуговуючих кооперативів);

- запровадження системи ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту;

- посилення спроможності громад-учасниць та відповідних органів місцевої влади у сфері розроблення, управління та впровадження планів місцевого розвитку на основі партнерства між громадою та владою.

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити реалізацію Проекту в районі;

- підвищити рівень життя в сільських територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

- сприяти реалізації проектів громадських ініціатив, проведенню спільного моніторингу процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громад, місцевих органів влади;

- передати створені та поліпшені об’єкти інфраструктури у комунальну власність територіальних громад, а також створити сталі механізми управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

- поширити досвід самоорганізації сільського населення серед мешканців району.

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Програма передбачає використання механізму співфінансування за рахунок грантової підтримки з коштів Проекту, коштів місцевих бюджетів та за обов'язкової участі членів громади, приватного сектору (внесок – не менше 5% вартості мікропроекту), що дозволить громадам-учасницям отримати фінансові ресурси на реалізацію своїх ініціатив (до 2600 дол. США та не більше 20% від кошторису проекту громади за основною квотою, до 20 000 дол. США та не більше 70% від кошторису – на реалізацію проектів з альтернативних джерел енергії).

Співвідношення джерел фінансування Програми за напрямками наведене у таблиці:

 

Усього

 

Обласний, районний,  бюджети,

% участі

Інші джерела фінансування,

% участі

 

100% вартості проектів громад у 4 громадах-учасницях за основною квотою

75% вартості проектів громад

20% вартості проектів громад – (кошти Проекту), але не більше 2600 дол. США, що перераховуються на рахунок громадської організації у гривні за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди між ПРООН та громадською організацією.

Не менш ніж 5% вартості проектів – кошти членів громади

100% вартості проектів громад з альтернативної енергетики у 2 громадах-учасницях

25% вартості проектів громад

70% вартості проектів громад - (кошти Проекту), але не більше 20 000 дол. США, що перераховуються на рахунок громадської організації у гривні за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди між ПРООН та громадською організацією.

Не менш ніж 5 % вартості проектів – кошти членів громади

 

Рішення щодо переліку мікропроектів, що реалізовуватимуться громадами-учасницями, приймається Форумом місцевого розвитку, створеним рішенням голови районної ради. Організація роботи форуму місцевого розвитку здійснюється головою районної ради.

 

Згідно з вимогами Проекту, угоду про фінансування між ПРООН та громадською організацією може бути підписано за таких обставин:

- громадська організація забезпечує власний внесок у виконання проекту в грошовій формі, що становить не менше 5% від кошторису проекту та в натуральній формі у необмеженому обсязі (виконання робіт);

- районна, сільські ради зобов’язуються співфінансувати мікропроекти громадських організацій за рахунок бюджетних коштів;

- загальний внесок громадської організації та внесок за рахунок коштів місцевого бюджету повинен відповідати умовам Проекту за окремим напрямком;

- тематика мікропроектів повинна відповідати таким пріоритетним сферам, як: енергозбереження, водопостачання, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів).

Завдання та заходи з виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 2 до Програми.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми за напрямками та громадами наведені у додатку 3 до Програми.
Кошти обласного бюджету на реалізацію Програми отримуються у вигляді субвенції районному бюджету. Порядок надання і використання коштів районного бюджету визначає районна державна адміністрація.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації та щороку до 20 січня інформує голову районної ради та голову районної державної адміністрації про хід її виконання.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків і постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

Завдання та заходи Програми

 

1

2

3

4

5

6

7

Завдання Програми

Перелік заходів Програми

Строк виконання,

роки

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)  грн., 2013 рік

Очікувані

результати

 

Здійснення практичної реалізації мікропроектів громад

Підготовка проектної документації

2013

Районна державна адміністрація, сільські ради громадські організації – учасники Проекту

Районний, сільські бюджети

 

 

 

26194,0

Поліпшення базової місцевої інфраструктури в сфері охорони здоров’я, енергозбереження та енергоощадних технологій;

запровадження системи ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту.

Визначення підрядних організацій

2013

Громадські організації – учасники Проекту

 

 

Виконання робіт згідно з проектною документацією

2013

Громадські організації – учасники Проекту

Обласний, районний, сільські, бюджети; кошти організацій громад; кошти приватного сектору; кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ"

 

 

873142,0

Здача об’єктів в експлуатацію та передача новоствореної вартості на баланс балансоутримувача

2013-2014

Громадські організації

 

 

 

 

Разом:

899336,0

 

 
 
 
Додаток 2
до Програми
 
Ресурсне забезпечення Програми
 

Розподіл фінансових ресурсів за джерелами

 

Витрати на виконання Програми,  (грн.)

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

899336,0

обласний бюджет

213150,0

районний, сільський бюджети

239328,0

кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ"

403200,0

кошти членів громад

43658,0

 

 

 

 
Додаток 3
до Програми

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми за напрямками та громадами
                                                                                                                                                            (грн.)
 

Назва напрямів і громад (організацій громад)

Загальна вартість проектів

Виготовлення проектно-кошторисної документації (районний, сільський бюджети)

Oбсяг фінансування згідно проектною документацією

Кошти членів громади

Кошти ПРООН

Усього за рахунок бюджетних коштів

з них у 2013 році:

з обласного бюджету

з районного

бюджету

Всього

 

899336,0

 

26194,0

 

873142,0

 

43658,0

 

403200,0

 

426284,0

 

213150,0

 

213134,0

 

За  основною квотою  (4 громади), у т.ч.

428480,0

12480,0

416000,0

20800

83200,0

312000,0

156000,0

156000,0

- село Кам’януха  (Будківська громадська організація „Полісся”) реалізація      мікропроекту    „Впровадження енергозберігаючих заходів в селі Кам’януха шляхом реконструкції вуличного освітлення”

107120,0

3120,0

104000,0

5200,0

20800,0

78000,0

39000,0

39000,0

- село Годомичі (Годомичівська громадська організація „Вікторія”), реалізація  мікропроекту  „Енергозберігаючі  заходи  в ЗОШ  І-ІІІ  ступенів с. Годомичі”

107120,0

3120,0

104000,0

5200,0

20800,0

78000,0

39000,0

39000,0

- село Лісове  (Лісівська громадська організація „Стимул”),  реалізація      мікропроекту    „Енергозберігаючі       заходи    ЗОШ   І-ІІІ  ступенів с. Лісове” 

107120,0

3120,0

104000,0

5200,0

20800,0

78000,0

39000,0

39000,0

- село Лишнівка  (Лишнівська громадська організація „Злагода”), реалізація      мікропроекту    „Поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту

с. Лишнівка”

107120,0

3120,0

104000,0

5200,0

20800,0

78000,0

39000,0

39000,0

За напрямом використання альтернативних джерел енергії (2 громади), у т.ч.

470856,00

 

13714,0

 

457142,0

 

22858,0

 

320000,0

 

114284,0

 

57150,0

 

57134,0

 

- село Годомичі (Годомичівська громадська організація „Вікторія”), реалізація  мікропроекту  „Інноваційні енергоефективні заходи  в ЗОШ  І-ІІІ  ступенів с. Годомичі”

235428,0

6857,0

228571,0

11429,0

160000,0

57142,0

28575,0

28567,0

- село Лісове  (Лісівська громадська організація „Стимул”),  реалізація      мікропроекту    „Інноваційні енергоефективні заходи  в  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів с. Лісове” 

235428,0

6857,0

228571,0

11429,0

160000,0

57142,0

28575,0

28567,0

 

 

 

 

ДолученняРозмір
rayonna_cilova_programa_misceviy_rozvitok_oriientovniy_na_gromadu.doc97.5 КБ

<< Назад