Трудовий архів Маневицького району

Положення

про Трудовий архів Маневицького району

 

Місцева архівна установа (далі – Трудовий архів) створюється в Маневицькому районі для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, відповідно до статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та статей 22, 29 Закону України „ Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

1.Трудовий архів створюється за рішенням Маневицької районної ради і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень не заборонених законом.

2.Організаційно-правовий статус Трудового архіву визначається Маневицькою районною радою, залежно від покладених на архів завдань і обсягів роботи.

3.У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, кабінету Міністрів України, рішеннями Маневицької районної ради, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

З питань організації й методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами і методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України, державного архіву Волинської області, Маневицької районної ради.

4.Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова Маневицької районної ради та звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному відділу районної державної адміністрації.

5.Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою Маневицької районної ради.

6. Основними завданнями Трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документів, за погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації та Маневицькою районною радою, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на відповідній території;

- зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Маневицького району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

- приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування.

7.Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурою справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому порядку, вартості їх опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування - або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

- інформувати керівництво Маневицької районної ради про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

- надавати рекомендації підприємствам, установам, організаціям – джерелам комплектування – або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції  Трудового архіву;

- брати участь у засіданні експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- брати участь у нарадах, які проводить Маневицька районна рада, Маневицька районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія підприємств, установ, організацій району незалежно від форми власності, що ліквідуються (ліквідатор), Державний архів Волинської області, архівний відділ Маневицької районної державної адміністрації в разі розгляду на них питань роботи з документами.

7. Трудовий архів очолює керівник, який призначається і звільняється з посади відповідно до Закону України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”.

8.Керівник трудового архіву:

         - організовує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

         - розподіляє завдання між працівниками архіву, контролює їх виконання;

         - вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

         - проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

         - представляє архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

9. Чисельність та витрати на утримання Трудового архіву затверджується районною радою з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

10. Трудовий архів має печатку з надписом „ Маневицька районна рада Волинської області, Трудовий архів, „Для довідок”, має свій штамп і бланки.

 

 

С П И С О К      Ф О Н Д І В

 

 

   №

фонду

              НАЗВА ФОНДУ

    РОКИ

К-сть

справ

При

мітка

1

КСП ім. МІЧУРІНА

с. Будки Маневицький район

1953-2001

301

 

2

Маневицьке СПТУ-1 установи 302-42

смт Маневичі

1968-1993

88

 

3

ВАТ „Маневицький льонозавод”

с. Оконськ Маневицький район

1952-2000

119

 

4

ВАТ „Маневицький райагропостач”

смт Колки Маневицький район             

1986-2000

28

 

5

Редакція газети „Червоне село”

смт Колки Маневицький район

1945-1962

29

 

6

Промислова артіль „Червоний прапор”

смт Маневичі

1947-1959

17

 

7

Приватне підприємство „ПЛ”

смт Маневичі

1994-1997

9

 

8

Кооператив „ЕДЕЛЬВЕЙС”

смт Маневичі

1992-1993

9

 

9

Кооператив „НОВОСЕЛ”

с. Майдан-Липненський

Маневицький район

1990-1991

2

 

10

Маневицький завод продовольчих товарів

смт Маневичі

1945-2002

109

 

11

Мале підприємство „Будівельник”

смт Колки Маневицький район

1986-1996

11

 

12

ТзОВ „ Колківський молокопереробний завод”

смт Колки Маневицький район

1998-2005

2

 

13

Селянсько-фермерське

господарство „Бір”

    „БІР”   с. Старосілля Маневицький район

1999-2002

2

 

14

Селянсько-фермерське господарство „МИРНЕ”

с. Старий Чорторийськ

Маневицький район

2000-2007

2

 

15

МАНЕВИЦЬКИЙ ЛІСПРОМ

смт Маневичі

1944-1953

32

 

16

Заготівельна контора смт Колки

смт Колки Маневицький район

 

1948-1955

18

 

17

ВАТ „Маневицький маслозавод”

смт Маневичі

1944-2005

119

 

18

Мале підприємство „СЛ”

с. Прилісне Маневицький район

ос.скл.1991-2000

всього 1991-2001

27

36

 

19

Маневицький завод будматеріалів „ІСКРА”

с. Прилісне Маневицький район

1970-2006

43

 

20

Кооператив „Уповноважений Міністерства заготівель по Маневицькому району”

смт Маневичі

1944-1956

21

 

21

Коператив

„Агроторговий дім  Маневицький”

смт Маневичі

2000-2007

3

 

22

Кооператив „АГРОНАВТ”

смт Маневичі

1992-1994

14

 

23

Маневицький міжгосподарський комбікормовий завод

с. Острови Маневицький район

1975-2004

32

 

24

ТзОВ фірма „ДИНАСТІЯ”

смт Маневичі

1996-2003

6

 

25

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №25

смт Маневичі

2007

3

 

26

ТзОВ „Волтехпромсервіс”

смт Маневичі

2004

1

 

27

Сільське комунальне господарство с.Лишнівка

с. Лишнівка Маневицький район

2000-2007

29

 

28

Колківський консервний завод Волинської облспоживспілки

смт Колки Маневицький район

ос.скл.1954-2007

всього 1954-2008

132

161

 

29

Сільськогосподарський виробничий кооператив „Стохід”

с. Грузятин Маневицький район

ос.скл.1961-2007

всього 1961-2008

167

174

 

30

Сільське комунальне господарство с.Будки

с. Будки Маневицький район

2001-2008

2

 

31

Сільськогосподарський виробничий кооператив „Дружба”

с. Лісове Маневицький район

1949-2004

168

 

32

Колективне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка

с. Комарове Маневицький район

 

1960-2001

404

 

33

Колективне сільськогосподарське підприємство „ПОЛІССЯ”

с. Лишнівка Маневицький район

1948-2001

150

 

34

Товариство з обмеженою відповідальністю „СГВ”

смт Колки Маневицький район

2006-2008

11

 

35

Колективне сільськогосподарське підприємство імені Тельмана

с. Велика Ведмежка Маневицький район

1949-2001

347

 

36

Колективне сільськогосподарське підприємство „Галузія”

с. Галузія Маневицький район

1947-2000

245

 

37

Сільськогосподарський виробничий кооператив „Колос”

с. Кукли Маневицький район

1957-2001

325

 

38

Дочірнє підприємство „Вікторія” ТзОв „Маневичіагробуд”

смт Колки Маневицький район

1999-2009

42

 

39

Колективне сільськогосподарське підприємство „Україна”

с. Велика Осниця Маневицький район

1973-2002

256

 

40

Колективне сільськогосподарське підприємство імені „Батьківщина”

с. Нова Руда Маневицький район

1948-2000

213

 

41

Сільськогосподарський виробничий кооператив „Криничне”

с. Криничне Маневицький район

1965-2007

179

 

42

Маневицьке районне агропромислове відділення інвестицій та капітального будівництва „Райагроінвест”

смт Маневичі

1983-2002, 2004-2008

34

 

43

Мале підприємство „ВІРТ”

смт Маневичі

2001-2005

2

 

44

Сільськогосподарський виробничий кооператив „Урожай”

с. Кукли Маневицький район

2000-2005

8

 

45

АТВТ „Волиньрембуд” Маневицька ремонтно-будівельна дільниця

смт Маневичі

1962-1997

87

 

46

СтзОВ «Надстир’я»

смт Колки Маневицький район

2001-2010

26

 

47

Мале підприємство «Агросервіс»

смт Колки Маневицький район

1996-2002

2

 

48

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Боровичі»

с. Боровичі Маневицький район

1959-2011

366

 

49

Приватне підприємство «Юраст»

с. Криничне Маневицький район

2006, 2009

1

 

50

Приватне підприємство «Доміон Трейд» смт Маневичі

2009, 2011

2

 

51

Дочірнє підприємство ВАТ «Маневицьке РТП» Агрофірма «Роман»

смт Колки Маневицький район

ос.скл. 1999-2006

всього 1999-2006,

2011

17

19

 

52

Первинна організація ветеранів ВК-42

смт Маневичі

ос.скл.немає документів

всього 2004-2011

2

 

53

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Куликовицький»

с. Куликовичі Маневицький район

ос.скл.1949-2007

всього 1949-2007,2011

382

391

 

54

ТзОВ «ПОЛ-ОК»

смт Колки Маневицький район

2011

3

 

55

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Нове життя»

с. Чорниж Маневицький район

ос.скл.1956-2009

всього 1956-2009,2011

538

555

 

56

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Копилля»

с. Копилля Маневицький район

1959-2012

244

 

57

Рада сільськогосподарських виробничих кооперативів Маневицького району

смт Маневичі

ос.скл.немає

всього 2000-2002,

2009, 2012

4

 

58

ТзОВ «Рембуд-Сервіс»

смт Маневичі

1998,

2001-2006

17

 

59

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Яблунька»

с. Велика Яблунька Маневицький район

1949-2012

628

 

60

Маневицька районна державна насіннєва інспекція

смт Маневичі

1987-2012

10

 

61

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу №23

смт Маневичі

2012

990

(176

опечат.

ящиків)

 

62

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маневичі-АВТО транс»

смт Маневичі

2006-2011

11

 

63

Селянське фермерське господарство «Діброва»

с. Гораймівка Маневицький район

 

2000-2012

13

 

64

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Чарторийський»

с. Старий Чорторийськ Маневицький район

 

ос.скл.1955-2012

всього 1955-2013

735

742

 

65

Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Лесі Українки

с. Костюхнівка Маневицький район

ос.скл. 1955-2008

всього 1955-2009,2013

529

543

 

66

Приватне підприємство «Яструб-М»

смт Маневичі

ос.скл.2008-2009

всього 2008-2009,

2013

2

4

 

67

Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Суворова

с. Красноволя Маневицький район

1951-1953,

1956-1958,

1960,

1962-2013

569

 

68

Приватне підприємство «Берізка»

смт Маневичі

1988-1990

1995-2013

18

 

69

Маневицька районна санітарно-епідеміологічна станція

смт Маневичі

ос.скл.1970-1998

2000-2012

всього 1970-1998,

2000-2013

102

110

 

70

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Дослідна геологічна компанія»

с. Череваха Маневицький район

 

2000-2014

26

 

71

Окружна виборча комісія з позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року територіального виборчого округу №23

смт Маневичі

2014

6

 

72

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Кормін»

с. Гораймівка Маневицький район

 

1957-2014

535

 

73

Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 25 травня 2014 року територіального виборчого округу №23

смт Маневичі

2014

848

(202 опечат.ящики)

 

74

Фермерське господарство «ТИША»

с. Копилля Маневицький район

2009-2014

18

 

75

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Маяк»

с. Рудники Маневицький район

1950-2014

823

 

76

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Промінь»

с. Ситниця Маневицький район

ос.скл. 2000-2004

всього 2000-2004, 2011, 2013-2014

5

12

 

77

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Тельчі»

с. Тельчі Маневицький район

ос.скл.2001-2007

всього2001-2007,

2012-2016

8

14

 

78

Приватне Підприємство «Дикороси»

с. Прилісне Маневицький район

ос.скл. 2011-2014

всього 2011-2014,2016

2

12

 

79

Окружна виборча комісія з проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2014 року територіального виборчого округу №23

смт Маневичі

2016

810

(65 опечат. ящиків)

 

80

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Ю-ТРАНС-ОК»

смт Маневичі

ос.скл.  2011

всього 2011,2015

2

5

 

 

 

 

 

 

81

Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року одномандатного

виборчого округу №23

смт Маневичі

2019

824

(180 опечат. ящиків)

 

82

Маневицька районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу

смт Маневичі

ос. скл.1965-2002

всього 1998,2003,

2013,2019

46

 

83

Мале підприємство «МБО»

смт Маневичі

ос. скл. 1995-1999

1

 

Всього фондів, які знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві Маневицького району – 83 /вісімдесят три /.

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного                 Г.В. Черчик

забезпечення діяльності районної ради                                      

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2014 РІК    

 

         В Трудовому архіві Маневицького району по 73 фондах перебуває на зберіганні 10578 од.зб., з них 8351 справа - документи з особового складу, 251 справа – управлінська документація, 1976 од.зб – тимчасового зберігання, а також виборча документація тимчасового строку зберігання  (176 опечатаних ящики, зокрема бюлетені, списки виборців) по фонду №61 «Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року одномандатного виборчого округу №23» та (202 опечатаних ящики, зокрема бюлетені, списки виборців) по фонду №73 «Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року одномандатного виборчого округу №23».

Постійно здійснюється робота з документами, які знадходяться на зберіганні, та потребують додаткового впорядкування. 

        На постійне зберігання прийнято 626 справ з особового складу, 38 справ тривалого терміну зберігання (управлінська документація) та 879 справ тимчасового терміну зберігання. Трудовий архів поповнився ще на шість фондів: Приватне підприємство «Берізка» (смт Маневичі), Маневицька районна санітарно-епідеміологічна станція (смт Маневичі), Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідна геологічна компанія» (смт Маневичі),  Окружна виборча комісія з позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року територіального виборчого округу №23 (смт Маневичі), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Кормін» (с. Гораймівка) та Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року територіального виборчого округу №23 (смт Маневичі).          

             Виконано  622 запити соціально-правового характеру.  Найбільша кількість запитів надходить щодо надання інформації про нарахування заробітної плати (317), частина про підтвердження трудового стажу (189), про вироблений та встановлений мінімум людиноднів (116), Крім того, надавалися відповіді на запити управлінь,установ та організацій, що надходили до архіву. 

        На постійному контролі перебувають підприємства та кооперативи, що ліквідувались або знаходяться на стадії ліквідації. Трудовим архівом надаються консультації керівникам, бухгалтерам підприємств щодо оформлення справ, складання описів на документи, що підлягають передачі до архівної установи.

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань

юридичного забезпечення діяльності                                          Г.В.  Черчик

районної ради

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2015 РІК 

            

             В Трудовому архіві Маневицького району по 76 фондах перебуває на зберіганні 11431од.зб., з них 9168од.зб. документи з особового складу, 271од.зб.тривалого зберігання (управлінська документація), 1992 од.зб – тимчасового зберігання, а також виборча документація тимчасового строку зберігання  (176 опечатаних ящики,зокрема бюлетені, списки виборців) по фонду №61«Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року одномандатного виборчого округу №23» та (202 опечатаних ящики, зокрема бюлетені, списки виборців) по фонду №73 «Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року одномандатного виборчого округу №23».     

Серед документів, які перебувають на зберіганні в Трудовому архіві, були відібрані справи, які потребували додаткового оправлення і підшивання.Всього відремонтовано, оправлено та підшито 129 справ за 1965-1969,1973-1977 роки.

Прийнято на зберігання документи ліквідованого Фермерського господарства «Тиша» (с. Копилля), Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Промінь» (с. Ситниця) та Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Маяк» (с. Рудники).Всі справи новоприйнятих фондів було по-новому впорядковано, оправлено та підшито для подальшого зберігання.

Закартоновано всі прийняті на зберігання документи у кількості 853 од.зб. На постійне зберігання прийнято 817 справ з особового складу, 20 справ тривалого терміну зберігання (управлінська документація) та 16 справ тимчасового терміну зберігання.

Протягом року перевірено наявність справ по Фонду №29 – СВК «Стохід», Фонду №31 -  СВК «Дружба», Фонду №56 -  СВК «Копилля»та Фонду №38 – Дочірнє підприємство «Вікторія» ТзОВ «Маневичіагробуд». Всього перевірено 628 справ.

У 2015 році здійснювалося удосконалення описів ФГ «Тиша», СВК «Маяк» та СВК «Промінь». Три описи з особового складу у кількості 817 справ, три описи тривалого терміну зберігання (управлінська документація) у кількості 20 справ та два описи тимчасового терміну зберігання у кількості 16 справ.

         Подано та погоджено засіданням експертної комісії документи по трьох новоприйнятих фондах.

Виконано 809 запитів соціально-правового характеру, з них – 809 з позитивним результатом. Найбільша кількість запитів надходила щодо надання інформації про нарахування заробітної плати (476), частина про підтвердження трудового стажу (153), про вироблений та встановлений мінімум людиноднів (180). Крім того, надавалися відповіді на запити Ківерцівського  РВ УМВС України у Волинській області, Камінь-Каширського  РВ УМВС України у Волинській області, Маневицького  РВ УМВС України у Волинській області, Прокуратури Маневицького, Любешівського районів, Управлінь Пенсійного фонду України, Управлінь соціального захисту населення та Центрів зайнятості Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського, Любешівського районів та інших установ, підприємств та організацій  щодо документів, які знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві. 

На особистому прийомі побувало 93 особи. Для вирішення усних запитів громадян надавалася допомога у пошуку документів підприємств, установ, організацій району, надавалися роз’яснення щодо місця зберігання необхідної документації.

На постійному контролі перебувають підприємства та кооперативи, що ліквідувались або знаходяться на стадії ліквідації. Трудовим архівом надаються консультації керівникам, бухгалтерам підприємств щодо оформлення справ, складання описів на документи, що підлягають передачі до архівної установи.

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного

забезпечення діяльності районної ради                                    Г.В. Черчик                                    

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2016 РІК

            

За майже десятирічну діяльність Трудового архіву Маневицького району, який функціонує з 2007 року при Маневицькій районній раді було прийнято на зберігання  12266  справ по 80 підприємствах, установах та організаціях, що функціонували в районі та на цей час ліквідовані. Серед них 25 сільськогосподарських виробничих кооперативів та колективних господарств, 6 заводів, приватні підприємства, фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю. Крім того у нашій архівній установі на зберіганні знаходиться виборча документація тимчасового строку зберігання  (всього 443 опечатаних ящики, зокрема бюлетені, списки виборців).

У 2016 році на зберігання до Трудового архіву було прийнято документи сільськогосподарського виробничого кооперативу «Тельчі» (с. Тельчі Маневицького району), Приватного підприємства «Дикороси» (с. Прилісне Маневицького району), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-ТРАНС-ОК» (смт Маневичі) та документи Окружної виборчої комісії з проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року територіального виборчого округу №23 (смт Маневичі). Всі новоприйняті справи було оправлено, підшито та закартоновано згідно вимог. Всього прийнято на подальше зберігання 835 од.зб.

Не вирішеним на сьогоднішній день залишається питання оформлення та збереження документів СВК «Нива» (с. Прилісне Маневицького району), СВК «Жовтень» (с.Четвертня Маневицького району), Маневицької меблевої фабрики та ВАТ «Маневицьке РТП (смт Колки Маневицького району). Адже жителі нашого району, які працювали на зазначених підприємствах не мають змоги віднайти достовірну інформацію про підтвердження стажу роботи, нарахування заробітної плати чи витягів з наказів про прийняття та звільнення з роботи, так як голови ліквідаційних комісій не здійснюють належного догляду за схоронністю документів та не завершують процедуру ліквідації роками. Документи за якими стоять долі людей, їхня праця, псуються у не пристосованих приміщеннях. Працівником архіву постійно проводиться робота щодо передачі документів до архівної установи, але на цей час документи зазначених підприємств на зберігання не передано.

         У 2016 році Трудовим архівом Маневицького району виконано 1012 запитів соціально-правового характеру, з них – 1011 з позитивним результатом по наявних документах. Один запит було направлено з рекомендацією звернутися за місцем зберігання документів. Найбільша кількість запитів надходить щодо надання інформації про нарахування заробітної плати (430), частина про підтвердження трудового стажу (276), про вироблений та встановлений мінімум людиноднів (306). У минулому році збільшилася кількість заяв від жителів нашого району  щодо надання архівних витягів з протоколів щодо розпаювання майна по ліквідованих кооперативах. Крім того, надавалися відповіді на запити установ, підприємств та організацій  щодо документів, які знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві. На особистому прийомі побувало 98 осіб.

Протягом року проводилась робота щодо перевіряння наявності справ, що знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві Всього перевірено 773 справи.

Здійснювалося удосконалення описів новоприйнятих фондів. Проводився ремонт документів, які потребували оправлення та підшивання. Всього відремонтовано 129 справ.

Працівником архіву постійно надається допомога у пошуку документів та місця їх зберігання. Проводяться консультації з головами ліквідаційних комісій підприємств, установ та організацій, що знаходяться на стадії ліквідації, щодо збереження документів соціально-правового значення та передачі їх на зберігання до Трудового архіву Маневицького району.

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного

забезпечення діяльності районної ради                                           Г.В. Черчик                                     

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2017 РІК

 

Одним з основних завдань роботи Трудового архіву є забезпечення збереження соціально значущих документів для захисту соціальних прав громадян. Адже відомості, які надаються трудовим архівом, необхідні для підтвердження стажу роботи, нарахування пенсії за віком та пенсії по інвалідності, для  перерахунку пенсії при втраті трудової книжки, при втраті годувальника, отримання підтверджуючих документів про виділення майнового паю виданого громадянам при ліквідації  сільськогосподарського кооперативу та інше.

На зберіганні в архіві перебувають документи 80 підприємств, установ та організацій, що діяли на території Маневицького району та на цей час ліквідовані. Всього по 80 фондах зберігається 12266 справ, з них: 9186 справ документи з особового складу (кадрових питань), 284 справи тривалого зберігання (управлінська документація), 2796 справ тимчасового зберігання, а також 443 опечатаних ящики виборчої документації Окружної виборчої комісії №23.

Постійно проводиться робота з документами, що знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві. Справи, які потребують додаткового оправлення і підшивання по новому підшиваються та впорядковуються. У 2017 році  було оправлено та підшито для подальшого зберігання 126 справ за 1966-1970, 1972-1979, 1982, 1985 роки.

У зв’язку з запровадженням пенсійної реформи в Україні значно збільшилась кількість запитів громадян щодо отримання архівних довідок про нарахування заробітної плати для перерахунку розміру пенсій. Трудовим архівом у 2017 році виконано 882 запити соціально-правового характеру, з яких  880 вирішено позитивно, а два запити від юридичних осіб було направлено з рекомендацією звернутися за місцем зберігання документів. Найбільше видано архівних довідок з інформацією нарахування заробітної плати (519), частина про підтвердження трудового стажу (212) та про вироблений та встановлений мінімум людиноднів (151). Надавалися відповіді на запити управлінь Пенсійного фонду України, управлінь соціального захисту населення та центрів зайнятості Маневицького, Ківерцівського районів та інших установ, підприємств та організацій  щодо документів, які знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві.

Здійснюються заходи щодо перевіряння наявності справ документів.  Зважаючи на те, що документи постійно використовуються в роботі працівником, здійснюється контроль за наявністю справ по документах, що знаходяться на зберіганні. Так у 2017 році проводились перевіряння справ по Фонду №36 – Колективне сільськогосподарське підприємство «Галузія», по Фонду №39 - Колективне сільськогосподарське підприємство «Україна», по Фонду №68 Приватне підприємство «Берізка» та по Фонду №69 – Маневицька районна санітарно-епідеміологічна станція.  Всього перевірено 629 справ.

Для вирішення усних запитів громадян надається допомога у пошуку документів підприємств, установ, організацій району, надаються роз’яснення щодо місця зберігання необхідної документації.

         На постійному контролі перебувають підприємства, установи та кооперативи, що ліквідувались або знаходяться на стадії ліквідації, надаються консультації керівникам, бухгалтерам підприємств щодо оформлення справ, складання описів, актів  на документи, що підлягають передачі до архівної установи.

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного

забезпечення діяльності районної ради                                             Г.В. Черчик

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2018 РІК

 

          Трудовий архів Маневицького району працює за річним планом-звітом розвитку архівної справи. Штат архівної установи нараховує одну одиницю.

В Трудовому архіві Маневицького району по 80 фондах перебуває на зберіганні 12266 од.зб., з них 9186 од.зб.,  документи з особового складу, 284 од.зб. тривалого зберігання (управлінська документація), 2796 од.зб. тимчасового зберігання, а також виборча документація тимчасового строку зберігання.

Серед документів, що знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві, було відібрано справи, які потребували додаткового оправлення і підшивання, всього відремонтовано 88 аркушів справ за 1956-1958,1961-1963,1988-1991 роки.

За звітний період було оправлено та підшито для подальшого зберігання 129 справ за 1958-1962,1969-1970,1973,1975-1977,1979-1988 роки.

У 2018 році працівником архіву надавались консультації та проводилась робота з підприємствами та кооперативами, які знаходяться на стадії ліквідації щодо впорядкування та прийняття документів на зберігання.

          Перевірено наявність справ по Фонду №4 – ВАТ «Маневицький райагропостач» смт. Колки Маневицький район, Фонду №5 – Редакція газети «Червоне село» смт Колки Маневицький район, Фонду №6 – Промислова артіль «Червоний прапор» смт Маневичі, Фонду №7 – Приватне підприємство «ПЛ» смт Маневичі, Фонду №8 – Кооператив «Едельвейс» смт Маневичі, Фонд №9 – Кооператив «Новосел» с. Майдан-Липненський Маневицький район, Фонду №32 – Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка с. Комарове Маневицький район, Фонду 34 – Товариство з обмеженою відповідальністю «СГВ» смт Колки Маневицький район, Фонду №35 – Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Тельмана с. Велика Ведмежка Маневицький район, Фонду №43– Мале підприємство «Вірт» смт Маневичі, Фонду № 48 – Сільськогосподарський виробничий кооператив «Боровичі» с. Боровичі Маневицький район, Фонду №50 – Приватне підприємство «Доміон Трейд» смт Маневичі, Фонду №53 –  Сільськогосподарський виробничий кооператив «Куликовицький с. Куликовичі Маневицький район, Фонду №54 – ТзОВ «ПОЛ-ОК» смт Колки Маневицький район. Всього перевірено 1620 справ  (додаток №2).

Протягом звітного періоду, виконано 728 запитів соціально-правового характеру, з них – 725 з позитивним результатом, три запити від юридичних осіб було направлено з рекомендацією звернутися за місцем зберігання документів. Найбільша кількість запитів надходить щодо надання інформації про нарахування заробітної плати (439), частина про підтвердження трудового стажу (201), про вироблений та встановлений мінімум людиноднів (88). Крім того, надавалися відповіді на запити управлінь Пенсійного фонду України, управлінь соціального захисту населення та Центрів зайнятості Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського, Любешівського районів та інших установ, підприємств та організацій  щодо документів, які знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві. 

На особистому прийомі побувало 82 особи. Для вирішення усних запитів громадян надавалася допомога у пошуку документів підприємств, установ, організацій району, надавалися роз’яснення щодо місця зберігання необхідної документації.

         На постійному контролі перебувають підприємства та кооперативи, що ліквідувались або знаходяться на стадії ліквідації. Трудовим архівом надаються консультації керівникам, бухгалтерам підприємств щодо оформлення справ, складання описів на документи, що підлягають передачі до архівної установи.

 

Головний спеціаліст відділу з питань

юридичного забезпечення

діяльності районної ради                                                    Г.В. Черчик

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2019 РІК

 

        Трудовий архів Маневицького району працює за річним планом-звітом розвитку архівної справи. Штат нараховує одну одиницю, працює один працівник.

        Звіт про виконання плану розвитку архівної справи відображає основні напрямки і показники діяльності Трудового архіву відповідно до плану розвитку архівної справи на 2019 рік.

 

  1. Організаційна та правова робота

 

           Трудовий архів Маневицького району був створений відповідно до рішення Маневицької районної ради від 23.12.2005 року №24/21 «Про утворення Трудового архіву  Маневицького району», для централізованого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, які припинили свою діяльність шляхом ліквідації.

Трудовий архів Маневицького району знаходиться за адресою:44601, смт Маневичі, вул. Незалежності 30, тел.2-10-66, E-mаil: manevrada@gmail.com, та діє в структурі Маневицької районної ради і не надає послуг на договірних засадах, працівників госпрозрахункової групи в названому архіві немає. Відповідальною за ведення Трудового архіву Маневицького району є посадова особа органів місцевого самоврядування. Трудовий архів підпорядковується Маневицькій районній раді та державному архіву Волинської області.  Графік роботи архіву: понеділок-четвер з 08.00 до 17.15 год., п’ятниця з 08.00 до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год., вихідні дні субота, неділя.

 

  1. Розвиток архівної справи

 

У 2019 році прийнято на зберігання документи  Фонду №81- Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року одномандатного виборчого округу №23. Всього прийнято 824 справи та 180 опечатаних ящиків. З них 25 од.зб. справи з кадрових питань (особового складу).

Експертною комісією архівного відділу Маневицької райдержадміністрації схвалено один опис з кадрових питань (особового складу) за 2019 рік по новоприйнятому фонду.

Серед документів, що знаходяться на зберіганні в Трудовому архіві, було відібрано справи, які потребували додаткового оправлення і підшивання, всього у 2019 році відремонтовано 87 аркушів. За звітний період, було оправлено та підшито для подальшого зберігання  124 справи.

У 2019 році закартоновано справи з кадрових питань (особового складу) по Фонду №81.

Перевірено наявність 2558 справ по фондах, що знаходяться на зберіганні за звітний період. На особистому прийомі у 2019 році побувало 76 осіб.

Протягом звітного періоду, виконано 921 запит соціально-правового характеру, з них – 919 з позитивним результатом.

У 2019 році 2 запити від юридичних осіб було направлено з рекомендацією звернутися за місцем зберігання документів.

 

Головний спеціаліст відділу з питань

юридичного забезпечення

діяльності районної ради                                                   Г.В. Черчик