Виконання положень ЗУ "Про запобігання корупції" за 2017-2020 роки

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від   10.01.2014   №  30/8

смт. Маневичі  

 

 

Про внесення змін в структуру

виконавчого апарату районної ради

 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції" районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Ввести в структуру виконавчого апарату районної ради посаду радника голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції.

 

2. Внести зміни у структуру і чисельність відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради, затверджену рішенням районної ради  від 23.12.2005 №24/22 "Про внесення змін в структуру виконавчого апарату районної ради",  вилучивши пункт 3 "спеціаліст – 1".

 

 

 

 

Голова ради                                                                П.Р.Зінчук

 

Веремчук 21272

Дата оприлюднення: 31.12.2013

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

 

від 20.12.2017  №23-рос

Про окремі питання запобігання та виявлення корупції

 

Відповідно до пункту 10 частини 6, частини 7 статті 55, статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, зважаючи на наявність вакантної посади радника голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції, враховуючи необхідність забезпечення виконання положень Закону України "Про запобігання корупції", враховуючи згоду  Бідуна І.М.:

Визначити до моменту призначення відповідної посадової особи відповідальним за реалізацію антикорупційного законодавства у районній раді начальника відділу з питань юридично забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М.

 

Голова ради                                                                          А.М.Мельник

 

 

Марчук21066

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 20.12.2017 58

 

 

Про організацію роботи щодо

своєчасності подання суб’єктами

декларування електронних декларацій

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, з метою забезпечення своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування:

 

1. Затвердити перелік посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради, які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 1).

2. Ознайомити посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради з вимогами статей  3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції".

3. Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, які зазначені у додатку 1 цього розпорядження, надати інформацію начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради про відповідне ознайомлення за формою, що додається (додаток 2) у термін до 01 січня 2018 року.

4. Затвердити перелік посад керівників комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 3);

5. Доручити начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради:

5.1. підготувати та надіслати депутатам районної ради сьомого скликання, керівникам комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району), лист-повідомлення щодо необхідності своєчасного подання електронних декларацій суб’єктів декларування;

5.2. провести перевірку факту подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://public.nazk.gov.ua/);

5.3. у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування повідомити Національне агентство упродовж 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого факту шляхом надсилання повідомлення (додаток 4) на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Бідун 21170

 

Д о д а т о к  1

до розпорядження голови районної ради  від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Перелік

посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради,

які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Голова районної ради

 

Заступник голови районної ради

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Радник голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції

 

Радник з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 

Радник з питань зв’язків з органами місцевого самоврядування

 

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

 

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер

 

Начальник організаційного відділу районної ради

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

 

 

Д о д а т о к  2

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 №58-р

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про ознайомлення з вимогами подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Я, __________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

ознайомлений з вимогами статей 3, 45 – 521 Закону України "Про запобігання корупції"; статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та статтею 3661 Кримінального кодексу України.

 

 

 

"___" _____________ 2017 р.

________________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

Д о д а т о к  3

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Перелік

посад керівників  комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Головний лікар Маневицької центральної районної лікарні

 

Головний лікар  Колківської  районної лікарні

 

Головний лікар Маневицького районного центру первинної медико-санітарної допомоги

 

Завідувач комунальної центральної районної аптеки

 

Директор Маневицької районної друкарні

 

Редактор Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба"

 

Директор Маневицького комунального госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства

 

Редактор Маневицької районної редакції проводового радіомовлення

 

Начальник комунального підприємства "Маневицька група по організації харчування дітей в шкільних закладах району"

 

Начальник комунального підприємства "Маневицький  райсількомунгосп"

 

Д о д а т о к  4

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

__________ № ____

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту

________________________________________________________________

(неподання чи несвоєчасного подання)

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме  _________________________________  за 201__ рік

                                                               (тип декларації)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування)

____________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________,

(адреса зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування

 (згідно з паспортними даними))

 

який(а) працює___________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,

іншої юридичної особи публічного права)

 

на посаді ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повна назва посади)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

_________________________________

_______________

_________________

(керівник уповноваженого

підрозділу / уповноважена особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15.05.2018 № 21/1                                                                                  

 

Про організацію роботи щодо своєчасності

подання суб’єктами декларування електронних

декларацій та дотримання антикорупційного

законодавства України

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження голови районної ради від 20 грудня 2017 року № 58-р "Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій", розглянувши подання Маневицької місцевої прокуратури від 03 травня 2018 року № 36-1115вих-18 та № 36-1116вих-18 (в порядку частини 3 статті 65 Закону України "Про запобігання корупції"), зважаючи на те, що адміністративні правопорушення частини 1 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", а саме несвоєчасне подання електронних декларацій за звітний період 2016 року, аналізуючи результати перевірки факту подання електронних декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Ноціонального агентства з питань запобігання корупції (http://public.nazk.gov.ua/ ), а саме своєчасності подання електронних декларацій  суб’єктами декларування у 2018 році за звітний період 2017 року, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію  голови постійної комісії Базарнової А.В. про подання Маневицької місцевої прокуратури від 03 травня 2018 року за № 36-1115вих-18 та № 36-1116вих-18 взяти до відома.

 

2. Інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України взяти до відома.

 

3. Враховуючи вжиті на кінець 2017 початку 2018 років заходи, визначені у розпорядженні голови районної ради від 20 грудня 2017 року № 58-р, рекомендувати голові районної ради Мельнику А.М. забезпечити організацію роботи щодо:

3.1. дотримання антикорупційного законодавства України;

3.2. проведення семінарів та навчань для депутатів районної ради і посадових осіб органів місцевого самоврядування про застосування Закону України "Про запобігання корупції" (за потреби);

3.3. інформування депутатів районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування про порядок уникнення конфлікту інтересів на пленарних засіданнях районної ради, відповідно до розділу V Закону України "Про запобігання корупції";

3.4. опублікування актуальних інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті районної ради (режим доступу: http://www.manrayrada.gov.ua ) щодо роз’яснень та нововведень до чинного антикорупційного законодавства України.

 

4. Рекомендувати начальникові відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуну І.М.:

4.1. продовжувати роботу по виконанню заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та  забезпеченню дотримання чинного антикорупційного законодавства України;

4.2. брати участь у семінарах, навчаннях і тренінгах щодо подання суб’єктами декларування електронних декларацій за відповідний звітний період та застосування антикорупційного законодавства.

 

5. Доручити голові постійної комісії Базарновій А.В. проінформувати депутатів районної ради на черговій сесії районної ради про декларування за звітний період 2017 року та дотримання антикорупційного законодавства України.

 

 

 

Голова комісії                                                                             А.В. Базарнова

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 17.12.2018 № 63

 

Про організацію роботи щодо

своєчасності подання суб’єктами

декларування електронних декларацій

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, з метою забезпечення своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування:

 

1. Затвердити перелік посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради, які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 1).

2. Ознайомити посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради з вимогами статей  3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції".

3. Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, які зазначені у додатку 1 цього розпорядження, надати інформацію начальникові  відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради про відповідне ознайомлення за формою, що додається (додаток 2) у термін до 01 січня 2018 року.

4. Затвердити перелік посад керівників комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 3);

5. Доручити начальникові відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради:

5.1. підготувати та надіслати депутатам районної ради сьомого скликання, керівникам комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району), лист-повідомлення щодо необхідності своєчасного подання електронних декларацій суб’єктів декларування;

5.2. провести перевірку факту подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://public.nazk.gov.ua/);

5.3. у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування повідомити Національне агентство упродовж 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого факту шляхом надсилання повідомлення (додаток 4) на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Бідун 21170

 

Д о д а т о к  1

до розпорядження голови районної ради  від 17.12.2018 № 63-р

 

 

Перелік

посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради,

які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Голова районної ради

 

Заступник голови районної ради

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Радник голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції

 

Радник з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 

Радник з питань зв’язків з органами місцевого самоврядування

 

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

 

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер

 

Начальник організаційного відділу районної ради

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

 

 

Д о д а т о к  2

до розпорядження голови районної ради від 17.12.2018 № 63-р

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про ознайомлення з вимогами подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Я, __________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

ознайомлений з вимогами статей 3, 45 – 521 Закону України "Про запобігання корупції"; статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та статтею 3661 Кримінального кодексу України.

 

 

 

"___" _____________ 2018 р.

________________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

Д о д а т о к  3

до розпорядження голови районної ради від 17.12.2018 №63-р

 

 

Перелік

посад керівників  комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Головний лікар  Маневицької центральної районної лікарні

 

Головний лікар  Колківської  районної лікарні

 

Головний лікар комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги"

 

Завідувач комунальної центральної районної аптеки

 

Директор Маневицької районної друкарні

 

Директор Маневицького комунального госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства

 

Редактор Маневицької районної редакції проводового радіомовлення

 

Начальник комунального підприємства "Маневицька група по організації харчування дітей в шкільних закладах району"

 

Начальник комунального підприємства "Маневицький  райсількомунгосп"

 

Директор комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр"

 

Д о д а т о к  4

до розпорядження голови районної ради від 17.12.2018 № 63-р

 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

__________ № ____

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту

________________________________________________________________

(неподання чи несвоєчасного подання)

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме  _________________________________  за 201__ рік

                                                               (тип декларації)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування)

____________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________,

(адреса зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування

 (згідно з паспортними даними))

 

який(а) працює___________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,

іншої юридичної особи публічного права)

 

на посаді ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повна назва посади)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

_________________________________

_______________

_________________

(керівник уповноваженого

підрозділу / уповноважена особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.05.2019 № 29/8                                                                                

 

Про організацію роботи щодо своєчасності

подання суб’єктами декларування електронних

декларацій та дотримання антикорупційного

законодавства України

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження голови районної ради від 17 грудня 2018 року № 63-р "Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій", заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України взяти до відома.

 

2. Враховуючи вжиті на кінець 2018 початку 2019 років заходи, визначені у розпорядженні голови районної ради від 17 грудня 2018 року № 63-р, рекомендувати голові районної ради Мельнику А.М. забезпечити організацію роботи щодо:

2.1. дотримання антикорупційного законодавства України;

2.2. проведення семінарів та навчань для депутатів районної ради і посадових осіб органів місцевого самоврядування про застосування Закону України "Про запобігання корупції" (за потреби);

2.3. інформування депутатів районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування про порядок уникнення конфлікту інтересів на пленарних засіданнях районної ради, відповідно до розділу V Закону України "Про запобігання корупції";

2.4. опублікування актуальних інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті районної ради (режим доступу: http://www.manrayrada.gov.ua ) щодо роз’яснень та нововведень до чинного антикорупційного законодавства України.

 

3. Рекомендувати начальникові відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуну І.М.:

3.1. продовжувати роботу по виконанню заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та  забезпеченню дотримання чинного антикорупційного законодавства України;

3.2. брати участь у семінарах, навчаннях і тренінгах щодо подання суб’єктами декларування електронних декларацій за відповідний звітний період та застосування антикорупційного законодавства.

 

 

 

Голова комісії                                                                             А.В. Базарнова

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 12.12.2019 № 89

 

 

Про організацію роботи щодо

своєчасності подання суб’єктами

декларування електронних декларацій

 

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, з метою забезпечення своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування:

 

1. Затвердити перелік посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради, які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 1).

2. Ознайомити посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради з вимогами статей  3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції".

3. Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, які зазначені у додатку 1 цього розпорядження, надати інформацію начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради про відповідне ознайомлення за формою, що додається (додаток 2) у термін до 01 січня 2020 року.

4. Затвердити перелік посад керівників комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 3);

5. Доручити начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради:

5.1. підготувати та надіслати депутатам районної ради сьомого скликання, керівникам комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району), лист-повідомлення щодо необхідності своєчасного подання електронних декларацій суб’єктів декларування;

5.2. провести перевірку факту подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://public.nazk.gov.ua/);

5.3. у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування повідомити Національне агентство упродовж 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого факту шляхом надсилання повідомлення (додаток 4) на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник

Бідун 212 61


Д о д а т о к  1

до розпорядження голови районної ради  від 12.12.2019 № 89-р

 

 

Перелік

посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради,

які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Голова районної ради

 

Заступник голови районної ради

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Радник голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції

 

Радник з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 

Радник з питань зв’язків з органами місцевого самоврядування

 

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

 

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер

 

Начальник організаційного відділу районної ради

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 


 

Д о д а т о к  2

до розпорядження голови районної ради від 12.12.2019 № 89-р

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про ознайомлення з вимогами подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Я, ______________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

ознайомлений з вимогами статей 3, 45 – 521 Закону України "Про запобігання корупції"; статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 3661 Кримінального кодексу України.

 

 

 

"___" __________ 20__ року

 ________________
(підпис)

_______________
(прізвище та ініціали)

 


 

Д о д а т о к  3

до розпорядження голови районної ради від 12.12.2019 № 89-р

 

 

Перелік

посад керівників  комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Директор комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарні"

 

Директор комунального підприємства "Колківська  районна лікарня"

 

Головний лікар комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги"

 

Завідувач комунальної центральної районної аптеки

 

Директор Маневицької районної друкарні

 

Директор Маневицького комунального госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства

 

Редактор Маневицької районної редакції проводового радіомовлення

 

Начальник комунального підприємства "Маневицький  райсількомунгосп"

 


Д о д а т о к  4

до розпорядження голови районної ради від 12.12.2019 № 89-р

 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

__________ № ____

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту

________________________________________________________________

(неподання чи несвоєчасного подання)

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме  _________________________________  за 201__ рік

                                                               (тип декларації)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування)

____________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________,

(адреса зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування

 (згідно з паспортними даними))

 

який(а) працює___________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,

іншої юридичної особи публічного права)

 

на посаді ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повна назва посади)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

_________________________________

_______________

_________________

(керівник уповноваженого

підрозділу / уповноважена особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.07.2020 № 36/8                                                                                 

 

Про організацію роботи щодо своєчасності

подання суб’єктами декларування електронних

декларацій та дотримання антикорупційного

законодавства України

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження голови районної ради від 12 грудня 2019 року № 89-р "Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій", заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України, постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій та дотримання антикорупційного законодавства України взяти до відома.

 

2. Враховуючи вжиті на кінець 2019 початку 2020 років заходи, визначені у розпорядженні голови районної ради від 12 грудня 2019 року № 89-р, рекомендувати голові районної ради Мельнику А.М. забезпечити організацію роботи щодо:

2.1. дотримання антикорупційного законодавства України;

2.2. проведення семінарів та навчань для депутатів районної ради і посадових осіб органів місцевого самоврядування про застосування Закону України "Про запобігання корупції" (за потреби);

2.3. інформування депутатів районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування про порядок уникнення конфлікту інтересів на пленарних засіданнях районної ради, відповідно до розділу V Закону України "Про запобігання корупції";

2.4. опублікування актуальних інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті районної ради (режим доступу: http://www.manrayrada.gov.ua ) щодо роз’яснень та нововведень до чинного антикорупційного законодавства України.

 

3. Рекомендувати начальникові відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуну І.М.:

3.1. продовжувати роботу по виконанню заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та  забезпеченню дотримання чинного антикорупційного законодавства України;

3.2. брати участь у семінарах, навчаннях і тренінгах щодо подання суб’єктами декларування електронних декларацій за відповідний звітний період та застосування антикорупційного законодавства.

 

         

 

Голова комісії                                                                             А.В. Базарнова

 

 

 

ДолученняРозмір
metodichni_rekomendaciyi_zapobigannya_i_._vid_16.10.2013_tekst_dlya_druku.pdf439.64 КБ
pitannya_zapobigannya_ta_viyavlennya._vid_04.09.2013_no_706_tekst_dlya_druku.pdf173.43 КБ
pro_vnesennya_zmin_do_deyakih_z._vid_17.03.2020_no_530-ix_tekst_dlya_druku.pdf213.53 КБ
pro_zapobigannya_korupciyi_vid_14.10.2014_no_1700-vii_tekst_dlya_druku.pdf809.3 КБ